Ing. Tomáš Mohr

manažer pro krizové a projektové řízení v IT, podnikatelský poradce

Mám více než 15 let praxe s řízením IT — tj. produktové, projektové, krizové, finanční i provozní řízení v IT včetně vedení vývojářských týmů (programátoři, analytici, testeři, produktoví a projektoví manažeři, senior team leadeři atd.).

Tyto zkušenosti dnes uplatňuji především jako krizový projektový IT manažer a podnikatelský poradce, typicky na úrovni CIO (ředitel IT), CDO (ředitel vývoje či produktu), COO (výkonný ředitel), případně jako výkonný manažer zodpovědný za konkrétní produkt, projekt či problém a jeho řešení.

Zakládám si na schopnosti rychle porozumět byznysovým cílům majitelů či představenstva společností, kterým následně dokážu pomoci (teoreticky i prakticky) v ujasnění a provádění potřebných změn, nebo i přehodnocení celé strategie.

Mou obrovskou výhodou je, že jsem si prošel pestrou škálou IT rolí v korporacích i malých společnostech od úrovně člena týmu až po nejvyšší vedení. Mám také zkušenosti s řízením společnosti z pozice jednatele a rozjezdem vlastního startupu v době, když to ještě nebylo cool. K mým referencím patří přední IT, telekomunikační a e-commerce firmy či značky jako Vodafone, UPC, T-Mobile, Telefónica O2, Mall, Shoptet, Dáme jídlo, Zoot, Hospitality Digital (Metro AG), Restu, Home Credit, GP Europe a další. Mám také univerzitní vzdělání v IT a Scrum Master certifikaci (Tayllor & Cox, 2017). Hovořím plynně česky, anglicky a maďarsky.

Ceny a smluvní podmínky platné od 1. 6. 2022

 • Každou novou poradenskou spolupráci zahajuji jednorázovou konzultací, jejímž cílem je přezkoumat a oponovat dané zadání a upozornit na možné problémy či skryté příležitosti. Na ni pak může navazovat větší poradenský projekt.
 • Vaše data ukládám na šifrovaném disku a zabezpečeném iCloud účtu.
 • Dodržuji 100% mlčenlivost a vaše data s nikým nesdílím. Pouze na vaši žádost.
 • Hodinová sazba je 3.000 Kč.
 • Po úvodní konzultaci vystavuji daňový doklad k úvodní konzultaci a dále zálohovou fakturu na předem smluvený rozsah hodin či služeb.
 • Náhrada škody je limitována výší vaší objednávky, maximálně však 50.000 Kč.
 • Nevyčerpanou část poradenství můžete vypovědět se storno poplatkem 50 %.

Příklady otázek, na které pomáhám hledat odpovědi

 • Proč naše IT neplní termíny ani rozsah dodávek či sprintů?
 • Proč nám odchází IT specialisté jinam nebo jejich výkonnost klesá?
 • Máme správně sladěný produktový, projektový a vývojářský tým?
 • Proč máme zákazníky nespokojené s časem, cenou a/nebo kvalitou námi dodávaného software?
 • Jaká je cena našeho IT ve vztahu k tomu, co produkuje či vyvíjí?
 • Jak máme naložit s technologickým dluhem našeho proprietárního software řešení? (refactoring vs. vývoj na zelené louce vs. nákup hotového software)
 • Máme správně nastavený náš styl vývoje? (agile vs. waterfall vs. hybrid)
 • Vyvíjíme pro zákazníka správnou hodnotu, resp. jaká je naše customer value proposition (CVP)?

Dva příklady z praxe

1. příklad: IT dodavatelský projekt pro Vodafone, zákazník nespokojený s kvalitou i délkou dodávky (a také s cenou). Manažeři a majitelé dodavatele nevěděli, kde je problém, proč jejich ±15 FTE tým nedokáže projekt dodat ani po více než 2 letech. Tým v rozkladu, mnoho vývojářů uvažovalo o podání výpovědi.

Můj přístup: Během dvou týdnů jsem pochopil finanční a IT podstatu projektu a identifikoval, že je projekt ve ztrátě (majitelé to nevěděli) a jaká oblast dodávky ztrátu generuje. V následujících 2–3 týdnech jsem udělal organizační změny v týmu, dohodli jsme jiný styl vývoje (dramatický nárůst spokojenosti týmu) a začal jsem jednání se zákazníkem o změně formy spolupráce. Po 6 měsících jsme projekt dodali a ukončili vleklou zakázku, která měla potenciál dodavatele finančně položit.

2. příklad: Byl jsem osloven společností Hospitality Digital (dceřinka Metro AG) s tím, že koupili firmu v ČR, jsou přesvědčeni o tom, že firma je hodnotná, protože vyvíjí software, za který zákazníci platí, a oni sami dělají obdobný SW, ale nikdo jim za něj není ochoten platit. Chtěli porozumět tomu, kde firma tvoří hodnotu a jak by šla tato hodnota aplikovat na jejich německé portfolio služeb. Zároveň potřebovali někoho, kdo by firmu lépe finančně i provozně řídil a umožnil jim transparentní vhled do jejího fungování a plánů.

Můj přístup: První dva měsíce jsem chodil po zákaznících a diskutoval s manažery a majiteli proč si software platí, jak jim pomáhá v provozu, co oceňují, co jim vadí, co by dále potřebovali. Toto jsem diskutoval s interním týmem a získával zpětnou vazbu. Sestavil jsem z podkladů hodnotovou pyramidu a představil německému managementu návrh jak s firmou pokračovat (i s ohledem na možnosti softwarového řešení bez nadměrných inkrementálních nákladů). Odsouhlasený plán jsem následně s týmem uvedl do praxe.

Ing. Tomáš Mohr

Kontakty

Ing. Tomáš Mohr
Hradešínská 47
Praha 10
101 00
Mobil:776 113 147
Email:tomas.mohr@gmail.com
LinkedIn:tomasmohr
IČ:29141095 (plátce DPH)
DIČ:CZ29141095

Doporučení
z první ruky

Tomáš je velmi zkušený projektový a programový manažer. Najmuli jsme ho na kritickou fázi jednoho velkého migračního projektu a dokázal nám své schopnosti i profesionalitu. Rychle poznal, kde se nacházejí úskalí a dotáhl projekt do úspěšného konce. Rád s ním budu brzy zase spolupracovat.

Jan Kortus

CEO, Trustsoft