Doporučení z první ruky

Jiří Oukropec — poskytovatel znaleckých služeb v oboru ekonomika


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Ing. Jiří Oukropec pro naši společnost v minulosti vyhotovil několik znaleckých posudků, které byly úspěšně použity jako důkazní materiál v soudních sporech. Způsob zpracování posudků byl vždy vysoce profesionální, vše bylo vypracováno precizně s velmi ochotným přístupem. Jeho služby jednoznačně doporučuji.

Antonín Smrček
LABETA, a.s.
smrcek@labeta.cz

Před nedávnou dobou jsem se na základě doporučení obrátila na znalecký ústav BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. s objednávkou na ocenění obchodního podílu, a to v pořadí již na třetího znalce, kdy s přístupem předchozích dvou jsem nebyla ztotožněna. Tento znalecký ústav se úkolu zhostil odpovědně a mile mě překvapila i rychlost zpracování po dodání podkladů. Jako insolvenční správce mám povinnost zajišťovat ocenění majetků sepsaných do majetkových podstat poměrně často. Po zkušenosti s Jiřím Oukropcem se na znalecký ústav s důvěrou kdykoliv opět obrátím.

Ing. Jaroslava Dlabolová
insolvenční správkyně

V roce 2019 jsme potřebovali v souvislosti s připravovaným projektem přeměny společnosti odštěpením znalecký posudek – odhad hodnoty odštěpované části jmění rozdělované společnosti. Po předchozích dobrých zkušenostech jsme se obrátili na společnost Bohemia Experts, kde dostal naši zakázku na starost Ing. Jiří Oukropec. S prací tohoto experta jsme byli velmi spokojeni. Kromě vysoce profesionálního přístupu a (víceméně očekávané) vysoké kvality poskytnutých služeb bych chtěl především vyzdvihnout maximální vstřícnost a pružnost, kterou pan Ing. Oukropec projevoval při řešení dílčích problémů, se kterými jsme se v průběhu řešení tohoto projektu potýkali. Rovněž rychlost zpracování a zejména promptní reakce na naše pohříchu měnící se potřeby a požadavky byla excelentní. Zejména díky jeho vysoké profesionalitě a vstřícnému přístupu k potřebám klienta vděčíme za to, že se zamýšlenou přeměnu podařilo v termínu dokončit a zapsat. Pana Ing. Jiřího Oukropce mohu jako experta v oboru oceňování společností vřele doporučit.

Ing. Jaromír Jiroudek, CSc
www.jconsult.cz jconsult@jconsult.cz