PhDr. Mgr. Barbora Fischerová, Int.Dip (AML)

advokátka pro firmy, které hledí vpřed a chtějí mít rizika pod kontrolou

Status: k vašim službám Působnost: online celý svět; osobně Praha a okolí

Vyrostla Vám firma? Je těch právních otázek k řešení najednou moc a Vy nevíte, kde začít?

Uvědomujete si, že je třeba myslet i na rizika a právní ochranu Vašeho byznysu?

Chtěli byste efektivnější procesy, lepší smlouvy, umět činit kvalitnější rozhodnutí, a navíc snadno zvýšit prestiž Vaší firmy?

Nebo třeba potřebujete poradit jen s jednou právní záležitostí?

Ozvěte se mi a domluvíme úvodní konzultaci v délce 1–2 hodin zdarma.

 • Na schůzce Vás vyslechnu – Vy mi povíte, co Vás trápí a o Vašem podnikání.
 • Zhodnotím Vaši situaci a doporučím oblasti, na které byste se měli zaměřit, aby Vaše firma mohla růst snadněji a rozuměla řízení rizik.
 • Navrhnu optimální postup ušitý na míru Vašim potřebám a požadavkům.
 • Co se Vám bude líbit, následně zpracuji na základě vzájemné dohody o dalším postupu. A to s cílem, aby ve výsledku každý člen Vašeho týmu dobře porozuměl, jak nové pravidlo či dokument správně využít – ať už se jedná o vylepšenou zákaznickou smlouvu, souhlas se zpracováním osobních údajů či postup, jak chránit firemní data.

POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY:

Poskytuji právní služby ve všech oblastech obchodního práva, ale specializuji se zejména na komplexní compliance poradenství:

 • Řízení rizikZnáte slabá místa Vašeho byznys plánu?
 • Smluvní agendaVíte, že můžete zvýšit Vaši ochranu přímo ve smlouvách?
 • Kyberbezpečnost (včetně NIS2)Víte, jak chránit svoje a klientská data?
 • AI/Umělá inteligenceVíte, jak ji používat bez právního rizika?
 • Etický kodexVíte, jaký dárek od zákazníka je již „za hranou“?
 • ESG – pravidla v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení
 • Regulatorní agenda – povolení k činnosti, reporting
 • AML / CFT a sankce – kontrola klientů, transakcí, portfolií
 • GDPR – ochrana osobních údajů
 • Střet zájmů, řízení rizik podvodu a jiné vnitřní předpisy
 • Protikorupční pravidla (včetně FCPA) a jiné kodexy pro dodavatele
 • Ochrana oznamovatelů – whistleblowing
 • Řízení neohlášených kontrol („down raid“) – Umí Váš tým správně reagovat při neohlášené kontrole dozorového orgánu?

JAK VÁM V TĚCHTO OBLASTECH MOHU PORADIT?

 • Zanalyzuji rizika a navrhnu řešení
  • Zmapuji procesy ve společnosti a porovnám soulad s předpisy
  • Identifikuji rizika v compliance oblasti a zhodnotím jejich závažnost
  • Navrhnu potřebné změny a nastavení procesů s ohledem na velikost společnosti a povahu jejího podnikání
 • Připravím interní směrnice v potřebných oblastech anebo vytvořím celý compliance systém – včetně zajištění implementace a zaškolení zaměstnanců
 • Zreviduji a opravím Vaše vzorové smlouvy tak, aby Vám lépe sloužily
 • Dohlédnu na plnění povinností v roli externího compliance officera, který:
  • Řídí a zdokonaluje compliance systém
  • Dohlíží nad plněním interních směrnic, posuzuje soulad, řeší oznámení/incidenty
  • Školí a pomáhá zaměstnancům porozumět jejich povinnostem
  • Zastupuje společnost ve vztahu k úřadům a třetím stranám v compliance agendě
 • Audity – Pomohu Vám připravit se na audit, projít auditem anebo napravit auditní nálezy
 • Školení – Zaškolím zaměstnance, aby rozuměli, jak správně jednat ve prospěch firmy

CENÍK:

Pracuji za předem dohodnuté ceny. Úvodní konzultaci nabízím zdarma.

Základní hodinová sazba je 2 000 Kč u českých věcí a 100 eur u zahraničních. Dovolí-li povaha věci, pošlu vám předem časový/cenový odhad (včetně stropu).

Nabízím také zvýhodněné balíčky služeb. Cena záleží na složitosti, času, hodnotě a dalších kritériích.

Například: Etický kodex Vám připravím za 3 hodiny. Ve výsledné ceně 6000 Kč je zahrnut i můj čas, který strávím zjišťováním Vašich specifických potřeb, jedno kolo Vašich připomínek a taktéž průvodní poučení o tom, jak správně implementovat kodex ve Vaší firmě.

Proč chtít Etický kodex? Zvýšíte prestiž Vaší firmy u obchodních partnerů i potencionálních zaměstnanců. Vaši zaměstnanci se (mimo jiné) seznámí s užitečnými pravidly pro mlčenlivost, důvěrnost a ochranu firemních informací, porozumí rozdílu mezi darem a úplatkem, a budou se cítit více chráněni a respektováni díky deklarovanému zákazu diskriminace. Položíte tím základní kámen Vaší firemní kultury.

O MNĚ:

V oblasti práva mám více než 15 let zkušeností. Během svého působení v předních advokátních kancelářích (zejména Clifford Chance) jsem radila bankám a mezinárodním fondům, a přitom jsem se naučila poskytovat „nejlepší standard právních služeb“. Takový standard nabízím také Vám.

Během svého působení jako interní právník ve společnostech jsem více porozuměla potřebám firem a naučila se naslouchat, prioritizovat a tvořit právní rady tak, aby skutečně pomáhaly byznysu najít optimální řešení. Baví mě být partnerem byznysu a vidět firmu růst.

Na Karlově univerzitě v Praze jsem vystudovala práva a dále mezinárodní vztahy a evropská studia. Studovala jsem také na fakultě managementu na britské univerzitě v Bath.

Ráda se stále učím a sleduji nové technologické trendy. V roce 2021 jsem absolvovala mezinárodně uznávaný roční diplomový kurz o opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu (ICA International Diploma in Anti-Money Laundering).

Ve snahách o potlačení organizovaného zločinu (i když tento boj svádím „pouze“ na firemní úrovni) vidím velký význam pro ochranu demokracie v naší zemi. V roce 2024 jsem absolvovala mezinárodní kurz a zkoušku z kyberbezpečnosti.

V posledních letech se zaměřuji na oblast „compliance“ – zejména řízení rizik ve společnostech, AML, kyberbezpečnost, umělou inteligenci atp.

Věřím, že kvalitní a funkční compliance systém je investicí, která:

 • Chrání výnosy společnosti, její vedení i zaměstnance.
 • Zvyšuje procesní efektivitu a umožňuje kvalitnější rozhodování.
 • Poskytuje konkurenční výhodu, přináší prestiž a přispívá k oblíbenosti firmy.

Hovořím plynně a profesionálně anglicky a domluvím se také německy.

V životě se řídím mottem: Usilováním o nemožné lze posunout hranice možného.

PhDr. Mgr. Barbora Fischerová, Int.Dip (AML)
Logo či doplňková grafika

Kontakty

PhDr. Mgr. Barbora Fischerová, Int.Dip (AML)
Vrážská 332
Černošice (Praha)
252 28

Doporučení
z první ruky

Barbora nám výborně poradila, jak se vypořádat s přísnými požadavky na ochranu dat a jaká pravidla zavést, aby náš vývoj AI modelu probíhal v souladu právními předpisy. Díky její práci naše firma splnila požadavky grantového výboru Evropské Komise a vylepšili jsme interní procesy v oblasti ochrany osobních údajů. Navíc víme, kam směřovat naše úsilí v oblasti kyberbezpečnosti. Oceňuji zejména to, jak rychle porozuměla našem byznysu. Jako mladý start-up jsme zmíněné oblasti potřebovali nastavit rychle a minimalisticky, což Barbora zvládla perfektně. Skvělá spolupráce.

Ivana Sobolíková

MIWA Technologies, Partner