Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. Kateřina Zímová

Ing. Kateřina Zímová

krajinná ekoložka a nezávislá konzultantka v oblasti životního prostředí

Ing. Kateřina Zímová

Jako nezávislý poradce poskytuji konzultace a zpracovávám odborné posudky, studie, projekty a vzdělávám lidi v oborech ochrany přírody a životního prostředí. Ve své práci propojuji příběhy lidí a přírody a hledám cesty, jak sladit rozvoj společnosti spolu se zachováním přírodních hodnot území.

 • Biologické průzkumy a dozory – soupis nalezených druhů rostlin a živočichů a návrh opatření k tomu, aby na ně neměl záměr negativní vliv.
 • Screening vlivu na životní prostředí – průzkum životního prostředí v místě, kde někdo uvažuje o nějakém záměru. Průzkum odhalí případná možná úskalí realizace a upřesní další postup.
 • Migrační studie – přesné trasy, kudy krajinou migrují živočichové, a návrhy na zachování těchto tras, například při stavbě silnic a dálnic.
 • Hodnocení krajinného rázu – charakteristika znaků krajiny a hodnocení vlivu záměru na ně, včetně analýz viditelnosti a 3D vizualizací.
 • Komplexní analýzy krajiny – vzájemné propojení vlivů ekologie, hydrologie, socioekonomické charakteristiky, antropogenních vlivů a historického vývoje v území; návrhy na vhodné využití.
 • Projekty na ochranu životního prostředí – zeleň v krajině, protierozní a protipovodňová ochrana, cestní síť, estetické úpravy v krajině.
 • Multikriteriální analýzy – vytipování vhodných ploch pro umístění záměru dle stanovených kritérií.
 • Vzdělávací programy a terénní exkurze na míru.
 • Soudní znalecké posudky v oblasti vlivů na životní prostředí.
 • EIA – hodnocení vlivu záměru na životní prostředí.
 • Letecké práce s bezpilotní technikou (drony).

Mými klienty jsou především investoři (podnikatelé, státní instituce, stavební firmy, developeři, obce, fyzické osoby), kteří vstupují do krajiny s novými záměry, jako jsou stavby, krajinné úpravy, změny v hospodaření apod. Pro jejich záměry zajišťuji potřebné informace z oblasti životního prostředí a zároveň jejich záměry optimalizuji tak, aby v daném území měly na životní prostředí pozitivní dopad. Baví mne hledat nové možnosti, objevovat další řešení a vést dialog mezi investorem, dalšími odborníky a úřady.

Každý záměr zpracovávám individuálně s týmem odborníků sestaveným na míru daného území a charakteru záměru. Velikost území, kterými se zabývám, je od jednotlivých pozemků, až po celé okresy.

Fotogalerie:

Přírodovědný průzkumLektorování exkurzí v terénuBiologický dozorEIA – posouzení vlivů na životní prostředíEnvironmentální design
Zobrazit všech 13 náhledů této galerie >

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR

Kategorie katalogu:

Vzdělání a praxe

 • Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, obor Aplikovaná a krajinná ekologie, postgraduální studium, ukončeno SDZ v roce 2015
 • Expertka na ekologii a životní prostředí, práce na živnostenský list (2013–současnost)
 • CooLAND, předsedkyně nevládní neziskovky pro ochranu zemědělské krajiny (2015–současnost)
 • Life Sciences Film Festival, dramaturgyně mezinárodního filmového festivalu s přírodovědnou tematikou (2012–současnost)
 • Katedra Biotechnických úprav krajiny, Česká zemědělská univerzita v Praze, pedagožka a výzkumný pracovník se zaměřením na ochranu a tvorbu krajiny (2010–2015)
 • Agentura ochrany přírody a krajiny, mapovatelka biotopů ČR (2009) a referentka ochrany krajiny (2008–2012)
 • Česká společnost ornitologická – dobrovolník při mapování hnízdních okrsků (2009–2011)

Vybrané reference

Přesné názvy některých záměrů nejsou z důvodů profesní etiky zveřejněny.

 • Zpracování migrační studie a návrhy ekoduktů pro novou trasu dálnice D35.
 • Zpracování biologického průzkumu a návrh nových biotopů v areálu tepelné elektrárny.
 • Biologický dozor na stavbě produktovodu v obci Brandov.
 • Hodnocení vlivu stavby průmyslové haly v Lovosicích na krajinný ráz a návrh terénních a vegetačních úprav okolí stavby pro její začlenění do krajiny.
 • Zpracování projektu na návrh soustavy tůní k podpoře zachycení vody v krajině a vytvoření rekreační zóny na zemědělských pozemcích na Havlíčkobrodsku.
 • Lektorování co design ateliéru COLRIDOR Zvonařka ve spolupráci s architekty pro návrh městské zeleně s funkcí přirozeného ekosystému.
 • Návrh zeleně a terénních úprav v okolí administrativní budovy v Radlicích k vytvoření přirozených biotopů.

Kateřina Zímová: Co obnáší práce ekologa?

Rozhovor s Katkou Zímovou pro OnlineSales.cz

Kontaktní informace

Ing. Kateřina Zímová
Za Oborou 34
Praha 6
169 00
Mobil:605 505 529
Email:zimova.katerina@icloud.com
Účet:51 – 0125680257 / 0100 (Komerční banka)
:01447424

Doporučení z první ruky

Kateřina u nás přednášela prezentaci v rámci cyklu Zahrada (nejen) pro Starou školu a aktivit Semínkovna a CooLAND. Nejvyšší spokojenost.
Anna Lupienska
Stará škola, z.s., řízení a fundraising

2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS