Doporučení z první ruky

Ondřej Cupal — editor textu


Zobrazuji všech 9 doporučení

Martin Kavka

Editořina je řemeslo jako každé jiné. Vyžaduje praxi. Nejlépe dlouhou praxi. U Ondry máte jistotu, že ji má. Pár let jsem mu ve Sport.cz koukal přes rameno a vím, že umí text uhladit i přibrousit, zrychlit i zpomalit tempo, přizpůsobit tonalitě. Nenechá v něm plochá místa. Zodpoví všechny čtenářovy otázky. Zkrátka ho dá do latě.

Martin Kavka
nadšený newsletterista, poradce a lektor pro obsahové newslettery a autorský marketing

Jako dlouholetý dopisovatel časopisu Rybářství jsem s panem Cupalem navázal spolupráci hned po jeho nástupu na pozici šéfredaktora tohoto časopisu v roce 2018. V posledních čtyřech letech editorsky upravoval celou řadu mých článků, a to velice pečlivě a svědomitě, na vysoké profesionální úrovni. Pravidelné editorialy a další redakční články v Rybářství dokládají jeho stylistickou vyzrálost a jazykový cit. Naše spolupráce probíhá na neformální úrovni, ale velice korektně, naše věcné i časové domluvy jsou spolehlivě naplňovány a dané slovo vždy platí. Své doporučení ke spolupráci s panem Cupalem v rámci nabízených úprav textů dávám s plnou zodpovědností zkušeného autora, který se v rámci svého dlouholetého působení na vysoké škole široce věnoval publikační i recenzní činnosti.

Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
emeritní profesor Mendelovy univerzity v Brně

Každý v branži ví, že skvělého editora je třeba si hýčkat. Není jich totiž moc. S Ondrou spolupracuji dlouho a můžu říct, že mezi ně patří. Je spolehlivý, kreativní a zkušený, a to je ideální kombinace skvělého editora. Navíc je to fajn člověk, se kterým se dobře jedná.

Ing. Marek Kožušník
redaktor časopisu Playboy a irybarstvi.cz

Ondřeje Cupala znám jako pečlivého a uvážlivého člověka, který tyto dvě vlastnosti přenáší i do práce s textem. Mohu jeho služby vřele doporučit, protože se dočkáte profesionálně odvedené práce s dodržením termínů a všech dalších ujednání.

Mirek Brát
šéfredaktor Hasičské noviny

S Ondřejem Cupalem spolupracuji od roku 2019, kdy jsem začal přispívat do časopisu Rybářství. I když ke svým textům přistupuji velice pečlivě, vždy v nich objeví nějakou chybičku, anebo udělá stylistickou úpravu, která jim prospěje. Dva páry oči totiž vždycky vidí víc než jeden! Na čem jsme se dohodli, pan Cupal k mé spokojenosti splnil. Jeho editorské služby určitě doporučuji!

Mgr. Pavel Kšajt
pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6

Spolupracovat s Ondrou při tvorbě našich článků do Rybářství, které vycházely po dobu tři čtvrtě roku, bylo potěšení. Články bylo nutné „došperkovat“, aby získaly na čtivosti a lesku. Vše Ondra vyřídil profesionálně a rychle, a to i přes velké množství textového podkladu, který od nás obdržel. Úpravy probíhaly přesně tak, jak na začátku zněla naše dohoda, čehož si vážím. Jeho práce je precizní. Pestrý a tituly nabytý časopis Rybářství je toho vlastně každý měsíc dokladem. Vždy si ráda přečtu úvodní slovo šéfredaktora.

Ing. Helena Dobešová
Risk Manager ČSOB

Dlouholetou spolupráci s panem Cupalem hodnotím veskrze pozitivně. Vyzdvihl bych zejména jeho přístup k editaci a korekturám textu, které jsou věcné, přesné a významově korektní. Nijak nemění zásadní prvky textu, naopak je v přípustných mezích rozvíjí a sleduje původní myšlenku autora. Jeho profesionální přístup je pro mne zárukou, že podstata mých textů zůstává zachována.

David Mašek
geodet ve společnosti Hrdlička s. r. o.

V rámci naší spolupráce s časopisem Rybářství odesílám pravidelně články k rukám Ondřeje Cupala, s nímž je ve spojení s editací textů vynikající spolupráce. Cením si výborné komunikace a zejména optimálního zpracování článků do takové podoby, aby ho pochopil jak laik, tak odborník.

Pavel Vohralík
media manager společnosti Mivardi

Ondřej mě naučil pracovat s textem tak, aby byl nejen gramaticky správně, ale také čtivý a zajímavý. Vážím si nejen jeho přirozeného talentu pro úpravu psaného projevu, ale také preciznosti a vytrvalosti, se kterou řeší správné tvary cizích slov a jiné náročné otázky českého jazyka. Texty po jeho korekci jsou vesměs čtivé, zajímavé a profesionální.

Bc. David Štrunc
obchodní zástupce firmy DK Fishing