Doporučení z první ruky

PharmDr. Margit Slimáková — specialistka na zdravotní prevenci a výživu


Zobrazuji č. 21-30 z celkem 41 doporučení

Margit Slimáková mě okouzlila přednáškou a workshopem v rámci sekce věnované školním jídelnám na Prague Food Festivalu 2014, proto jsme se rozhodli ji pozvat jako lektorku bloku na téma zdravého stravování, respektive nutričních hodnot jídla. Vstřícný a živý přednes a téma prezentované fundovaně a přesto jednoduše a pochopitelně, to je Margit. Neváhala za námi přijet až na „samotu v lese“ – pracoviště Lipky Jezírko – a v rámci víkendové akce zaměřené na jídlo a vaření dětem krátce pomocí zdravého talíře ukázala, že téma zdravého stravování je v takto srozumitelné a názorné podobě přístupné komukoli. Děti pozorně poslouchaly a ptaly se, a i svačinka, která následovala ze švédského stolu, byla podle toho pestrá a veselá.

Marcela Pálková
školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Brno
www.lipka.cz marcela.palkova@lipka.cz 737 989 929

Jako matce dvou dětí mi není lhostejné, co doma jíme a proto ráda studuji různé směry zdravé výživy a životního stylu. Takto jsem narazila i na Margit, jejíž přístup mne zcela nadchl. Jelikož sama nemám čas ani dostatečné vzdělání pročítat různé studie, ráda sleduji stránky Margit, kde se dozvím plno důležitých informací a ve srozumitelném jazyce. Výrazně také nesouhlasím s tím, jak vypadá stravování dětí v naší škole a školce, rozhodla jsem se s Margit uspořádat přednášku pro rodiče a zaměstnance školy na téma zdravá výživa dětí. Cílem bylo poukázat na to, jaké problémy se ve stravování dětí doma a ve školních jídelnách vyskytují a vzájemnou diskuzí zkusit nastínit možná řešení. Margit se úkolu zhostila perfektně. Nenásilně, ale s přesvědčivými informacemi, argumenty a mnoha praktickými příklady a doporučeními donutila všechny přítomné k zamyšlení, co by se dalo na stravování jejich dětí zlepšit. Velmi pomohlo, že vidí věc i ze strany zaměstnanců školy / kuchyně a vysvětlila rodičům, proč zřejmě škola vaří tak, jak vaří. Následně ale také poradila, jak udělat jednoduché ale významné změny. Přednášky a stránky Margit doporučuji všem, kteří si chtějí ve světě zdravé výživy udělat jasno.

Kateřina Holaňová
majitelka Farmářského obchodu
www.obchod-mukarov.cz holanova@dotrade.cz

Margit Slimáková přijala pozvání volného sdružení rodičů žáků ZŠ Mikoláše Alše v Praze 6 a připravila pro rodiče i zástupce školy a školní kuchyně přednášku k otevření širší diskuse o zdravějším školním stravování. Přednáška s názvem „Zdravý talíř obložený pohybem“ se konala dne 7. dubna 2014 u příležitosti Světového dne zdraví. Jako spoluorganizátorka jsem ocenila zejména rychlou a vstřícnou komunikaci, jako posluchačku mě nadchl způsob, jakým sympatická přednášející dokázala přítomným předat moderní dietologické poznatky a zodpovědět související dotazy. S využitím poutavého doprovodného materiálu, svých zkušeností a odborných znalostí získaných studiem a dlouholetou praxí v Čechách i zahraničí nikoho nenechala na pochybách o tom, že zdravá strava vlastně není žádná věda. Její koncept zdravého talíře je na rozdíl od tradiční výživové pyramidy velice snadno uchopitelný a připravit si podle něj jídlo podle své chuti zvládne i malé dítě. Osobně mě oslovilo téma přirozených potravin, které mě utvrdilo v tom, že má smysl dávat přednost co nejméně průmyslově upraveným kvalitním surovinám – v případě našich dětí se to projeví nejen na jejich zdraví, ale také na školním prospěchu a chování. Ocenila jsem rovněž informace o iniciativě Skutečně zdravá škola, která podporuje zdravé stravování ve školních jídelnách. Přednáška ve všech ohledech naplnila naše očekávání a v mnohém je předčila.

Mgr. Nicola Zichová
překladatelka a členka volného sdružení rodičů žáků ZŠ M. Alše, Praha
nicola.zichova@gmail.com

Děkujeme za super seminář! Moc se mi líbil a podle reakcí i ostatním. Věřím, že vymyslíme nějakou formu spolupráce tak, aby se tyto informace dostávaly ke všem rodičům, kteří o ně mají zájem.

Hana Hochová
Aliance dětského plavání, Praha
www.alianceplavani.cz hana.hochova@post.cz

Chtěla bych Vám moc poděkovat za školení o zdravé výživě. Ujasnila jste mi spoustu věcí. Moc se mi líbilo, jak jste vyvrátila nejrůznější fámy o vhodném stravování. Poslední dobou se problému správné stravy věnuji více, ale informace tohoto typu jsem doposud nikde nenalezla. Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za pracovní sešit Jídlověda, dětem se v něm dobře pracovalo, obsahoval informace, které je zajímaly, a mě jako pedagogovi byl velkou oporou.

Patricie Holečková
Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník
www.zsjm-me.cz holeckova@zsjm-me.cz 315 636 434

Jako učitelka 5. třídy Americké Mezinárodní Školy v Dalianu jsem v roce 2010 strávila jeden měsíc ve třídě s Margit při zkoušení jejího výukového programu zdraví a výživy. Výuka byla užitečná nejen pro studenty, ale i pro mne samotnou a přinesla nám spoustu doporučení, jak můžeme stravou podporovat své zdraví. (překlad)

Paulita Rodriguez
učitelka na Americké Mezinárodní Škole v Dalianu

Byla jsem na vašem semináři ve Strakonicích. Chtěla bych vám moc poděkovat za vše, co jsem se dozvěděla nového. Pracovala jsem jako dětská sestra na obvodě a při své práci jsem také radila s výživou dětí. Absolvovala jsem tehdy mnoho přednášek na téma výživy. Jednou mi maminka třech dětí řekla, že u každého jejího dítěte jí radím něco jiného – ano, skutečně to tak bylo, výživová doporučení se neustále měnila. Zdravé stravování je moje celoživotní téma. Moje dcera, která pracuje jako učitelka na základní škole, si z přednášky bohudík také hodně odnesla. Moje vnoučata byla navyklá na sladké, zeleninu odmítala a málo chodila ven. Rodiče o děti dobře pečují, ale zdravá strava jim mnoho neříká. Kéž by si všichni, kdo se semináře účastnili, uvědomili, jak dětem nezdravou stravou škodíme. Za léta mé praxe jsem neslyšela tak ucelený seminář o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Mnohokrát děkuji!

Věra Bernasová
dětská sestra
732 514 422

Chtěl bych Margit opravdu poděkovat za dvě přednášky, které realizovala u nás ve škole o zdravé výživě. Odpovědi na otázky: Proč zdravě jíst? Co to je zdravá výživa? Jaká doporučení nám říká zdravý talíř? Jak by každý mohl změnit výživu směrem ke zdravější variantě? Jak to funguje u dětí při pravidelné konzumaci sladkostí? nám dodaly další argumenty pro naši snahu vytvořit dětem i po stránce zdravé výživy ve škole co nejbezpečnější prostředí. V jejím podání mně připadá zdravá strava jednoduchá a srozumitelná. Zdravý talíř je daleko lépe pochopitelný pro dospělé i pro děti, než pyramidy výživy.

Mgr. Petr Tomeček
ředitel ZŠ M. Kudeříkové Strážnice
www.zsmkstr.cz petr.tomecek@zsmkstr.cz 518 334 546

Vážená paní doktorko, ráda bych vám poděkovala za včerejší seminář Přirozená péče o zdraví. Vaše přednáška byla bohatá, inspirativní, jednoduše řečeno výborná! Líbí se mi vaše vstřícné optimistické vystupování a Váš přístup ke zdravému životnímu stylu, protože kombinujete klasické metody s alternativními prvky. Sympatické bylo, že jste odpověděla vyčerpávajícím způsobem na všechny naše dotazy, které byly leckdy opravdu na tělo. Děkuji Vám taktéž za sešit Jídlověda, se kterým jsem měla možnost pracovat. Děti práce s ním zajímala a přinesla jim řadu užitečných vědomostí a zkušeností.

Bc. Radka Jonáková
Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník
www.zsjm-me.cz jonakova@zsjm-me.cz 315 636 447

Seminář na téma přirozené péče o zdraví mě zaujal a byl pro mne velice přínosný. Poznatky ze semináře určitě využiji hned na jedné z prvních schůzek s rodiči prvňáčků. Domluvíme se na pravidlech ve třídě, probereme výživový a pitný režim, určitě se zmíním i o nutnosti zdravě snídat a dostatečně spát pro zlepšení výkonnosti a pobytu ve škole bez stresu a v pohodě.

Zora Janovská
Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník
www.zsjm-me.cz janovska@zsjm-me.cz 315 636 423