Ing. Václav Duda

produkt marketingový konzultant se zaměřením na zákaznickou zkušenost a interní procesy

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Jsem produktový konzultant a specializuji se na celostní produktový management.

Ke každému produktu přistupuji jako ke své firmě. Jsem tak zodpovědný nejen za to, že má produkt potřebnou funkcionalitu, ale i za celý zákaznický proces uvnitř firmy, který pomáhám nastavovat (proto celostní produktový management). Tedy, že produkt hladce projde celou společností od propagace přes prodej až po pozitivní zkušenost zákazníka s nákupem. A ten na konci přinese zisk.

Na marketing a produktový management se specializuji od r. 2004. Spolupracoval jsem s firmami jako Vodafone, T-Mobile, ETA, Y Soft corp. aj. Vystudoval jsem VŠE (specializace komerční komunikace) a finskou Helsinki School of Economics a semináře na Universita Luigi Bocconi v Miláně, absolvoval stáž v centrále Siemens v Mnichově. Při studiu i po něm jsem působil v nevládní Asociaci pro mezinárodní otázky, kde jsem byl až do roku 2013 člen správní rady; položil jsem základy pro PR a další aktivity, které pokračují dodnes.

Dohlédnu na to:

 • že produkt má správnou cenu a generuje zisk
 • že produkt má své unique selling proposition,
 • že má správnou komunikaci ve správných kanálech,
 • že má v pořádku právní náležitosti,
 • že všechna oddělení mají potřebné informace o produktu ke své práci (např. obchod, marketing, podpora, péče, vývoj)
 • že celý objednávkový proces funguje,
 • že máte o produktu správná čísla a reporty,
 • že zákazník dostane to, co očekával na začátku atd.

Jednorázové konzultace

 1. Definice produktu nebo nabídky – všechna 4P (product, price, place, promotion, tj. produkt, cena, distribuce, propagace) volně používám metodu Design thinking.
 2. Definice procesů – interní postupy a procesy, týkající se produktů a produktového řízení.

Dlouhodobá spolupráce

 • Řízení celého životního cyklu produktu celostním způsobem, zastřešení veškerých aktivit, týkajících se produktu.
 • Cena dohodou, dle projektu a délky spolupráce.

Úvodní konzultace je zdarma – Zarezervujte si úvodní konzultaci v délce 30 minut online zdarma

Proč si mě najmout

Produkty ve firmách se většinou neřídí komplexně a komerční pohled na produkt chybí. Chybí někdo, kdo produkt zastřeší a má ho jako své s.r.o. Někoho, kdo dohlédne na to, že produkt doručí hodnotu zákazníkovi a zároveň vydělá peníze.

Je jedno, zda se jedná o produkty fyzické, B2B služby nebo SaaS (Software as a Service).

Obvykle je ve firmě specialista, který zná produkt technicky a řeší technické potřeby zákazníka. Zabývá se tedy spíše jeho vývojem a funkcemi. Je to odborník, který nemá na obchodní a procesní stránku věci obvykle čas. A těžko se například domlouvá s marketingem. Nebo opačně je ve firmě produktový marketing, který se ale těžko domlouvá s techniky a navzájem si nerozumějí. A obchod neví, co může nabízet. Produkt nebývá zastřešen ve svém životním cyklu a zároveň nebývají dotaženy veškeré interní procesy a postupy spojené s produkty.

Toto je přesně moje role: spolehlivě zajistit vše, co se týká výroby/vývoje i prodeje produktu.

Na produkt se dívám jako na komplexní problematiku. Dobře vyladěný produkt → který se dostane k zákazníkovi → efektivně vyřeší jeho problém → ten si odnese pozitivní zkušenost → přinese firmě peníze → bude se vracet.

Mezi má KPI, tedy klíčové ukazatele výkonnosti, tak obvykle patří počty nových zákazníků, počty aktivních zákazníků, počet prodaných kusů, obrat, zisk, churn rate aj.

Vybrané reference

 • KPCS – Produktizace služeb, definice nabídky, cenotvorba, definice obchodních procesů, presales konzultace, školení obchodu a komunikace se zákazníky, nastavení procesů pro řízení produktů, nastavení reportingu, zavádění nových služeb na trh, komunikace, tvorba materiálů a podkladů pro obchodní oddělení, tvorba podkladů pro marketing, komunikace s vendory, go-to-market strategie.
 • Cyber Rangers – Spolupráce na společném projektu pro zákazníka Cyber Rangers – dodávka Cyber Security produktu na klíč. Já jsem se postaral o: obchodní plán, nabídku, cenotvorbu, zadání pro vývoj zákaznické administrace, tvorbu podmínek služby, komunikaci s vývojovým týmem a prioritizaci úkolů, materiály pro obchod, podklady pro komunikaci, tvorbu nabídky, porovnání s konkurencí, positioning, diferenciátory produktu atd.
 • Y Soft – Průzkum trhu, rozhovory s potenciálními zákazníky, vendor management, tvorba mission statement nové divize, definice produktu a služeb, definice MVP, komunikace s vývojem, prioritizace backlogu, definice person, tvorba propozice, cenotvorba, reporting, tvorba komunikační a obchodní strategie, interní komunikace, organizace hackathonu, tvorba dlouhodobé produktové roadmapy, go-to-market strategie.
Ing. Václav Duda

Kontakty

Ing. Václav Duda
U Hostavického potoka 765/35
Praha 9
198 00
Mobil:776 697 068
Email:vaclav@vaclavduda.cz
Web:www.vaclavduda.cz
LinkedIn:vaclav-duda
Účet:131 – 0437800297/0100 (Komerční banka)
IČ:07161191 (plátce DPH)
DIČ:CZ8002230049

Doporučení
z první ruky

Václav byl součástí mého týmu v ETA. Bylo skvělé ho v týmu mít, protože je vynikající produktový manažer, který rychle získal znalosti o spotřební elektronice, i když přišel z jiného odvětví. Navíc inicioval zajímavé projekty, které dovedl do úspěšného konce. Václav má silné analytické a projektově-manažerské schopnosti.

Jan Šach

Country Manager Czech Republic & Slovakia at Haier Europe