Doporučení z první ruky

Mgr. Eliška Špilarová — lektorka anglického jazyka a češtiny pro cizince, překladatelka, tlumočnice


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Na výuce s Eliškou oceňuji její velmi aktivní přístup k výuce. K probírané látce má vždy připraveny doplňující a související cvičení či články z nejrůznějších zdrojů, díky kterým si studenti látku dobře osvojují. Oproti standardním metodám výuky podle jedné učebnice využívá Eliška mnoho moderních výukových materiálů, které učivo velmi dobře dokreslují a studenti se tak učí probíranou látku v souvislostech. Díky tomu se studenti setkají hned na hodinách s moderním běžně užívaným jazykem, který není odtržen od reality. Velmi oceňuji, že Eliška využívá při výuce moderní jazykové aplikace, díky kterým si studenti učivo neustále opakují. Hodiny s Eliškou jsou nejen naučné, ale často odlehčené, zábavné a v kurzu vládne vždy přátelská atmosféra.

Stanislav R.

Za mě je to určitě i ztráta ostychu, zahnání obav ze zkoušky, nebo takový ten „vhled do kontextu jazyka“ (co z čeho vyplývá, kulturní reference slov – třeba yelp J, výslovnost, spelling). Protože Vy jste nejen angličtinářka, ale jste prostě taky vzdělaná, kulturní člověk a zajímáte se o ten kontext okolo, což není úplně běžné. Umím i reference tohoto typu: Eliška s klienty jedná partnersky, jako s dospělými. Nabízí každému tolik možností učení angličtiny, kolik se sám rozhodne využít. Elišku doporučuju, nebudete litovat.

Jan P.

Jako zásadní pozitiva Vašich lekcí vidím následující: dokážete své lekce zacílit na potřeby studenta; dokážete odlišit, co je podstatné a čemu není potřeba věnovat tolik pozornosti; chápete, kde vznikají rozkoly mezi angličtinou a češtinou a jaké jevy proč dělají Čechům problém; učíte praktickou angličtinu využitelnou v reálném životě; angličtinu nevnímáte jen jako učebnici, kterou potřebujete „natlačit“ do svých studentů, ale jako prostředek, jak si obohatit život – to zní děsně pateticky, ale i v té přípravě na FCE nám pomáháte rozumět netflixu, zahraničním zprávám…

Tereza H.