Doporučení z první ruky

PhDr. Mgr. Eva Dittrich Sanigová — konzultantka v oblasti školství a vedení svobodných firem


Zobrazuji všech 6 doporučení

Klára Kawuloková

Pro Evu jsem pracovala 2 roky v ZŠ Livingston, kde byla ředitelkou. Dokázala dát dohromady tým přátelských lidí, které motivovala k vzájemné podpoře a porozumění. Byla nám také pomocnou rukou v přístupu k dětem. Díky ní jsem pochopila, že děti potřebují víc, než jen nalít informace do hlavy během 45 min. ve školní lavice. Eva je opravdu velmi organizačně zdatný, silný člověk a výborný teamleader. Je pečlivá, přátelská a chápavá. Práce s ní mi velmi dala.

Klára Kawuloková
virtuální asistentka a pořadatelka eventů

V rámci projektu OPPR Rovnost a rozdílnost jsme měli příležitost pracovat s týmem ZŠ Livingston. V týmu byla zřetelná soudržnost a ze strany vedení byla cítit velká podpora jak jednotlivých učitelů tak i týmu jako celku. Hlavní pozornost však směřovala k společnému cíli - k žákům, nikoliv s požadavkem na okamžité výkony a úspěchy, ale s důrazem na harmonický rozvoj osobnosti s dlouhodobými cíli. Obecně byla atmosféra ve škole velmi příjemná a na chodbách byla cítit "radost z učení".

Lucie Pivoňková
koordinátorka vzdělávání v projektu Varianty, Člověk v tísni

Ve škole byla cítit přátelská atmosféra, pohoda, našli jste v ní místo, kde chcete být, kde se chcete zdržet. S neobvyklou pečlivostí a smyslem pro detail přistupovalo vedení k učitelům i ostatním zaměstnancům. Stejný přístup bylo možné denodenně sledovat obecně od "dospěláků" k dětem. Tyto hranice se však často smazávaly. Po odborné stránce se škola profilovala moderním směrem. Respektující, individuální přístup, čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), matematika podle profesora Hejného, čtenářské dílny, práce s portfoliem, sebevzdělávání pedagogů, teambuilding, supervize... Dalo by se pokračovat dlouho. V ZŠ Livingston se pod vedením Evy Dittrich Sanigové v širokém spektru běžně odehrávaly věci, o kterých se často na školách jen mluví.

Jan Přeslička
učitel na ZŠ Livingston

Paní Dittrich stála u zrodu úspěšné soukromé základní školy Livingston. Tato škola působí v těsném sousedství s naší základní školou. Mohl jsem tak sledovat zrod nové školy doslova v přímém přenosu. Paní Dittrich dokázala ve velmi krátkém čase od základu vytvořit motivovaný a kreativní tým. S týmem pak společně vytvořili jasnou a mým pedagogickým názorům blízkou vzdělávací strategii a koncepci školy. Ve vztahu k naší škole a k veřejnosti komunikovala paní ředitelka a její zaměstnanci vždy ve velmi pozitivním a přátelském duchu a bylo na nich vidět, že svou prací jsou nadšení. Dovoluji si tedy paní kolegyni doporučit jako velmi dobrou manažerku s vysokou pedagogickou erudicí a jasnou vzdělávací vizí.

Martin Střelec
ředitel ZŠ Dr. Edvarda Beneše
www.zscakovice.cz zscakovice@zscakovice.cz 603 881 009

Mé děti navštěvují školu Livingston od jejího založení, od roku 2015, kterou paní Eva Dittrich Sanigová založila a působila v ní jako jednatelka a ředitelka školy. Paní Sanigové si vážím jako člověka i jako profesionála, který celý svůj potenciál vložil do fungování školy. Její odvaha prosadit nápady, které nejsou standardní, je obdivuhodná. Řešení konfliktních situací vždy probíhalo s ohledem na úctu k člověku, kterého se problém týkal. Hledání řešení se věnovala bez ohledu na náročnost situace nebo času. Neviděla jsem do všech oblastí fungování školy, ale to, co mi bylo umožněno vidět a chápat, dávalo smysl. Jedná se o personální obsazení školy nebo o organizaci školních aktivit dětí, zavádění technických pomůcek, bezpečnostní rizika dětí a mnoho jiného. Protože moje starší dcera navštěvovala školu od jejího vzniku, bylo patrné, jak se škola učí ze svých chyb a jak se rozvíjí. A to vše pod vedením paní Sanigové a paní Kuberové. Ve škole vládla přátelská atmosféra, jak mezi učiteli, rodiči i dětmi. Vřele doporučuji spolupráci paní Sanigové.

Ing. Lucia Živorová
klientka ZŠ Livingston
608 802 060

Vedení ZŠ Livingston projevilo zájem o seminář na téma ADHD, který lektoruji. Na seminář navázala spolupráce se školou formou VTI , pedagogické podpory a metodického vedení. Měla jsem tak možnost seznámit se s vedením školy, pedagogickým sborem i způsobem výuky. Pod vedením Mgr. Katky Kuberové a Mgr. Evy Dittrich naplňovala škola všechny současné požadavky doby i potřeb žáků. Pracovala s promyšleným do hloubky propracovaným ŠVP, vybudovala podnětné, inspirující a akceptující prostředí pro všechny typy dětí, včetně dětí talentovaných a se speciálně vzdělávacími potřebami. Atmosféra školy působila pozitivně na žáky i pedagogy.

Mgr. Jaroslava Budíková
speciální pedagog Pedagogiko-psychologické poradny pro Prahu 11 a 12
budikova@ppp11a12.cz 272 918 682