Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Ivona Hradilová

Mgr. Ivona Hradilová

lektorka němčiny, ruštiny a angličtiny, tlumočnice němčiny a ruštiny

Mgr. Ivona Hradilová

Netradiční individuální, skupinová a firemní výuka němčiny, ruštiny a angličtiny založená na osobité metodě vycházející z přístupu kombinujícího tradiční dril a aktivní účast studenta, kdy tento je – za podpory lektora – spolutvůrcem procesu výuky. Bez klasických učebnic s použitím vlastně vytvořených zdrojů. Výuka může probíhat osobně nebo po Skypu. Dále konsekutivní i simultánní tlumočení němčiny a ruštiny se zaměřením na obchodní a technická jednání.

Univerzitní vzdělání v oborech ruská a německá filologie a průběžné další sebevzdělávání. Četné studijní pobyty v zahraničí, bezmála 20letá praxe. Více než 13 let působení ve funkci jednatelky rakousko-české firmy, jehož přidanou hodnotou bylo neustálé zvyšování jazykové kompetence. Profesní priority: nadšení, spolehlivost a flexibilita.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR; výuka v Brně a okolí

Kategorie katalogu:

Jazyková specializace pro tlumočení:

  • stavebnictví
  • elektrotechnika
  • strojírenství
  • automobilový průmysl
  • měřicí a regulační technika
  • účetnictví
  • ekonomika a marketing
  • ochrana životního prostředí
  • právo

Kontaktní informace

Mgr. Ivona Hradilová
Dřevařská 19
Brno
602 00
Mobil:602 883 418
Email:hradilovaivona@seznam.cz
Web:enderu.cz
Skype:Skype hradilovaivona
:73072257

Doporučení z první ruky

Paní Mgr. Hradilová byla v období od 1.7.2004 do konce roku 2018 v rámci rozšíření našeho trhu na území České republiky a Slovenska od samého začátku účastna jak jako diplomovaná simultánní tlumočnice a překladatelka, tak ve specifických případech také jako samostatná kompetentní osoba pro řízení projektů pro naše výrobky. Podstatné bylo simultánní tlumočení z němčiny do češtiny, přičemž nám – v některých obtížných případech – pomohly znalosti ruštiny. Její skvělé dovednosti a šikovnost napomohly vytvářet pozitivní atmosféru během rozhovoru. Paní Hradilová je nám i dnes – k naší radosti – k dispozici při plnění určitých úkolů týkajících se českého a slovenského trhu. /// ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ: Frau Mag. Hradilová war in der Zeit von 1.7.2004 bis Ende 2018 im Rahmen unserer Marktausweitung auf den Gebieten der Tschechischen Republik und der Slowakei von Beginn an sowohl als diplomierte Simultan-Dolmetschin und Übersetzerin als auch in spezifischen Fällen als selbstständige Verantwortliche für das Projektgeschäft für unser Produktprogramm. Wesentlich war das simultane Übersetzen von Deutsch ins Tschechische, wobei auch ihre russisch -Kenntnisse in einigen schwierigeren Fällen sehr hilfreich waren. Ihr großartiges Können und Geschick ergaben gleichzeitig das Herstellen eines positiven Gesprächsklimas. Frau Mag. Hradilová steht uns auch heute für bestimmte Aufgaben – den tschechischen und slowakischen Markt betreffend - zu unserer Freude immer wieder zur Verfügung.
Ing et Mag. Heinz Fuchsluger
firma duroton

2005 – 2022 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS