Doporučení z první ruky

PhDr. Kateřina Blahová — soudní překladatelka a soudní tlumočnice angličtiny, korektorka češtiny, editorka a redaktorka


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Kateřina spolupracuje s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s. jako překladatelka a tlumočnice anglického jazyka již od roku 2001. Pro CMS a naše klienty Kateřina překládá právní dokumenty ze všech oblastí práva, marketingové materiály, interní manuály, novinové články a odborné posudky. Rovněž často reviduje již existující překlady. Kateřina je naprosto profesionální a pravidelně se dále vzdělává ve svém oboru. Požadované překlady vždy předem odhadne z hlediska časové náročnosti a nákladů a po schválení klientem nebo advokátem připraví překlad pečlivě a ve stanoveném termínu. Zadávané termíny často vyžadují práci v noci nebo o víkendu, a proto velmi oceňujeme její flexibilitu. Kateřina si dokáže dobře organizovat práci a plní různé úkoly a instrukce od několika advokátů současně. S kvalitou její práce jsou naši právníci i klienti vždy spokojeni a s důvěrou se na ni obracíme se žádostmi o překlady.

Petra Sejrková
Office Manager, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s.

Kateřinu Blahovou znám od roku 1997 a naše spolupráce započala v roce 2007. Oslovila jsem ji jako velmi schopnou a pracovitou překladatelku, o níž jsem již v té době věděla, že odvádí excelentní výkony. Tato informace se během následujících let v plném rozsahu potvrdila. Proto se postupem času naše spolupráce rozšířila i do oblasti redakce knih. Kateřina vždy pracuje naprosto precizně a zcela v souladu s požadavky zadavatele. O každém textu přemýšlí jako o samostatném problému a odevzdané dílo vždy převyšuje požadavky na ně kladené. Kateřina má výborné gramatické a stylistické schopnosti. Těchto svých znalostí plně využívá při práci, které se věnuje s nadšením a s pečlivostí, zodpovědností a svědomitostí, jež jsou jí, jak jsem měla čest poznat, vlastní i v ostatních oblastech života. Kateřina vždy usiluje o to, aby výsledek její práce byl pokud možno dokonalý. Dokáže se na práci soustředit způsobem, který zasluhuje úctu a uznání, a výsledky její práce jsou proto vysoce kvalitní. V případě jakýchkoli nejasností či pochybností je Kateřina vždy připravena svým spolupracovníkům poskytnout veškerou součinnost a skvěle se zapojuje do celého procesu zpracování knih. Jako člověk je Kateřina velmi příjemná a milá a spolupráce s ní je naprosto bezproblémová. Spolupráci s Kateřinou mohu vřele doporučit. Dodržuje termíny, které jí zadavatel určí, je si dobře vědoma toho, že každá kniha je jiná a každá potřebuje zvláštní přístup. Její svědomitost je příkladná a její znalosti a schopnosti zaručují, že dílo bude za každých okolností kvalitní.

Karolína Schwarzová
šéfredaktorka, Nakladatelství SUN s.r.o.

Úřední překlad právního textu od paní Blahové z angličtiny do češtiny, který jsme pro našeho klienta překládali dále do němčiny, byl velice zdařilý, terminologicky zcela správný, přesný a kvalitní.