Prevence rizik

11. dubna 2008 Robert Vlach

Předvídání rizika a jeho následná prevence představuje spolehlivý způsob, jak zvýšit úspěšnost podnikání. Je také základem autentického pocitu bezpečí, který je pro dlouhodobé setrvání na volné noze nepostradatelný.

Rizika podnikání si obvykle uvědomují nejlépe začátečníci. Jejich chybou ovšem je, že se riziky detailně nezaobírají. Jednoduše přijmou určitou míru nejistoty a později, když se jejich podnikání rozběhne, na rizika zapomenou. Všechny problémy, které se vyskytnou, řeší takzvaně za běhu a v nejméně vhodnou chvíli.

Alternativním přístupem je problémy předvídat a preventivně činit taková opatření, která alespoň ta hlavní rizika předem omezí či dokonce přímo vyloučí. V zásadě existují dva způsoby, jak rizika identifikovat:

 • Analytický přístup je typický zejména pro firmy. Cílem analýzy je odhalit tzv. kritické body ve firemních procesech, posoudit jejich pravděpodobnost a nebezpečnost.
 • Intuitivní přístup je více běžný v případě nezávislých profesionálů. Své podnikání znají natolik dobře, že je pro ně celkem snadné rizika rozpoznat a vyhodnotit.

Rizika podnikání na volné noze

Zájemce o podnikání většinou neděsí konkrétní rizika, ale jejich velké množství. Rizik, která přicházejí v úvahu, je tolik, že zahájení podnikání je často vnímáno jako krok do prázdna. Nevýhodou začátečníka je neschopnost jednotlivá rizika správně odhadnout. V tom mu naštěstí může pomoci kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr, speciální školení anebo rady někoho zkušenějšího.

V případě zavedených profesionálů má prevence rizik zásadní vliv na celkový pocit profesního bezpečí. Čím více rizik je podnikatel schopen předem eliminovat a čím dokonalejší je jeho pomyslná záchranná síť, tím sebevědomější a jistější může ve svém konání být. Potvrzuje to i nedávný průzkum podnikání na volné noze, který naznačil, že profesionálové, kteří se cítí bezpečně, se také častěji považují za šťastné.

Možných rizik je velice mnoho a některá se navíc týkají jen určité profese či jednotlivců. Pro větší názornost ale uveďme několik typických rizik, která jsou společná většině profesionálů:

 • výkyvy v přísunu nových zakázek a související výpadky v příjmu
 • neuhrazené pohledávky a druhotná platební neschopnost
 • zdravotní potíže dlouhodobého charakteru
 • krádež nebo jiná trestná činnost
 • přecenění vlastních schopností
 • odpovědnost za způsobenou škodu
 • selhání techniky nebo lidského faktoru
 • pomluvy a nekalé obchodní praktiky konkurentů
 • silná konkurence snižující ceny pod rozumnou úroveň
 • ohrožení dobrého jména v důsledku citelného poklesu kvality

Metody prevence

Rizika je dobré vylučovat postupně jedno po druhém podle jejich závažnosti a náročnosti preventivního zásahu. Velice užitečné je vypracovat si dobrý zvyk rizika průběžně rozeznávat a omezovat. K tomu je potřebná jistá sebekázeň, vynalézavost a samozřejmě schopnost přiznat si vlastní chyby či nedostatky. Prevence rizik by totiž měla zahrnovat i postupy, které vyvažují vrozené nedostatky profesionála – například člověk, který má tendenci podléhat nátlaku, by si mohl jako prevenci vypracovat obchodní podmínky, kterých se bude za všech okolností držet.

Někdy lze za účelem prevence použít doporučený postup (angl. best practice) pro daný problém a obor, jak jej člověk nastuduje z odborné literatury nebo odpozoruje od zkušenějších praktiků. Většinou je ale zapotřebí vynaložit větší úsilí a hledat východisko, které přesně odpovídá naší situaci. Metody prevence můžeme pochopitelně také průběžně vylepšovat nebo podle potřeby měnit za lepší. Uveďme pro názornost po jednom možném řešení k výše vyjmenovaným rizikům:

RizikoPrevence
výkyvy v přísunu nových zakázekúčinný marketing a užší spolupráce s jiným profesionály v oboru
neuhrazené pohledávky a platební neschopnostdůsledné jištění pohledávek a vytváření finanční rezervy odkládáním části výdělku (např. 10 %)
dlouhodobé zdravotní potížezdravý životní styl, preventivní péče o zdraví a kvalitní pojištění pro případ pracovní neschopnosti
krádeže, vloupání apod.zabezpečení objektu a majetku
přecenění vlastních schopnostíuplatnění projektového řízení
odpovědnost za škodupojištění profesní odpovědnosti nebo podnikání na společnost s ručením omezeným
selhání technikynáhradní díly, zálohování dat na CD apod.
pomluvyprávní poradenství a pomoc za předjednanou nebo paušální sazbu
silná konkurencepromyšlený podnikatelský záměr
ohrožení dobrého jména v důsledku propadu kvalityprůběžná kontrola kvality odvedené práce a pozorná péče o zákazníky

Rizika a úspěšnost podnikání

Podnikatelé, kteří nezkoumají svá rizika, podléhají nepříznivým vlivům mnohem snáze než ti, kteří o svém podnikání občas přemítají s odstupem. Pokud budete třeba i jen 10 % svého pracovního času (cca 4 hodiny týdně) věnovat celkové koncepci, zvýší to radikálně vaši úspěšnost. Nebudete se navíc problémy zabývat v okamžiku, kdy se vám to bude nejméně hodit, ale promyslíte si svůj krizový plán předem a v klidu. Souvislá prevence rizik je proto nezbytnou podmínkou úspěšného tahu na branku s kvalitní zálohou a obranou v zádech.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí