Mgr. Karel Kumžák

advokát se zaměřením na občanské, rodinné, obchodní a insolvenční právo

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Jako advokát s nepřetržitou praxí od roku 2013 nabízím komplexní právní služby s důrazem na ochranu práv a zájmů klienta. A to ve všech oblastech práva se zaměřením na:

  • občanské právo,
  • rodinné právo,
  • obchodní a insolvenční právo,
  • zastupování v soudních řízeních.

Právní služby poskytuji jak právnickým, tak fyzickým osobám, ale řeším i rodinné záležitosti. Využívám moderní technologie, díky kterým jsem schopen spoustu věcí odbavit na dálku a vám tím ušetřit čas.

Každý případ řeším osobně, se snahou o vysokou kvalitu a profesionální přístup. Pokud jste časově vytížení, umím se přizpůsobit vašemu harmonogramu.

Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

Nabízím vám tyto právní služby:

  • Občanské právo – Právní služby v občanském právu včetně práva k nemovitostem; vyhotovení všech druhů smluv; převody nemovitostí, advokátní úschova peněz a listin; právní pomoc při soudním i mimosoudním vymáhání pohledávek. Vyberu pro vás nejvhodnější strategii s důrazem na rychlost a efektivitu, což je klíčové při vymáhání pohledávek.
  • Rodinné právo – Právní pomoc v oblasti rodinného práva, včetně rozvodů, úpravy péče o nezletilé děti a vypořádání společného jmění manželů.
  • Zastupování v soudních řízeních – Kompletní právní zastoupení v různých typech soudních řízení. To zahrnuje přípravu žalobního návrhu, zastoupení na soudních jednáních a vypracování potřebných dokumentů a opravných prostředků. S klientem napřed proberu vývoj případu a upozorním ho na možná rizika a úskalí.
  • Smlouvy – Příprava a revize různých typů smluv s cílem optimalizovat právní vztahy a chránit zájmy klienta. Nabízím tvorbu smluv na míru dle klientových potřeb nebo provádím kontrolu smluv předložených druhou stranou.
  • Práva k nemovitostem – Ucelené právní služby týkající se převodu nemovitostí, včetně advokátní úschovy peněz a dokumentů. Zastupuji klienty během celého procesu převodu nemovitostí a následného vyřizování s katastrálním úřadem; také klienta zastupuji při jednáních s realitními kancelářemi a developery. Pokud klient potřebuje pouze částečnou pomoc při převodu nemovitosti, poskytuji službu kontroly a posouzení návrhů smluv.
  • Pracovní právo – Právní služby pro zaměstnance i zaměstnavatele. Vyhotovím a posoudím pracovně-právní dokumentaci; zastoupím klienty v pracovně-právních sporech; také poskytnu právní pomoc při uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru.

Ceník:

Cena právních služeb se odvíjí od složitosti, časové náročnosti či hodnoty sporu. Základní hodinová sazba je 2.200 Kč (+DPH). Konkrétní cenu si vždy sjednáme dohodou, popřípadě bude stanovena advokátním tarifem.

Mgr. Karel Kumžák
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Karel Kumžák [ mapka ]
Myslíkova 171/31
Praha 1
110 00
Mobil:732 984 579
Email:karel.kumzak@maplegal.cz
Web:ak-kumzak.cz
IČ:05686342 (plátce DPH)
DIČ:CZ8903131776

Doporučení
z první ruky

Pan Mgr. Karel Kumžák nás zastupuje v obchodních sporech již několik let. Případů pro soud nebylo tolik, ale pokud na ně došlo, cenili jsme si na panu Kumžákovi jeho pečlivost, rozumný a praktický pohled na danou věc a v neposledním případě také volbu taktiky při vyjednávání. Zastupování pak probíhalo bez komplikací a vždy dopadlo dle našeho očekávání. Doporučujeme spolupráci s panem Kumžákem a věříme, že budoucí klienty nezklame.

Robert Třetina

TRETINA s.r.o. – Brno