Písemná doporučení

27. května 2010 Robert Vlach

Až 90 % zahraničních nezávislých profesionálů získává zakázky primárně na základě ústních nebo psaných referencí. Písemná doporučení neboli tzv. testimoniály můžete nyní přidávat také ke všem prezentacím na portále Na volné noze.

Kladná doporučení mohou mít na úspěšnost značný vliv. Pomáhají totiž odbourat počáteční nedůvěru zákazníků, pro které jsou rovněž důležitým vodítkem, koho ke spolupráci oslovit.

Doporučení něčeho nebo někoho je jednou z hlavních funkcí jazyka. Již první lidé používali primitivní řeč k tomu, aby upozornili na bohaté zdroje potravy, kvality jiného člověka či nějakého předmětu. S příchodem písma se formy doporučení rozšířily také na průvodní listy a doporučující dopisy, které měly držiteli zajistit bezpečný průchod a vstřícné přijetí.

Písemná doporučení představují zavedený instrument s tisíciletou tradicí, jehož potenciálu můžeme snadno a bez velkých nákladů využít ke svému trvalému prospěchu. Jde zkrátka o marketingový stimul prvořadého významu.

V rámci příprav spuštění nové funkce doporučení na portále Na volné noze jsme prošli webové prezentace všech 350 profesionálů, kteří jsou registrováni v našem katalogu. Výsledky tohoto průzkumu nás zaskočily: pouze 30 profesionálů testimoniály uvádělo v textu prezentace či na svém webu, což je méně než 10 %.

Ba co hůře, více než polovina z tohoto mála prezentovala přijatá doporučení špatně — s četnými překlepy, hrubkami, bez uvedení celého jména pisatele atd. To jen potvrzuje, že povědomí o prodejním potenciálu testimoniálů je u nás velmi slabé.

Nezávislí profesionálové v Česku buď tuto formu účinné propagace zcela přehlížejí, anebo neví, jak k ní správně přistoupit, což vyjde zhruba nastejno. Aktivní využívání referencí je u nás méně časté než v zahraničí, kde je jako hlavní zdroj zakázek uvádí až 90 % freelancerů.

Jaké je ideální doporučení?

 1. Autentické. Doporučení se nutně musí zakládat na skutečnosti. Smyšlené testimoniály je snadné odhalit a mohou tak vážně poškodit profesní pověst.
 2. Kladné. Menší výhrady jsou sice v rámci jisté vyváženosti přípustné, ale celkové vyznění by mělo být jednoznačně pozitivní.
 3. Stručné. Mají-li být testimoniály univerzálně použitelné také na webu, kde lidé neradi čtou delší texty, nesmí být dlouhé. Nejlepší jsou krátké do tisíce znaků včetně mezer.
 4. Čitelné. Běžným nešvarem jsou například skeny sáhodlouhých dopisových doporučení na webu. Kdo to má číst? Řada lidí také nerozumí anglicky (starší) či slovensky (mladší).
 5. Konkrétní. Je dobré uvést, čeho se doporučení týká. Málokoho dnes přesvědčí obecné věty typu: Jirka je skvělej ve všem, co dělá.
 6. Bezchybné. Překlepy a chyby, včetně stylistických, snižují přesvědčivost sdělení. Pravopis je dobré opravit rovnou, drobné stylistické a obsahové nedostatky také.
 7. Neanonymní. U reference by mělo být uvedeno přinejmenším celé občanské jméno autora, nejlépe doplněné o krátký popis (funkce ve firmě, profese, věk, web atp.).
 8. Ověřitelné. Se svolením pisatele můžete zveřejnit také kontaktní informace jako telefon či email pro snadné ověření doporučení a zvýšení důvěryhodnosti.
 9. Důvěryhodné. Důvěryhodnost posílí kromě výše uvedených tipů také grafické zpracování, fotka autora apod. Testimoniál musí budit důvěru, nikoli podezření.
 10. Šiřitelé. Příjemce by měl mít právo doporučení využívat k propagaci vlastní činnosti. Na citace se nevztahuje autorský zákon, pročež není nutné ošetřovat licence. Nicméně alespoň formální svolení testimoniál šířit je v rámci zachování dobrých vztahů s jeho autorem nepostradatelné.

Přidávám jako příklad 2 doporučení, která se výše uvedenému ideálu blíží:

 1. V letech 2006 až 2009 korigovala Paní BcA. Rachel Lees asi 15 vědeckých článků, jejichž autory byli zaměstnanci Fakultní nemocnice Brno. Tyto články se týkaly molekulární biologie a zejména pak výzkumu rakoviny. Byly odeslány do předních vědeckých časopisů jako např. Blood (oficiální časopis Americké hematologické společnosti), Leukemia (britský vědecký časopis prestižního vydavatelství Nature Publishing Group) či European Journal of Hematology (oficiální časopis Evropské hematologické asociace). Ve všech případech články vyhověly mimořádně vysokým jazykovým nárokům, které jsou v této vysoce konkurenční oblasti standardem.
  Dr. Martin Trbušek, Centrum molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno
 2. František Honsa je technicky mimořádně nadaný a také pracovitý, svědomitý a loajální, je-li veden s respektem, péčí a ohleduplností, které si jeho práce zasluhuje. Jsou případy, kdy Franta tiše pracuje přes noc, aby osobně dokončil projekt celého týmu, a zná jen jeden technický standard: nezpochybnitelnou dokonalost.
  Ben Couzens, technologický partner Deloitte & Touche se zodpovědností za SAP v 17 zemích

Cítíte ten silný náboj, která obě tato doporučení mají? Obsahují nepřímou, ale přesto zřetelnou pobídku: Jděte do toho, tenhle profesionál za to stojí!

Získáváme doporučení

Napsat někomu doporučení je vážná věc. Je to nejen vyznamenání za dobře odvedenou práci, ale též slovní záruka za jinou osobu. Jakkoli je právně nevymahatelná, v sázce je přinejmenším dobré jméno pisatele.

(Mimo jiné i proto je dobré omezit rozsah doporučení na konkrétní zakázku či spolupráci; s vědomím rizika, že mimo tento rámec může doporučovaný profesionál jednat proti duchu pochvalné reference. Konec konců, všichni děláme občas chyby.)

O doporučení bychom měli poprosit klienta přímo osobně, telefonicky nebo emailem, a každopádně vždy tak, abychom nevyvíjeli žádný tlak. Pisatel sám musí chtít doporučení udělit. Je to jeho volba, nikoli povinnost. Nevyslyšenou prosbu o doporučení můžeme později připomenout, ale jen velmi citlivě. Kde je to možné, napište doporučení jako první.

Zároveň s prosbou můžeme klienta informovat, za jakým účelem bude doporučení použito. Z hlediska příjemce je samozřejmě nejlepší volné užití, které je běžně chápáno jako samozřejmost. Máme-li podezření, že by to mohlo pisateli vadit, nebo chceme-li doporučení využít nestandardním způsobem, měli bychom užití projednat a upřesnit.

U doporučení je kvalita důležitější než množství. Jedno skvělé doporučení, jediná významná reference, vydá za padesát frázovitých a méně důvěryhodných. Libovat si v získávání nekvalitních testimoniálů je nesmysl. Takový výčet pak působí uměle, až banálně, a skutečně dobrá reference se v něm snadno ztratí.

Čím upřímnější naše prosba bude, tím větší je pravděpodobnost, že doporučení získáme. Text pak můžeme opravit, aby v něm nebyly chyby, případně po dohodě s pisatelem zkrátit a začít používat: na webu, propagačních tiskovinách, v inzerci, nabídkách a vůbec všude, kde nám to pomůže získat nové zákazníky.

Doporučení na portále Na volné noze

Písemná doporučení registraceškolení jsou na portále Na volné noze odjakživa (dříve jsme jim říkali reference, ale to je vedlejší). Poskytují nám důležitou zpětnou vazbu a jsou neodmyslitelnou součástí našeho marketingu — každou chvíli se někdo ozve, že naše doporučení jej přesvědčily, aby to s námi zkusil. I proto jsme se rozhodli umožnit přidávání doporučení k prezentacím nezávislých profesionálů v našem oborovém katalogu.

Odkaz pro přidání nového doporučení se zobrazuje ve všech prezentacích a mohou je přidávat úplně všichni: sami prezentovaní profesionálové po přihlášení do webového rozhraní, jakož i ostatní registrovaní uživatelé a návštěvníci portálu. Jejich doporučení pak již jen schválí a zveřejní náš moderátor. Odkaz má neměnnou adresu ve formátu http://navolnenoze.cz/prezentace/jmeno-prijmeni/doporucit/ a lze jej tak umístit na webové stránky nebo zaslat dobrým klientům emailem s prosbou o doporučení.

Přijatá doporučení se zobrazují v prezentacích vpravo pod kontakty a po kliknutí na odkaz také na samostatné stránce s kompletním, ručně řazeným a stránkovaným výpisem. Zde je pro ukázku několik prezentací, které již nějaká doporučení obsahují:

Portál Na volné noze je úspěšný mimo jiné i proto, že zůstává jednoduchý a použitelný. Nové funkce přidáváme zřídka a až po důkladném zvážení. Doporučení u prezentací tak představují největší inovaci od redesignu celého portálu v roce 2008. Jejich význam bude postupně vzrůstat a je pravděpodobné, že doporučovaní profesionálové budou časem v oborovém katalogu výrazně zvýhodněni.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí