Doporučení z první ruky

Mgr. Yulia Skadchenko — tlumočnice, překladatelka a copywriterka s angličtinou, ruštinou a češtinou


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 14 doporučení

Karolína Vyskočilová

Yulia pro mě zajišťovala překlad profesních stránek do angličtiny a překlad materiálů, se kterými jsme oslovovali potenciální zahraniční sponzory konference WordCamp Praha 2020. Jestli jste se někdy setkali s otrockým nebo kostrbatým překladem, můžete si být jisti, že Yulia vám žádný takový nedodá. Texty jsou dotažené do posledního detailu, drží tón komunikace i význam, ale jsou perfektně upravené pro jiné než české reálie. Rodilý mluvčí se nebude nad překladem pozastavovat a bude se moct plně soustředit na informace, které mu chcete předat. Yulii vám můžu doporučit stejně dobře jako svým klientům.

Karolína Vyskočilová
vývojářka webů a pluginů se specializací na WordPress a WooCommerce
Mgr. Vojtěch Hulinský

Yulia má perfektní cit pro jazyk. A to v psané formě! Pravidelně ho využívám v rámci interní copywriterské oponentury, protože vždycky odhalí nějaké nedokonalosti, které já nevidím a pomůže mi je odstranit. Spolupracovali jsme i na několika projektech, takže vím z první ruky, jak je dobrá. Mluví o dost líp než já a ani v psaném projevu za mnou nijak nezaostává. Ostatně se stačí podívat na její LinkedIn.

Mgr. Vojtěch Hulinský
© Koktající copywriter

Chcete pro svoji značku jen ty nejvymazlenější překlady, u kterých se vždy můžete spolehnout, že říkají přesně to, co jste zamýšleli? A nechcete se k nim dopracovávat nekonečnou výměnou verzí spojenou s frustrací ze vzájemného nepochopení? Pak doporučuji oslovit Yulii. Vyzkoušela jsem mnoho překladatelů, ale s úrovní spolupráce s Yulii se nemohli srovnávat. Marketingové překlady jsou poměrně složitá disciplína, která vyžaduje nejen kvalitního překladatele, ale také někoho, kdo skvěle ovládá práci s jazykem, zná základy copywritingu a je kreativní. To jsme skvěle otestovali například při překladu firemního Culture booku, ve kterém jsme chtěli zachovat náš tone of voice, různé vtípky a dvojsmysly odrážející firemní kulturu a zůstat přitom konzistentní na více než 200 stranách textu. Výsledek překonal naše očekávání. Všechny zakázky jsou vždy odevzdané v precizním stavu a v rámci domluveného deadlinu. Moc děkuju.

Lucie Musilová
Corporate Marketing Manager, LMC
www.lmc.eu lucie.musilova@lmc.eu

Spolupráce na lokalizaci webové stránky www.KingdomComeRPG.com probíhala k oboustranné spokojenosti. Během několika týdnů byl přeložen nejen text o hře, ale také veškeré texty pro komunikaci s uživateli od nastavení profilu po crowdfundingovou stránku. Web byl aktualizován postupně, takže i překlad musel být průběžně aktualizován. Komunikace probíhala i přes Skype, takže úpravy mohly být rychle implementovány. Text byl finálně upraven po umístění na maketu webu, kdy bylo testováno umístění v menu, délka textu, případně syntaxe v reálném prohlížeči nebo na mobilu. Spolupráci hodnotím kladně, odezva na požadavky byla velmi dobrá, termíny dodání byly dodrženy.

Jiří Rýdl
Warhorse Studios
jiri.rydl@warhorsestudios.cz

Ráda bych Yulii touto cestou poděkovala jménem svým a také jménem pana Peppera de Calliera z Prague Leadeship Institute za profesionální tlumočení v rámci konference Projektové symposium 2016, která se konala 17. 3. 2016 v NTK. Líbil se mi váš proaktivní přístup, rychlá komunikace, vyžádání si podkladů před akcí a skvělá profesionální práce na místě v kabině.

Mgr. Markéta Arazimová
pořadatelka a projektová manažerka Projektového symposia 2016
marketa@arazimova.cz

S Julií jsme spolupracovali na dlouhodobém projektu pro společnost Archimedes Inspiration. Specifické požadavky klienta si vyžádaly zcela nový překlad titulků známých filmů, které byly následně využity v aplikaci určené k výuce cizích jazyků. Překladatelský tým, jehož byla Julie členem, se musel vyrovnat s řadou neobvyklých úkolů – aby překlad posloužil jako výukový materiál, bylo nutné zachovat nejen význam sdělení, ale i gramatické aspekty zdrojových textů. Julie se zadání zhostila k naší plné spokojenosti. V rámci projektu pracovala na krátkých filmech z dílny National Geographic a titulech jako Forrest Gump, Kmotr, Avengers a dalších. Vedle toho se podílela i na korekturách překladů dalších členů týmu. Oceňuji pečlivost, pozornost a jazykový cit, který při práci projevila. Se spoluprací s Julií jsme my i koncový klient byli velmi spokojeni a rádi jejích služeb využijeme i v budoucnu.

Petr Mundev
jednatel společnosti mun|def
mundef@mundef.cz

Tlumočnické služby Yulie Skadchenko byly využity pro simultánní tlumočení vystoupení hostů slavnostního zahájení závěrečné konference vzdělávacího projektu Pražský studentský summit, jehož se dne 1. dubna 2016 zúčastnilo přes 450 hostů. Komunikace s tlumočnicí před samotnou akcí byla zcela bezproblémová, velmi jsme ocenili její proaktivní přístup. Náplní činnosti bylo zajištění simultánního tlumočení projevů organizátorů projektu a jimi pozvaných hostů z českého jazyka do jazyka anglického i naopak. Mezi řečníky vystoupili například předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Karel Schwarzenberg, profesor filozofie Tomáš Sokol, textař Michal Horáček, náměstci ministrů či velvyslanec Kanady Otto Jelinek. Úroveň poskytnutých služeb byla skutečně vysoká — profesionální a systémový přístup spolu s přehledným rozdělením práce s přítomnými kolegy umožnily předvedení vysokého standardu tlumočnických dovedností a schopností. Vyzdvihnout zasluhují i místy ztížené podmínky, s nimiž se Yulia Skadchenko výtečně vypořádala — část řečníků hovořila spatra a nebylo tedy možné se na jejich vytříbené projevy nikterak připravit. Vysoké nároky byly kladeny i na stylistickou úroveň a bohatost slovní zásoby tlumočení, jelikož obecenstvo tvořili i významní diplomaté či vysocí státní úředníci. Na základě velmi pozitivní zkušenosti mohu služby Yulie Skadchenko vřele doporučit, neboť nepochybuji, že jí předvedená úroveň tlumočnických dovedností a schopností zajišťuje budoucím zájemcům o spolupráci splnění všech jejich požadavků.

Martin Mezenský
Pražský studentský summit
martin.mezensky@amo.cz

Julii mi doporučila tlumočnice Ina Maertens. Byla to naše první spolupráce. Setkali jsme se na farmě u Prahy, kam Julia dorazila přesně na čas. Spolupráce spočívala v živém tlumočení v malých a středních skupinkách zaměstnanců. Práce vyžadovala vysoké soustředění, přesnost a aktivní poslech. Julia předvedla výtečné jazykové znalosti a dovednosti a zároveň usilovala o to, aby všechny strany chápaly souvislosti. Vždy překládala věrně a přesně to, co bylo řečeno. S Julií jsem byl velmi spokojen a bylo mi potěšení s ní spolupracovat. Rád doporučuji její služby.

Paul Chalmers
Group Ethics Audit Officer
www.gs-fresh.com paul.chalmers@gs-fresh.com

Profesionalita, kompetence, dynamika a bezproblémová srozumitelnost... to definuje tlumočnické služby, které Yulia poskytuje. Rozhodně neváhejte využít jejích služeb.

Karel Tichý
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
tichy@hsr-uk.cz

S Yulií spolupracuji už přes 4 roky z celkových 6 let, které v BlaBlaCaru působí. Za celou tu dobu nemůžu o ní ani její práci říct půl špatného slova. Projekty dodává vždy včas, komunikace je z její strany jasná, věcná a příjemná. Český hlas BlaBlaCaru utváří už řadu let a s kvalitou její práce jsme byli vždy maximálně spokojeni, stejně jako naši stakeholdeři i uživatelé, od kterých jsme nikdy neměli žádnou negativní zpětnou vazbu. Yulia rozhodně patří k lidem, se kterými chcete pracovat.

Simon Rimbert
Senior Localization Project Manager
www.blablacar.cz simon.rimbert@blablacar.com