Doporučení z první ruky

Mgr. Petra Kudělková — tlumočnice, soudní překladatelka a lektorka francouzštiny, jazyková poradkyně pro obchod s Francií


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 23 doporučení

Mgr. Petra Kubínyiová pracovala pro naši společnost od 1. prosince 2007 do 30. září 2008 jako asistentka Útvaru pro komunikaci. Součástí její pracovní náplně byly mimo jiné i obousměrné překlady, příležitostné tlumočení, zajišťování asistentské práce, spolupráce na korekturách interního firemního časopisu v česko-francouzském jazyce. Je možno konstatovat, že Mgr. Petra Kubínyiová po dobu svého působení v naší společnosti odváděla dobrou kreativní práci. S jejím aktivním a svědomitým přístupem k pracovním úkolům jsme byli spokojeni. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za profesionální přístup a popřáli jí hodně pracovních úspěchů.

Mgr. Martina Kantorová
vedoucí Útvaru pro komunikaci, energetická skupina Dalkia
www.dalkia.cz

Slečna Kubínyiová pracovala s naší společností Česká sportovní a.s. jako tlumočnice při příležitosti utkání Davis Cupu Česká republika – Francie v březnu 2009. Projevila se jako velice schopná, jazykově velice dobře vybavená a organizačně samostatná a naše společnost byla s její prací spokojena.

Vladimír Šafařík
výkonný ředitel, Česká sportovní a.s.
www.ceskasportovni.cz
Robert Vlach

Petra Kubínyiová se na mne obrátila před několika lety pro radu s rozjezdem svého podnikání na volné noze. Podobných žádostí dostávám každý rok několik desítek, ale tohle mi jako jedno z mála utkvělo v živé paměti. Petra je totiž výjimečně energická a inteligentní žena s velmi příjemným vystupováním. Úsilí, které pro dobro svých klientů vynakládá, je opravdu nevídané. Navíc je 100% spolehlivá a její komunikační dovednosti jsou špičkové, což pochopitelně s úspěchem uplatňuje při tlumočení francouzštiny. Petra Kubínyiová je profesionálka velkého formátu a já jsem upřímně zvědavý, kudy se bude její kariéra dále ubírat. Hledáte-li špičkovou francouzštinářku, nebo klíčového člena do projektového týmu, Petra je pro Vás ta nejlepší volba, vřele doporučuji.

Robert Vlach
podnikatelský poradce a provozovatel portálu Na volné noze

Společnost Eiffage Construction Česká republika, a.s., dceřiná společnost francouzské stavební skupiny EIFFAGE, je devátou největší stavební firmou v České republice a největším českým exportérem stavebních prací. Působí v České republice, na Slovensku a v Polsku. Mgr. Petra Kubínyiová u nás od srpna 2009 zastává pozici specialisty pro administrativu a pojištění. Náplň její práce spočívá kromě jiného také v překladech a tlumočení. Významnou měrou tak přispívá k usnadnění komunikace mezi vlastníky společnosti a jejím českým top managementem.

Ing. Marcela Blachová Mikšová, MBA
jednatelka, administrativní a finanční ředitelka firmy Eiffage Construction Česká republika, a.s.
www.eccr.cz

Společnost SITA CZ a.s. je vlastníkem spalovny průmyslových odpadů SPOVO. Mgr. Petra Kubínyiová s námi spolupracuje již od roku 2008 v rámci dlouhodobého projektu zlepšování výkonu spalovny. Pracuje pro nás jako externí tlumočnice a překladatelka francouzštiny během návštěv francouzských expertů, pomáhá se zajišťováním programu, překládá technické materiály a prezentace. V rámci spolupráce s ní si ceníme zejména její znalosti francouzského jazyka včetně odborné terminologie spalovací technologie, preciznosti překladů, zodpovědnosti, časové přizpůsobivosti a v neposlední řadě také jejího pozitivního a vstřícného přístupu k práci a spolupracovníkům. Doufáme, že naše spolupráce bude dlouho pokračovat a přejeme jí, aby si i nadále udržela standard nabízených služeb v naší budoucí spolupráci.

Milan Vala
manažer provozního úseku společnosti SITA CZ a.s.
www.sita.cz vala@spovo.cz 596 644 901

Potvrzujeme tímto, že paní Mgr. Petra Kubínyiová pracovala pro jazykovou školu Hello v Ostravě jako obousměrná překladatelka a tlumočnice francouského jazyka. Její spolupráce jsme si cenili my i naši klienti, především oceňujeme její preciznost a znalost jazyka.

Ing. Ivo Táborský
ředitel školy Hello
www.hello.cz lektori@hello.cz 599 442 182

Naše firma se zabývá obchodem s ojetými automobily. Hlavní činností je jejich dovoz ze západní Evropy do České republiky a občasný export na Slovensko. V roce 2009 jsme si u Mgr. Petry Kubínyiové objednali překlad z francouzského do českého jazyka – jednalo se o právní text (paragraf 39 belgického zákona o DPH). S prací Mgr. Petry Kubínyiové jsme byli spokojeni, překlad dodala v řádném termínu a v požadované kvalitě. Spolupráci můžeme doporučit.

David Kaštovský
majitel firmy Auto Export-Import
dnsauto@email.cz 603 355 255

Asociace TRIGON vznikla jako asociace subjektů za účelem efektivní mezirezortní spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví. Hlavním posláním AT je vyvíjet činnosti a realizovat prospěšné projekty zaměřené na podporu lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí atd. Významným úkolem AT je také využití mezinárodní spolupráce, jejíž vyvrcholením je každoroční akce Evropské dny handicapu v Ostravě. S Mgr. Petrou Kubínyiovou jsme navázali spolupráci na konci roku 2008. Od té doby pro nás realizuje překlady (např. překlad internetových stránek asociace a prezentací pro Evropské dny handicapu) a tlumočení z francouzského jazyka. S prací Mgr. Petry Kubínyiové jsme byli vždy velmi spokojeni. Oceňujeme její profesionalitu a jazykovou vybavenost a doufáme, že oboustranně výhodná spolupráce bude i nadále pokračovat. Překladatelské a tlumočnické služby slečny Kubínyiové vřele doporučujeme.

Mgr. Olga Rosembergerová
předsedkyně Asociace TRIGON
www.asociacetrigon.eu orosenbergerova@asociacetrigon.eu 596 910 022

Potvrzujeme, že od roku 2007 dlouhodobě spolupracujeme s Mgr. Petrou Kubínyiovou, která pro nás pracuje jako obousměrná překladatelka francouzštiny. Vypracovává pro naše klienty překlady a korektury v oblastech, jako jsou právní texty, policejní dokumenty, technické zprávy, texty pro farmaceutický průmysl, texty vztahující se k EU a další. S kvalitou a profesionalitou Mgr. Petry Kubínyiové jsme byli vždy velmi spokojeni. Velmi též oceňujeme dodržování stanovených termínů, její časovou flexibilitu a ochotu. Po téměř třech letech spolupráce můžeme konstatovat, že její práce představuje velký význam pro kvalitu služeb, které naše překladatelská agentura poskytuje.

Bc. Jana Chalupková
majitelka překladatelské agentury
jchalupkova@stonline.sk +421 905338964

Společnost Stanislav Kupka AUTODOPRAVA podniká v mezinárodní silniční přepravě zboží. Již od počátku roku 2009 trvale spolupracujeme s Mgr. Petrou Kubínyiovou, která pro nás v případě potřeby zajišťuje komunikaci s Francií – překlady z francouzského do českého jazyka. Překlady, které pro nás již opakovaně zajišťovala, se týkaly urgentních záležitostí a vyžadovaly terminologickou jednoznačnost a přesnost. V tomto ohledu se nám spolupráce s Mgr. Petrou Kubínyiovou velmi osvědčila. Domluvené překlady odevzdávala řádně splněny a včas. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za dosavadní práci odvedenou pro naši společnost a doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.

Stanislav Kupka
majitel společnosti Stanislav Kupka AUTODOPRAVA
kupka.auto@seznam.cz 602 774 378