Doporučení z první ruky

Ondřej Cupal — korektor, editor a copywriter pracující s AI


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 13 doporučení

Martin Kavka

Editořina je řemeslo jako každé jiné. Vyžaduje praxi. Nejlépe dlouhou praxi. U Ondry máte jistotu, že ji má. Pár let jsem mu ve Sport.cz koukal přes rameno a vím, že umí text uhladit i přibrousit, zrychlit i zpomalit tempo, přizpůsobit tonalitě. Nenechá v něm plochá místa. Zodpoví všechny čtenářovy otázky. Zkrátka ho dá do latě.

Martin Kavka
newsletterista
Michaela Bartáková

Dovoluji si vyjádřit mé nejvyšší uznání a doporučit pana Ondřeje Cupala, s nímž jsem měla to potěšení spolupracovat na několika společných projektech. Pan Cupal je nejen profesionál svého oboru, ale také osobnost, která se dokáže ponořit do hloubky zadaného tématu a přenést esenci značky do slov, která rezonují s cílovou skupinou. Jeho práce je nejen technicky bezchybná, ale také tvořivá a inovativní. Jedním z aspektů, které považuji u pana Cupala za obzvláště cenné, je jeho schopnost integrace tradičního copywritingu s nejmodernějšími nástroji založenými na umělé inteligenci. Ondřej rozumí tomu, jak využít AI k zefektivnění pracovního procesu, aniž by to jakkoliv narušilo osobitý a lidský tón, který je pro každou značku klíčový. Přístup pana Cupala k psaní textů je zároveň analytický i kreativní. Pan Cupal je samostatný, spolehlivý a termíny dodržuje s přesností, která je v našem oboru nezbytná. Jeho texty nejsou jen gramaticky a stylisticky na té nejvyšší úrovni, ale jsou také optimalizované pro SEO. Bez váhání bych jej doporučila jakékoliv firmě hledající vysoce kvalifikovaného copywritera.

Michaela Bartáková
webdesignérka

Pro tvorbu svých webových stránek vnímám přínos Ondřeje Cupala jako zásadní. Požadovala jsem texty, které by zaujaly potenciální klienty, a zároveň abych se za ně nemusela stydět před kolegy z oboru. Toto dilema za mě Ondřej Cupal vyřešil. Předkládal možné varianty, diskutoval se mnou o nich a zřetelně argumentoval, proč v té které situaci použít právě jeho návrhy. Zároveň naslouchal i mým specifickým požadavkům a trpělivě napomáhal v jejich realizaci.

JUDr. Lucie Vlková Voňková Ph.D.
advokátka

Jako dlouholetý dopisovatel časopisu Rybářství jsem s panem Cupalem navázal spolupráci hned po jeho nástupu na pozici šéfredaktora tohoto časopisu v roce 2018. V posledních čtyřech letech editorsky upravoval celou řadu mých článků, a to velice pečlivě a svědomitě, na vysoké profesionální úrovni. Pravidelné editorialy a další redakční články v Rybářství dokládají jeho stylistickou vyzrálost a jazykový cit. Naše spolupráce probíhá na neformální úrovni, ale velice korektně, naše věcné i časové domluvy jsou spolehlivě naplňovány a dané slovo vždy platí. Své doporučení ke spolupráci s panem Cupalem v rámci nabízených úprav textů dávám s plnou zodpovědností zkušeného autora, který se v rámci svého dlouholetého působení na vysoké škole široce věnoval publikační i recenzní činnosti.

Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
emeritní profesor Mendelovy univerzity v Brně

Práce Ondřeje Cupala na textech v brožuře i na webových stránkách je profesionální. Mile mě překvapilo, že jde o formu lehké nadsázky, ale vše zůstává v rovině vkusu. Rád doporučím jeho služby dalším klientům.

Bc. Michal Mencl
ředitel Bohemia Brokers

Každý v branži ví, že skvělého editora je třeba si hýčkat. Není jich totiž moc. S Ondrou spolupracuji dlouho a můžu říct, že mezi ně patří. Je spolehlivý, kreativní a zkušený, a to je ideální kombinace skvělého editora. Navíc je to fajn člověk, se kterým se dobře jedná.

Ing. Marek Kožušník
redaktor časopisu Playboy a irybarstvi.cz

Ondřeje Cupala znám jako pečlivého a uvážlivého člověka, který tyto dvě vlastnosti přenáší i do práce s textem. Mohu jeho služby vřele doporučit, protože se dočkáte profesionálně odvedené práce s dodržením termínů a všech dalších ujednání.

Mirek Brát
šéfredaktor Hasičské noviny

S Ondřejem Cupalem spolupracuji od roku 2019, kdy jsem začal přispívat do časopisu Rybářství. I když ke svým textům přistupuji velice pečlivě, vždy v nich objeví nějakou chybičku, anebo udělá stylistickou úpravu, která jim prospěje. Dva páry oči totiž vždycky vidí víc než jeden! Na čem jsme se dohodli, pan Cupal k mé spokojenosti splnil. Jeho editorské služby určitě doporučuji!

Mgr. Pavel Kšajt
pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6

Spolupracovat s Ondrou při tvorbě našich článků do Rybářství, které vycházely po dobu tři čtvrtě roku, bylo potěšení. Články bylo nutné „došperkovat“, aby získaly na čtivosti a lesku. Vše Ondra vyřídil profesionálně a rychle, a to i přes velké množství textového podkladu, který od nás obdržel. Úpravy probíhaly přesně tak, jak na začátku zněla naše dohoda, čehož si vážím. Jeho práce je precizní. Pestrý a tituly nabytý časopis Rybářství je toho vlastně každý měsíc dokladem. Vždy si ráda přečtu úvodní slovo šéfredaktora.

Ing. Helena Dobešová
Risk Manager ČSOB

Dlouholetou spolupráci s panem Cupalem hodnotím veskrze pozitivně. Vyzdvihl bych zejména jeho přístup k editaci a korekturám textu, které jsou věcné, přesné a významově korektní. Nijak nemění zásadní prvky textu, naopak je v přípustných mezích rozvíjí a sleduje původní myšlenku autora. Jeho profesionální přístup je pro mne zárukou, že podstata mých textů zůstává zachována.

David Mašek
geodet ve společnosti Hrdlička s. r. o.