Placené poradenství a konzultace

14. března 2008 Robert Vlach

Poradenské služby jsou pro nezávislé profesionály tou nejschůdnější cestou, jak relativně snadno zúročit své těžce nabyté zkušenosti za přiměřenou finanční odměnu.

Když jsem v roce 2005 zakládal oborový katalog portálu Na volné noze, záměrně jsem do něj nedal kategorii pro poradenství. Jelikož poradenství může nabízet každý nezávislý profesionál, připadala mi až příliš obecná, podobně jako kategorie Služby.

Čas ukázal, že ačkoliv byl můj základní předpoklad správný, zdaleka ne každý poradenství nabízí a příčinou jsou většinou nesprávné pracovní návyky nebo nedostatek sebedůvěry. Obě tyto překážky se dají překonat za předpokladu, že má profesionál dostatečnou motivaci a uvědomuje si četné výhody, které mu poradenská činnost může přinášet:

 • podpora dobrého jména – ten, kdo jinému dobře odborně radí, získává na reputaci a posiluje své dobré jméno v oboru
 • více peněz – poradenství není běžná pracovní náplň a protože jde hlavně o sdělování informací a zkušeností, bývá požadovaná odměna o jeden až dva cenové řády vyšší
 • limitovaná zodpovědnost – klient si sám vybírá poradce, ke kterému má silnou důvěru, proto se smlouva ve většině případů nesepisuje anebo se omezí na důležité body, jako je např. dodržení mlčenlivosti
 • časová nenáročnost – běžná konzultace trvá jen několik málo hodin, což si může dovolit i značně vytížený profesionál
 • nezávaznost – poradenství není obvykle poskytováno formou dlouhodobého závazku a to ponechává poradci možnost konzultace nabízet jen tehdy, kdy na to má čas a chuť
 • nové zkušenosti a podněty – každá konzultace je něčím specifická a tím poradce zpětně obohacuje svou profesionální praxi

První kroky

Profesionál, který se odhodlává s poradenstvím začít, má v podstatě dvě možnosti: Je-li jeho problémem nedostatek sebedůvěry, může tu a tam poskytovat poradenství zdarma pro přátele či neziskové organizace, které jeho pomoc jistě uvítají. Důvěra ve vlastní schopnosti časem vzroste a s ní také odvaha nabízet poradenství za úplatu.

Špatné obchodní a podnikatelské návyky představují tvrdší oříšek, ale i zde existuje jednoduchá rada: Zavedený profesionál dostává často poptávky, které již nemůže z časových důvodů pokrýt. Nejčastější reakcí je prostě zákazníka odmítnout nebo přesměrovat na jiného specialistu. Mnohem lepším řešením je ovšem právě nabídka placeného poradenství za vyšší taxu. Řada zákazníků takovou příležitost využije.

Poznámka: Nezasvěceným není někdy jasné, proč by si měl někdo platit drahého poradce, když se může v dané problematice dost dobře zorientovat sám anebo oslovit jiného, méně vytíženého profesionála. — Důvodem může být například nedostatek vlastního času, ale také opatrnost při posuzování nabídek jiných dodavatelů. V praxi se zkrátka i drahý poradce většinou mnohonásobně vyplatí.

Praktické rady

Nezávislí profesionálové jsou jako poradci úplně jiní než poradenské firmy, jejichž pojetí poradenství je mnohem více formální. Každý profesionál na volné noze volí osobité prostředky, jak tyto konzultace poskytovat – někteří upřednostňují osobní setkání, jiným vyhovuje více písemná forma, účelové přednášky či školení anebo stále populárnější telefonické konzultace přes běžné linky a internet. Možností je opravdu dost a pro většinu z nich platí následující doporučení:

 • předběžné ověření – každého zájemce předem zevrubně vyzpovídejte, abyste měli jistotu, že mu dokážete kvalifikovaně poradit
 • nastavení ceny – ceny poradenství začínají ve většině oborů někde mezi 500 a 1.000 Kč za hodinu, přičemž některým firmám není zatěžko platit za kvalitní odborné poradenství i několikanásobně více
 • předplacený čas – nejbezpečnější formou poradenství z hlediska jištění pohledávek jsou předplacené konzultační hodiny, ze kterých postupně odečítáte vyčerpaný čas
 • evidence – pokud zákazník čerpá poradenství po částech (min. 15 nebo 30 minut), je vhodné si vést evidenci a průběžně klienta informovat, kolik času mu zbývá
 • smlouva – až na zvláštní případy, kdy poradce nakládá s důvěrnými informacemi nebo přijímá větší finanční obnos, není zpravidla žádná poradenská smlouva nutná a vystačíte si s ústní dohodou a fakturou
 • načasování – vyberte si pro poradenství takovou denní dobu, kdy budete 100% fit s plnou pozorností na předmět konzultace
 • otevřenost – podstatou poradenství je předávání těžce nabytých informací, takže jejich zatajování by bylo v přímém rozporu s tím, co od vás klient očekává
 • dokumentace – přesáhne-li doba ústní konzultace zapamatovatelnou míru, bývá součástí poradenství také dodání písemné dokumentace, na jejíž zpracování padne až třetina nebo polovina času
 • internet – perfektním médiem pro poskytování poradenství může být email v kombinaci s programy pro telefonování po internetu jako např. Skype či Messenger
 • oprávnění – v případě častějšího poradenství je dobré mít příslušnou živnost (v některých hodně specifických oborech, jako je například patentové právo a ochranné známky, může zákon vyžadovat také splnění dalších podmínek)
 • praxe – kvalitní poradenství může poskytovat jen ten, kdo stojí pevnýma nohama na zemi v praxi, proto by čas věnovaný na konzultace neměl překročit čtvrtinu celkové pracovní doby

Kodex nezávislého poradce

Omezení zodpovědnosti při běžném poradenství neznamená, že by poradce mohl slevit ze svých profesionálních zásad. Závěrem bych si tedy dovolil nastínit několik základních pravidel, kterými by se měl nezávislý poradce za všech okolností řídit:

 1. Spolehlivost – poradce by měl především dobře radit a jednat v nejlepším zájmu klienta bez jakýchkoli postranních úmyslů nebo zamlčování důležitých informací
 2. Nezávislost – poradce by měl být zcela nezávislý na předmětu poradenství a případně klienta předem upozornit na svůj možný střet zájmů v majetkové, poradenské či jiné oblasti
 3. Mlčenlivost – poradce by měl zachovat absolutní mlčenlivost s ohledem na důvěrné informace klienta, nepřinutí-li jej zákon jednat jinak
 4. Poctivost – poradce by neměl zklamat důvěru, kterou do něj klient vložil, tj. nenatahovat zbytečně dobu poradenství a poctivě vykazovat odčerpaný čas i provedené výkony (nápověda: nezávazný pokec u oběda nemá s odborným poradenstvím nic společného)

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí