Doporučení z první ruky

Mgr. Ivona Hradilová — lektorka němčiny, ruštiny a angličtiny, tlumočnice němčiny a ruštiny


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 23 doporučení

S paní Mgr. Ivonou Hradilovou mám již druhý rok jazykový kurz. Nejdříve jsme měly němčinu, ale kvůli mé profesi jsme ji nedávno změnily na angličtinu. Forma, kterou paní Hradilová učí mi velice vyhovuje. I když jsem v němčině byla jen začátečník a na střední škole jsem ji vůbec neměla ráda a absolutně jsem ji neuměla, stačilo něco málo přes rok a cítím na sobě, jak velký pokrok jsme udělaly, dokonce jsem si němčinu i oblíbila. V angličtině jsem byla již pokročilá, ale vždy jsem měla velký strach mluvit. Díky způsobu výuky paní Hradilové se nebojím mluvit, jelikož s ní mluvím stále a tím pádem se již „nestydím“ mluvit i na veřejnosti. Nová gramatika a slovíčka pro mne s lektorkou vůbec nejsou problém, jsou do výuky zahrnuty tak přirozeně, že je jednoduché si je zapamatovat – řekla bych, že se nové věci člověk naučí skoro automaticky, aniž by si to uvědomoval. Alespoň takový je můj pocit z hodin s paní Hradilovou. Ani mé přestěhování mimo ČR nebyla žádná komplikace, naše hodiny pokračují přes Skype a je to super. Paní Mgr. Ivonu Hradilovou mohu jen doporučit! Já jsem maximálně spokojená! Ona mne přesvědčila o tom, že je možné i nemožné (co se týká mojí němčiny) :)

Michaela Vráblíková
účetní
misutky@seznam.cz +421948398986

S paní Hradilovou mám hodiny německého jazyka již přes rok. Jsem velmi spokojena jak s výukou, která je individuální, tak s pokroky, které jsme během roku zvládly. Oceňuji především přístup paní Hradilové a volbu výuky, kterou plně přizpůsobuje mým přáním a potřebám. Na počátku jsem pochopitelně nevěděla, jaká forma učení je pro mne nejvhodnější. Po velmi krátké době jsme přešly z gramatických cvičení a čtení článků převážně na konverzaci, která mi vyhovuje nejvíce. Musím podotknout, že i časová flexibilita paní Hradilové je úžasná, neboť kdykoli mi termín nevyhovuje, není pro ni nikdy problém jej přesunout. Určitě mohu hodiny s paní Hradilovou doporučit. Vidím sama na sobě, že jsem ztratila ostych mluvit a slovíčka se mi díky častému používání v hodinách dostanou do paměti bez mého většího úsilí.

Ing. Veronika Rucká
asistentka

K paní Mgr. Hradilové chodím již cca 3 roky na hodiny angličtiny. Moje časové možnosti jsou velmi omezené a prakticky nemám čas se mimo hodiny učit. Proto jsem již několikrát dříve začal s výukou a brzy zase skončil prakticky s žádným nebo jen minimálním efektem. Nyní již za tuto dobu velmi slušné komunikuji ať pracovně nebo při cestách do zahraničí. Způsob výuky paní magistry mi maximálně vyhovuje a mohu jen doporučit případným dalším zájemcům.

Ivo Sladek
health4you@centrum.cz 603 152 148

Navštěvoval jsem soukromou výuku němčiny u Mgr. Ivony Hradilové po několik měsíců. S kvalitou její výuky jsem byl maximálně spokojený. I když jsem v němčině na pokročilé úrovni, ona vždy našla něco, co mě ještě mohla naučit, co jsem neznal. Na mé hodiny byla vždy perfektně připravená. Byly to hodiny „šité na míru“. Bohužel jsem musel z pracovních důvodů a z nedostatku času se studiem němčiny prozatím přestat, ale doufám, že se k ní zas jednou vrátím. Paní Mgr. Hradilovou mohu doporučit i ostatním.

Jiří Holík
technik

Mgr. Hradilová v naší firmě vyučovala rok německou konverzaci. S výukou jsem byla spokojená, konverzace byla intenzivní a konečně se mi podařilo se rozmluvit. Občas jsme hodiny proložili zopakováním gramatiky. Výuka probíhala pravidelně s možností náhrady zameškaných hodin, což jsem také velmi ocenila.

Jana Vondrová

S paní Mgr. Hradilovou mám hodiny německého jazyka již přes 2 roky. Jsem velice spokojená s její výukou a proto, že mé časové možnosti jsou omezené, vyhovuje mi, že máme hodiny němčiny přes Skype. Tato forma výuky se mi opravdu osvědčila, je to pohodlné se učit jazyk v domácím prostředí a ušetří to spoustu času. Proto jsem velmi ráda, že paní Hradilová umožňuje výuku přes Skype a je v tomto ohledu flexibilní. Za tu dobu, co studuji němčinu, jsem změnila několik učitelů a jazykových kurzů (včetně kurzů v Österreich Institut Brno), ale nejvíc mi pomohl přístup paní Hradilové. Líbí se mi, že naše hodiny jsou založeny převážně na konverzaci. Děláme i cvičení, co zahrnují užitečnou slovní zásobu. Tato cvičení jsou založená na stálém opakování, což mi pomohlo udělat výrazné pokroky. Dokonce i můj partner, co je rodilým Němcem, mě upozornil, že díky hodinám s Mgr. Hradilovou se má němčina opravdu zlepšila. Takže určitě mohu hodiny s paní Hradilovou doporučit.

Ing. arch. Evgeniia Kuznetcova, Ph.D.
architekt

Chodím na němčinu 1× týdně (45 min) po dobu jednoho roku. Za tu dobu se mi podařilo významně zlepšit nejen slovní zásobu, písemný projev překladů, ale zejména cítím posun na konverzační úrovni, což je můj cíl. Jednotlivé hodiny na sebe perfektně navazují a jsou doplněny úkoly, kde je možné si procvičit získané znalosti a zafixovat si je pro další použití. Spolupráci s lektorkou hodnotím velice pozitivně a jsem potěšen, že se mi podařilo během roku v němčině takto posunout.

Václav Mimráček

Paní Mgr. Hradilová byla v období od 1.7.2004 do konce roku 2018 v rámci rozšíření našeho trhu na území České republiky a Slovenska od samého začátku účastna jak jako diplomovaná simultánní tlumočnice a překladatelka, tak ve specifických případech také jako samostatná kompetentní osoba pro řízení projektů pro naše výrobky. Podstatné bylo simultánní tlumočení z němčiny do češtiny, přičemž nám – v některých obtížných případech – pomohly znalosti ruštiny. Její skvělé dovednosti a šikovnost napomohly vytvářet pozitivní atmosféru během rozhovoru. Paní Hradilová je nám i dnes – k naší radosti – k dispozici při plnění určitých úkolů týkajících se českého a slovenského trhu. /// ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ: Frau Mag. Hradilová war in der Zeit von 1.7.2004 bis Ende 2018 im Rahmen unserer Marktausweitung auf den Gebieten der Tschechischen Republik und der Slowakei von Beginn an sowohl als diplomierte Simultan-Dolmetschin und Übersetzerin als auch in spezifischen Fällen als selbstständige Verantwortliche für das Projektgeschäft für unser Produktprogramm. Wesentlich war das simultane Übersetzen von Deutsch ins Tschechische, wobei auch ihre russisch -Kenntnisse in einigen schwierigeren Fällen sehr hilfreich waren. Ihr großartiges Können und Geschick ergaben gleichzeitig das Herstellen eines positiven Gesprächsklimas. Frau Mag. Hradilová steht uns auch heute für bestimmte Aufgaben – den tschechischen und slowakischen Markt betreffend - zu unserer Freude immer wieder zur Verfügung.

Ing et Mag. Heinz Fuchsluger
firma duroton
hifuxl@gmx.at

Je mi potěšením podat reference na lektorku paní Ivonu Hradilovou. Pracuji na pozici ředitele pobočky Commerzbank A.G. v Brně a využívání cizích jazyků slovem i písmem patří k mé každodenní činnosti. Z důvodu dalšího zlepšení a zkvalitnění mým jazykových znalostí jsem na základě doporučení požádal o doučování a konverzace v německém jazyce Ivu. Jako lektorka ihned po první hodině rozpoznala moji úroveň znalostí i konkrétní potřeby pro další vzdělávání. Výuka byla vedena nejen dle mého přání, ale i s ohledem na zkušenosti lektorky a mé skutečné potřeby. Většina každé hodiny probíhala na úrovni konverzace na různá témata včetně odborných. Jazyková výuka tak byla pestrá, nevedla ke stereotypu a přispěla ke zdokonalení mých znalostí. Komunikace v hodině byla vyvážená, byl dostatečný prostor jak pro naslouchání, tak pro vlastní vyjadřování. Iva svojí ochotou, vstřícností, rozhledem, zapálením pro práci a zkušeností i z reálné praxe při překladech a tlumočení patří k nejlepším lektorkám, které jsem za svoji praxi potkal a velice si vážím spolupráce s ní.

Petr Nentvich
ředitel pobočky Commerzbank, A.G., kancelář Brno
petr.nentvich@commerzbank.com 605 206 681

Lektorka Ivona Hradilová je velice přátelská a má pozitivní přístup. Celou výuku se mi dokáže plně věnovat. Umí pochválit, ale zároveň konkrétně a motivačně říct, co mám zlepšit. Velice trpělivě opravuje chyby při mluvení a dokáže je vysvětlit. Při výuce má jasný cíl. Je velmi energická, dokáže energii předat, a tím motivovat. Doporučuji všem!

Světlana Hrodniková