Doporučení z první ruky

Mgr. Jiří Kaláček — grafický designér, DTP grafik a lektor Adobe aplikací


Zobrazuji č. 11-20 z celkem 33 doporučení

Pana Mgr. Kaláčka oslovila naše škola se záměrem vytvořit informační brožuru ke 20. výročí působení waldorfského školství v Brně. Práce se ujal velmi ochotně, pohotově a profesionálně. V počátcích nám předložil mnoho variant, dokázal nám vyložit jejich přednosti i zápory, ale také respektovat naše požadavky. Na informačních textech se podílelo přibližně 15 učitelů. Zejména náročné bylo sjednocení těchto informací a jejich vzájemné propojení. V publikaci je též několik desítek fotografií, které doplňují jednotlivé oblasti. Zejména zde oceňuji přínos grafika, který zde odvedl profesionální práci a velmi citlivě dokázal podpořit texty vhodnými fotografiemi a rozčlenit je do přehledných bloků. S jeho prací jsme byli velmi spokojeni a budeme se těšit na jakoukoli další spolupráci.

Martina Bieliková
Waldorfská základní a mateřská škola Brno
www.waldorf-brno.cz deb@wo.cz 777 243 544

Mgr. Kaláček pro nás vytvářel grafický návrh loga organizace European Vegetation Survey (www.euroveg.org). Naše spolupráce byla velmi příjemná, oceňuji jeho vstřícnost vůči našim požadavkům a snahu nabídnout alternativní varianty.

Milan Chytrý
chytry@sci.muni.cz 605 341 897

Pan Kaláček se mnou spolupracoval na knize Kocourek Matýsek (http://bit.ly/matysek). Kniha vyžadovala specifický přístup, neboť se jedná o knihu určenou pro děti, které mají potíže s porozuměním psanému a mluvenému slovu. Jsou v ní použity piktogramy pro lepší porozumění textu a ilustrace měla za úkol maximální konkrétnost a lepší chápání vizuální komunikace. I když to pro pana Kaláčka bylo něco nového, dokázal si s tím poradit na jedničku. Byla radost s ním spolupracovat. Naprostá spolehlivost, nadšení pro práci, výborná kvalita, rychlost a také trpělivost, kterou se mnou měl a za kterou mu také děkuji :) Vřele doporučuji!

Vlasta Hurtíková
autorka knihy Kocourek Matýsek
www.kocourekmatysek.cz vlastahurtikova@seznam.cz 739 705 145

Nešlo o nic velkého, pouze vyrobit grafiku pro dárkový poukaz k mým službám… Ale jsem naprosto nadšený Jirkovou samostatností – jen jsem nastínil co bych si představoval a Jirka se do toho vložil, vyrobil vzor a ten se mi hned líbil. Na Jirkovi hlavně oceňuji právě tu samostatnost, že používá hlavu a srdce při své práci, takže výsledek není jen o splnění požadavků a výsledek je krásný, a tak to má podle mě v grafice být. Díky Jirko!

Jindřich Širůček
práce na výkladech Human Designu
jindrich.sirucek@gmail.com 775 235 099

Pan Kaláček pro naši společnost realizoval grafiku pro prezentaci našich produktů. Myslím, že se mu dílo velmi zdařilo. Budeme rádi, pokud budeme moci s panem Kaláčkem i v budoucnu spolupracovat.

M. Chrtek
PMQ SOFTWARE

S prací Jiřího Kaláčka jsme velmi spokojeni a můžeme ho jen doporučit. S panem Kaláčkem spolupracujeme od roku 2010, kdy jsme jej oslovili s poptávkou grafické úpravy a sazby publikace Biennial Report. Tuto publikaci Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. vydává každý druhý rok a už několik let byl vzhled této publikace stejný, a tak jsme ji chtěli změnit, oživit, udělat ji pro čtenáře lákavější, což se nám ve spolupráci s panem Kaláčkem dle našeho názoru opravdu povedlo. Komunikace byla bezproblémová, pan Kaláček byl kdykoli k dispozici. Na jeho práci si ceníme zejména perfektní kvality, ochoty vyjít vstříc, nápaditosti, originality a schopnosti poradit. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali a těšíme se na další spolupráci.

Jana Komárková
www.ivb.cz komarkova@ivb.cz 560 590 615

Jiří Kaláček je grafik do nepohody. Musím vyzdvihnout jeho ochotu pracovat v časové tísni, mimo běžnou pracovní dobu a s příkladnou zodpovědností za termíny prací. Propagační a informační materiály pro Ptačí park Josefovské louky, na kterých jsme nedávno spolupracovali, dostaly díky jeho poutavým kompozicím podobu hodnou následování. Jeho nejnovější práci je možno obdivovat např. na informačních cedulích ve vstupech do prvního ptačího parku v ČR Josefovské louky u Jaroměře.

Břeněk Michálek
správce Ptačího parku Josefovské louky, Česká společnost ornitologická
www.josefovskelouky.cz michalek@birdlife.cz 734 226 037

Pan Kaláček pro nás zpracovával dvě vědecké prezentace. Jedna byla přednesena na mezinárodní vědecké konferenci, druhá byla použita pro interní účely AV ČR. Jsme velmi spokojeni se spoluprací při tvorbě prezentací. Velmi oceňujeme časovou flexibilitu – úpravy prezentací probíhaly téměř online. Dále s povděkem kvitujeme práci v časovém stresu – prezentace vznikaly a upravovaly se během probíhajících experimentů až do poslední chvíle před odletem kolegy na konferenci. Spolupráci s panem Kaláčkem vřele doporučujeme, a to nejen pro výše zmíněné benefity, ale také pro předvedenou kreativitu.

Dušan Pavlík
vědecký pracovník Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i.
mbu.cas.cz 4pavlik@centrum.cz 776 296 298

Jiřího vřele doporučuji. Není to jenom grafik se skvělými nápady, ale i osoba, se kterou se výtečně spolupracuje. Dodržuje dohodnutá zadání i termíny. Jiří pro nás připravil několik verzí jazykových kvízů s půvabným čápem.

Karolina Kalinowska
International Spring Alive Manager
www.springalive.net karolina.kalinowska@otop.org.pl +48 22 7618205

Na Jirku Kaláčka, kolegu z klubu BTM (Brněnští Toastmástři), jsem se obrátila s žádostí o vytvoření loga. Pracuji v oboru psychosomatika – pro veřejnost vedu poradnu „Péče o duši i tělo“. Pomáhám lidem při řešení jejich problémů – osobních, pracovních i zdravotních. Práce s psychikou je exaktně neuchopitelná, protože stojí především na umění vnímat pocity druhých, číst mezi řádky jejich „subjektivně exaktních“ sdělení. Hned na úvodní schůzce, asi po půlhodině nastínění toho, jak vnímám svět a jak se naciťuji do problémů druhých, abych porozuměla, se Jirka dokonale nacítil na mě a mé vnímání a téměř na první dobrou mi vytvořil logo, které mi jde z duše. Díky, Jirko. Přeji hodně spokojených klientů – nejméně tak, jako jsem já :-)

Ing. Magda Mužíková
m.a.g.d.a@centrum.cz 603 923 328