Profesní podnikání vs. firma či živnost

23. září 2010 Robert Vlach

Podnikání na volné noze bývá úzce spojeno s osobou podnikatele–profesionála a zpravidla klade velký důraz na dlouhodobý profesní růst. Právě proto se v mnoha ohledech liší od jiných přístupů.

Když jsem nedávno na tomto blogu rekapituloval náš vývoj za uplynulých 5 let, uvědomil jsem si, že jsem dosud žádný článek nevěnoval srovnání nezávislých profesionálů, běžných živnostníků a malých firem. Je načase to napravit.

Středobodem podnikání na volné noze je sám člověk. Osobní příběh a láska k profesi společně utvářejí jádro, jehož gravitace časem ovlivňuje všechna závažná podnikatelská rozhodnutí. A to právě směrem k profesnímu rozvoji; na úkor expanze, kterou by v podobné situaci preferoval živnostník či majitel firmy.

Tato zdánlivě banální skutečnost je důvodem, proč se u nás i jinde ve světě profesní podnikání na volné noze rozlišuje, proč o tzv. freelancingu vycházejí desítky knih (v angličtině), proč se nezávislí profesionálové sdružují a setkávají… Jejich podnikání může být formálně vedeno jako živnost či malá s.r.o. firma. Liší se ale přístupem.

Rozdíly v přístupu

Profesionál–specialista (překladatel, grafik, programátor, účetní, terapeut apod.) bude nevyhnutelně ke svému podnikání přistupovat jinak než podnikatel–živnostník (obchodník, výrobce, majitel sítě provozoven, poskytovatel veřejných služeb).

Letos na jaře jsem dělal na našem Facebooku malý rozhovor s předním českým programátorem Jakubem Vránou. Jeho prostá odpověď na mou otázku ohledně priorit v podnikání si zaslouží citaci: „1) Dělat, co mě baví.“ — Právě toto je přístup, s nímž se u nezávislých profesionálů setkávám zcela běžně, a který naopak často postrádám u ostatních podnikatelů.

Zatímco u nezávislých profesionálů převládá důraz na osobní zkušenost s výkonem vlastní profese, u jiných podnikatelů buď toho jádro chybí („Obchod je obchod.“), anebo je potlačeno ve prospěch měřitelných ukazatelů, ať už finančních nebo výkonových. Srovnejme si oba přístupy bok po boku:

PODNIKÁNÍ NA VOLNÉ NOZEFIREMNÍ A ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
Kapitál tvoří zejména znalosti a dovednosti, dále silné stránky, osobní kontakty apod. Peněz do začátku není potřeba mnoho.Kapitál je hlavně peněžní a majetkový. Vyšší počáteční vklad si žádá inovace a tvorbu realistického podnikatelského záměru.
První zakázky je možné uzavřít na smlouvu o dílo nebo dohodu o provedení práce.Zahájení podnikání je obvykle spojeno se založením firmy či živnosti.
Služby jsou poskytovány pod občanským jménem, takže je jasné, že jde o osobu.Podnikání bývá prezentováno jako značka a její utváření i propagace něco stojí.
Množství práce je omezeno dostupným časem a zákazníci to chápou. Poptávka je regulována cenou.Namísto zdražování či odmítání zakázek se zvyšuje produktivita a počet lidí týmu. Poptávka je pokryta navýšením kapacity.
Začít se dá ze dne na den a právě tak snadno činnost přerušit nebo ukončit.Příprava podnikání trvá týdny či měsíce a jeho ukončení zrovna tak.
Podnikání umožňuje bezpečné budování dobrého jména v oboru bez většího ohrožení osobní či rodinné situace.Velké osobní nasazení je nezbytným předpokladem úspěchu. Převládá tendence růst a expandovat.

(Tato tabulka je sice jen orientační, ale zato názorně vysvětluje rozdíly, které oba přístupy v praxi obnášejí.)

Praktické důsledky

Zastávám názor, že každé podnikání, ať už na volné noze nebo na firmu, je prospěšné a společně s vědecko–technickým rozvojem táhne náš pokrok kupředu.

Ale zatímco korporátní přístup k podnikání již stačil od dob průmyslové revoluce ovlivnit všechny stránky veřejného života (viz skvělý dokument The Trap od Adama Curtise), hlasy individuálních podnikatelů se začaly prosazovat teprve nedávno, především díky internetu.

Pro nezávislé profesionály to znamená zejména nutnost rozlišovat, které informace či rady jsou pro jejich podnikání určeny. Ne vše, co se osvědčilo ve firemní praxi, lze úspěšně naroubovat také na volnou nohu. Jako podnikatelský poradce se s těmito pokusy setkávám často a většinou přinášejí víc problémů než užitku.

Informační deficit se může projevit v okamžiku, který patří z hlediska vývoje nezávislého profesionála k nejdůležitějším. Je jím dosažení hranice osobních možností. Když profesionál přestává stíhat práci, pocítí potřebu lepšího hospodaření s časem. Může dokonce uplatnit projektové řízení nebo metodu GTD, ale i tím hranici svých možností jen odsouvá.

Rozhodnutí, jestli zůstat na volné noze jako nezávislý profesionál, nebo expandovat jako manažer vlastní firmy, by mělo být informované a vědomé, pak je vše v pořádku. Profesionál totiž může expandovat vždy, ale cesta zpět již tak snadná není.

Závěrem ještě drobný postřeh. Profesní podnikání je díky své velké jednoduchosti ideálním mezikrokem k budování většího byznysu. V zahraničí, kde není podnikání ve větším měřítku tak komplikované, uvažuje tímto způsobem přibližně polovina nezávislých profesionálů. Zato u nás jich na volné noze zůstává až 70 %. Mimochodem, všimli jste si, kolik slavných firem nese v názvu jména svých zakladatelů?

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí