Doporučení z první ruky

Mgr. Jakub Večeřa — překladatel z/do chorvatštiny, korektor češtiny, lektor chorvatštiny a moderátor


Zobrazuji č. 11 z celkem 11 doporučení

Přednáška Jakuba Večeři „Chorvatsko známé i neznámé a jak ho procestovat po vlastní ose“ byla velmi precizně a profesionálně připravena. V rámci veřejné prezentace v prostorách Městské knihovny v Praze představil Jakub Večeřa jednotlivé oblasti země a přiblížil Chorvatsko trochu jinak, než jak ho může běžný občan České republiky znát a mít ho zafixováno. Ačkoliv se přednášející snaží polemizovat s některými mýty, jež se o zmíněné balkánské zemi v české společnosti šíří, dokáže vnímat Chorvatsko se všemi jeho přednostmi a nedostatky. Všímá si také některých aspektů místního života, o nichž nejsou zmínky v žádném z mnoha turistických průvodců a bedekrů (například problematika opuštěných zvířat v zemi). Už teď víme, že tato přednáška není poslední, kterou Jakub Večeřa prezentoval v naší knihovně, a budeme se těšit na další spolupráci!

Jan Richter
Městská knihovna v Praze