Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. František Francírek, Ph.D. > Doporučení > 2. stránka výpisu

Doporučení z první ruky

Ing. František Francírek, Ph.D. — průvodce zpracováním bakalářských prací, odborných praxí a mentor profesního rozvoje studentů

Zobrazuji č. 1113 z celkem 13 doporučení prezentace Ing. František Francírek, Ph.D.:
Spíše než o „vedení“ se ve Františkově pojetí jedná o mentorování či odborné doprovázení. František hraje zásadní roli při vědomém nalezení smysluplného tématu, které bude v souladu s osobními/profesními zájmy tvůrce práce a bude mít užitný potenciál nejen pro tvůrce práce, ale pro (odbornou) veřejnost. Při samotné tvorbě práce František dohlíží zejména na soulad práce s původním zadáním a taktéž na správné a logické strukturování celého díla. Významnou otázkou je pro Františka taktéž provázání práce s praxí. Nespornou výhodou Františkova mentorování, namísto standardního vedení je, že tvůrce práce nestráví několik měsíců svého času nad pouhým plněním školní povinnosti, ale nad posouváním svých vědomostí a dovedností v tématu, které skutečně dává smysl buď z osobního, či profesního, nebo celospolečenského pohledu. Domnívám se, že využije-li tvůrce potenciálu Františkova mentorování, je schopen v nezanedbatelné míře zvýšit svoji odbornou úroveň, případně reálně nastartovat svoji profesní dráhu. V okamžiku tvorby diplomové práce jsem již byl aktivní jako daňový poradce několika developerských společností. Zvolené téma tedy mělo za cíl prohloubit a lépe uspořádat moje znalosti v dané oblasti, což se, myslím, podařilo výborně. Do své diplomky chodím pro moudra i téměř pět let poté. Jestli si dobře pamatuji, tak jsem sice Františkovi neposkytl tolik prostoru pro diskusi nad tématem samotným, neb jsem je měl zkrátka již vybrané — společně jsme téma spíše více ukotvili. Byl to ale myslím on, kdo mi poradil, ať se zkontaktuji s řediteli oněch společností a požádám je o schůzku a konzultaci k mé práci. Toto byl nesmírně cenný vstup, k jehož získání bych z vlastní iniciativy zřejmě nepřikročil a domnívám se, že by mi ji neporadil ani jiný „vedoucí“.

Ing. Jan Kašpar

daňový poradce, Locke&Hobbes a.s.
František je zcela zodpovědný za představení problematiky transferových cen, která se následně stala mým hlavním pracovním zaměřením. Jeho přidaná hodnota byla v (musím říci) trpělivém vysvětlení principů problematiky a zejména pak směrování práce ke konkrétnímu cíli. Z hlediska motivace k sestavení práce se nejednalo primárně o hlídání termínů, ale o dozor nad metodickým postupem. Bakalářská práce a vůbec spolupráce s Františkem mě vedla k seznámení jak s dosud ne příliš prozkoumanou problematikou, tak k seznámení s osobami, které tvořily špičku dané profese v ČR. Daný způsob od zaměření, následně práce nad strukturou a obsahem vedl k v podstatě bezproblémovému dokončení práce s tím, že naučil koncepční práci s psaným textem, strukturovanému uvažování nad problematikou a zejména detailní vnímání její podstaty. Toto vše pak vytvořilo zdravý základ pro prohlubování znalostí v profesním životě. Závěrečná bakalářská a následně diplomová práce mě směrovaly jednak k případné další akademické činnosti, především však vedly automaticky ke zkoumání podstaty problému a nasměrovaly k strukturovanému smýšlení nad problematikou i v další kariéře, kdy jsem se danému směru věnoval i po dokončení studia. Práce samotné byly využity jako základ článků na dané téma při doktorandském studiu a sloužily i jako vstup pro praktickou aplikaci v poradenském businessu.

Jiří Jakoubek

vedoucí oddělení převodních cen, partner skupiny Grant Thornton Czech Republic
Chtěla bych Františkovi poděkovat za cestu, kterou se mnou prošel, až na konec mého studia na Newton College. Díky jemu a jeho 24 krokům jsem svoji diplomovou práci zvládla odevzdat, obhájit a uspět.

Mgr. Helena Kloudová, DiS.

ředitelka mateřské školy
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
Stránka: « Předchozí 1 2
2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS