Doporučení z první ruky

Mgr. Kateřina Vorlická — tlumočnice a překladatelka angličtiny a francouzštiny; průvodkyně po Praze i v zahraničí


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 13 doporučení

Hladká spolupráce a domluva, dodržení všech domluvených termínů a navíc zvláště oceňuji vysoce proaktivní, samostatnou a pečlivou práci nad zajištěním vhledu do dané problematiky a s tím související výsledný maximálně adekvátní překlad oborové terminologie.

Tamara Kováčová
EDUin

S Katkou Vorlickou spolupracujeme dva roky. První akcí bylo několikadenní tlumočení při návštěvě delegace z francouzského Beautoru, další například několikadenní pobyt s malými fotbalisty ve Francii. Samozřejmě i překlady vzájemné korespondence s našimi francouzskými přáteli. Vždy jsme se setkávali s její velkou profesionalitou, ochotou a spolehlivostí. I nadále počítáme s její spoluprací a můžeme ji všem zájemcům o tlumočení a překladatelskou činnost vřele doporučit.

Oldřich Miffek
předseda Spolku přátel Beautoru

Vždy připravena na 101 % a hlavně s úsměvem! Ceníme si Katčiny spolehlivosti i přístupu.

Alena Brožová
manažerka festivalu Tanec Praha

Slečna Vorlická se zvládla rychle začlenit do našeho malého kolektivu, zhostit svých úkolů s velkou dávkou svědomitosti a především reagovat na specifické potřeby jednotlivých klientů. Zpětná vazba mnohých našich klientů chválí její efektivitu a smysl pro detail při řešení nejrozmanitějších žádostí. Kateřina je samostatná a zodpovědná, nebojí se přinášet nové podněty, své úkoly vždy dovádí do zdárného konce a pracuje velmi efektivně a pečlivě. Díky jejímu sympatickému a přirozenému vystupování s ní byla radost pracovat. Obzvláště bych také rád vyzdvihl její výbornou úroveň francouzštiny, a to jak psanou, tak mluvenou.

Filip Votava
ředitel CzechTourism Paříž

S Kateřinou Vorlickou spolupracuji již několik let. Provádí v naší turistické agentuře intenzivně na nejrůznějších trasách. Patří v našem týmu k nejspolehlivějším a nejschopnějším průvodcům. Je rovněž velmi "univerzálním" průvodcem v tom smyslu, že je schopna provádět i na našich speciálních procházkách s nejrůznějším originálním zaměřením. Je společenská, dochvilná, pečlivá a loajální. Ke klientům má vždy velmi srdečný a vstřícný vztah, což obzvláště oceňuji. V neposlední řadě bych chtěla vyzdvihnout její jazykové znalosti. Angličtinu a francouzštinu zvládá včetně potřebných nuancí, klienti byli vždy velmi spokojeni. Kateřina pomáhá i s různými překlady, které jsou potřebné pro chod firmy. V případě potřeby tlumočí při jednání s obchodními partnery. Je nepostradatelnou součástí našeho týmu a jako průvodkyni a překladatelku ji mohu doporučit.

PaedDr. Eva Hotovcová
majitelka agentury Strašidelná Praha

Své jazykové i organizační schopnosti Kateřina Vorlická osvědčila do té míry, že bychom s ní rádi spolupracovali i v budoucnu.

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
ředitel Letní školy slovanských studií FF UK

Slečna Vorlická s námi začala spolupracovat na pozici průvodkyně v roce 2015 – specializace na individuální zahraniční klientelu. Ke klientům přistupovala ochotně a vstřícně, vždy jim poskytovala dostatek informací na základě svých výborných místopisných a kulturně-historických znalostí, které prezentuje na vysoké jazykové úrovni. Katka byla aktivním členem našeho průvodcovského týmu 3 roky, a proto ji mohu vřele doporučit jako profesionálku i člověka.

Ing. Hana Stündlová
ředitelka Fun in Prague, s.r.o.
www.funinprague.eu

Dne 16. října 2018 jsem se na pozvání přednášející Jany Ďoubalové zúčastnil semináře o notaci v konsekutivním tlumočení pořádaného Jednotou tlumočníků a překladatelů. Jednalo se o 3hodinový odborný seminář pro studenty, tlumočníky a veřejnost vedený v češtině. Jsem rodilý mluvčí angličtiny a česky prakticky nerozumím. Kateřina Vorlická se svou kolegyní mi po celou dobu semináře šeptem simultánně tlumočily. Velmi její tlumočnické služby oceňuji, zajistily mi perfektní porozumění tématu semináře v plné odborné šíři včetně technických detailů a nuancí. Na základě vlastního porozumění a mého zájmu o umění notace soudím, že tlumočení bylo přesné a srozumitelné, pěkně se poslouchalo. Kateřinin přístup byl navíc velmi profesionální, spolupráce v tandemu s kolegyní probíhala hladce. Tlumočnice se střídaly po 20 minutách, plynulé střídání nijak nenarušilo mé porozumění. Kateřininy profesionální tlumočnické služby bych bez váhání doporučil.

Chris Curnow

Měli jsme tu na návštěvě v září 2021 naše přátele a obchodní partnery z Francie, pana Philipa a Christin. Slečna Kateřina Vorlická je společně s námi provázela po Praze. Můžu vřele a srdečně všem její služby doporučit. Slečna Kateřina měla perfektní a hluboké znalosti o Praze, věděla kam zajít, aby prohlídka pro ně byla zajímavá a poutavá. Bylo vidět a poznat, že historie Prahy a obecně i historie je také její zálibou. Byli jsme opravdu maximálně spokojeni, naši francouzští přátelé byli nadšeni a můžu slečnu Kateřinu všem opravdu doporučit jako výbornou průvodkyni. Děkujeme.

Leoš Hrdlička

Spolupráce s Kateřinou byla velmi příjemná. Řešili jsme spolu zvukovou nahrávku. Vše probíhalo dle plánu, co jsme si dohodli, to bylo splněno. S kvalitou odvedené práce jsem spokojený. Můžu jen doporučit.

Martin Budek