MUDr. Šárka Nováková

lektorka první pomoci a preventivní medicíny

Status: k vašim službám Působnost: Zlínský kraj a okolí (mj. Přerov, Olomouc, Ostrava, Uh. Hradiště, Val. Meziříčí)

Profesionální školení první pomoci pro firemní zaměstnance, lektorská činnost pro zdravý životní styl a primární prevenci nemocí (výživa, snižování nadváhy, zdravý domov aj.). Témata kurzu první pomoci jsou zaměřena podle rizik v konkrétním pracovním prostředí, např.:

 • první pomoc při popálení, poleptání, bezpečnost zachránce
 • postup při otravě, křečových stavech, poranění oka
 • zástava silného krvácení, pád z výšky, poranění zvířetem
 • postup při zjišťování životních funkcí
 • resuscitace dle Guidelines 2015, masáž srdce na modelu
 • postup při autonehodě vč. zásad pro vyproštění

Lékařské vzdělání prohloubené mnoha odbornými kurzy a semináři, celkem více než 15 let praxe v klinické a preventivní medicíně. Členka spolku Národní síť podpory zdraví.

Praktické školení první pomoci

Tlakový obvaz Bezvědomí – nácvik první pomoci Trénink resuscitace Zprůchodnění dýchacích cest na resuscitačním modelu Ošetření silného krvácení - ale je to správně?
Zobrazit všech 6 náhledů

Další informace o školení první pomoci

Koná se ve vhodných prostorách na vašem pracovišti, což minimalizuje časovou ztrátu zaměstnanců. Pro efektivní výcvik nejlépe do 15 účastníků, délka podle počtu dohodnutých témat (doporučeno 2,5 hod.). Výuka probíhá prostřednictvím modelových scénářů, které spoluvytvářejí a společně řeší sami účastníci. Cena za 1 hod. školení je 1.200 Kč bez DPH (neplátce) + cestovné.

Pracovní a pedagogické zkušenosti

 • pořádání školení, lektorská a poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu a primární prevence nemocí (od roku 2010)
 • Státní zdravotní ústav, regionální pracoviště pro Zlínský kraj – lékařka podpory zdraví (2008–2010)
 • Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, pracoviště Vsetín – lékařka úseků pracovního a tělovýchovného lékařství a podpory zdraví (2004–2007)
 • Slezská nemocnice v Opavě – sekundární lékařka interního oddělení (2000–2004)
 • odborný garant kurzu Zdravotník zotavovacích akcí v rámci spolku Junák – Český skaut, mnohaletá výchovná a vzdělávací činnost s dětmi, mládeží a mladými dospělými

Vybrané specializační kurzy

 • školení v metodice behaviorální terapie obezity STOB
 • vzdělávací kurz České lékařské komory Léčba závislosti na tabáku
 • odborná stáž v psychosomatické a behaviorální medicíně – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • kurz Práce s časovou osou – Pražský psychoterapeutický institut, pobočka Liberec
 • seminář Komunikační techniky – Pražská škola psychosociálních studií
 • specializace v oboru Vnitřní lékařství I. stupně (2003)
MUDr. Šárka Nováková

Kontakty

MUDr. Šárka Nováková
Bratří Hlaviců 100
Vsetín (Zlínský kraj)
755 01
Mobil:606 349 690
Email:sarka.novakova@nspz.cz
Web:www.sarkanovakova.cz
(tj. adresa této stránky)
LinkedIn:mudrsarkanovakovavsetin
IČ:76099679 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

S paní MUDr. Šárkou Novákovou náš podnik spolupracuje v oblasti školení první pomoci pro zaměstnance. S paní doktorkou je výborná domluva, snaží se vždy vyjít vstříc našim požadavkům. Samotné školení první pomoci je opravdu záživné a přínosné. Účastníci se aktivně zapojují do řešení modelových situací. Se Šárkou Novákovu budeme určitě spolupracovat i nadále.

Ing. Artur Sadriev

referent BOZP, PO