Doporučení z první ruky

PhDr. Mgr. Barbora Fischerová, Int.Dip (AML) — advokátka pro firmy, které hledí vpřed a chtějí mít rizika pod kontrolou


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Barbora nám výborně poradila, jak se vypořádat s přísnými požadavky na ochranu dat a jaká pravidla zavést, aby náš vývoj AI modelu probíhal v souladu právními předpisy. Díky její práci naše firma splnila požadavky grantového výboru Evropské Komise a vylepšili jsme interní procesy v oblasti ochrany osobních údajů. Navíc víme, kam směřovat naše úsilí v oblasti kyberbezpečnosti. Oceňuji zejména to, jak rychle porozuměla našem byznysu. Jako mladý start-up jsme zmíněné oblasti potřebovali nastavit rychle a minimalisticky, což Barbora zvládla perfektně. Skvělá spolupráce.

Ivana Sobolíková
MIWA Technologies, Partner
www.miwa.eu ivana.sobolikova@miwa.eu 724 359 472

S Bárou se skvěle spolupracuje, je vždy milá, dobře připravená a snaží se maximálně pomoci. Na její práci se můžete spolehnout. Báru jsem poznala v advokátní kanceláři Clifford Chance a později jsme spolu pracovaly v investiční společnosti APS. Tam měla Bára na starosti regulatorní otázky, reporting České národní bance a řídila tým compliance specialistů ve 14 zemích. Díky jejímu nasazení a profesním dovednostem se dařilo úspěšně plnit auditované požadavky významných investorů v oblasti ESG, AML a dalších, a to navzdory omezenému rozpočtu pro compliance oddělení. Bára navíc vytvořila katalog vzorových poradenských smluv, které společnost nutně potřebovala pro daňově a licenčně správné zasmluvnění poskytovaných služeb. Velmi nám to usnadnilo práci!

Tereza Šimanovská
General Counsel, APS Group
www.aps-holding.com

Barboru znám z doby, kdy působila jako interní právník pro skupinu Colgate-Palmolive. Je profesionálka, se kterou je radost spolupracovat. Ochotně a odborně poradí, pomůže zorientovat se v problému. Dokáže pružně reagovat na požadavky a nalézat kreativní právní řešení. Bylo skvělé mít v týmu právničku, která vám spolehlivě dohlédne na právní stránku vašeho projektu. V naší organizaci měla Barbora na starosti řízení právních záležitostí v našem regionu a byla pro nás spolehlivým právním poradcem v oblasti komerčních projektů, dodržování etických a právních předpisů, ochrany osobních údajů, korporátních a pracovněprávních záležitostí, soutěžního práva, zákaznických smluv, soudních sporů a marketingového práva. Vřele doporučuji.

Petr Faltejsek
General Manager, Hill's Central Europe East & Middle East