Doporučení z první ruky

Ing. František Zapletal — realitní poradce se specializací na urovnávání nemovitostních sporů


Zobrazuji všech 7 doporučení

S Ing. Františkem Zapletalem začali spolupracovat již moji rodiče před téměř 30 lety. Já jsem na tento vztah navázala před 20 lety a od té doby naše osobní spolupráce úspěšně trvá. Naše spolupráce začala v oblasti realitního poradenství, kdy jsme s Ing. Zapletalem konzultovali, zda a do jakých investičních záměrů je vhodné se pouštět. Následně jsme se na Ing. Zapletala začali obracet i ve věcech majetkových, jak ocenit jednotlivé nemovitosti, jak provést vypořádání majetku a postupně jsme ho začali vnímat jako přirozeného mentora v oblasti majetkové. Díky důvěře v jeho osobu jsme dali na jeho doporučení ve věcech nejenom realitních, ale i právních, daňových a účetních. Závěrem můžu jen říci, že mě mrzí, že jsem se neřídila doporučeními Ing. Zapletala více, protože jeho předvídavost a intuice se vždy po čase naplnila.

Marcela Fojtíková
jednatel společnosti KELLNER CZ s.r.o.
m.fojtikova@kellnercz.cz 606 753 360

Pana Františka Zapletala znám více než 20 let, za tuto dobu jsem s ním mnohokrát spolupracovala při prodejích nebo koupi nemovitostí nebo v rámci insolvenčního řízení při oceňování nemovitostí. Vždy se jednalo o spolupráci korektní, s profesionálním přístupem a dodržení dohodnutého, a to jak co do způsobu provedení dohodnuté zakázky, tak také termínu. František Zapletal se vždy snaží hájit zájmy svých klientů a poskytovat jim věcné správné rady i doporučovat postupy, o kterých má za to, že jsou v zájmu klienta. Spolupráci s ním mohu doporučit.

Milena Kadlecová
ředitelka Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně
www.jednota-hodonin.eu kadlecova.milena@jednota-hodonin.cz 728 354 448

Pana Ing. Františka Zapletala znám dlouhých 14 let. V roce 2008 jsem založila společnost Hökl reality, s.r.o. Jednalo se o realitní společnost, která působila v okresech Brno-město, Brno-venkov a pobočka byla i v Kyjově a ve Znojmě. Při této činnosti jsem se dostala do styku se zmiňovaným Ing. Františkem Zapletalem. Jeho realitní kancelář Reality Gaia, spol. s.r.o. má dlouholetou existenci a dobré jméno po celé jižní Moravě. I když se už této činnosti nevěnuji, po celou dobu až do dnešního dne jsem s panem Ing. Zapletalem v kontaktu. Je to pracovitý, cílevědomý, společenský člověk, který má blízko ke kořenům jižní Moravy a místu, kde žije. Má znalosti a přehled ve svém oboru, umí jednat s lidmi, umí se orientovat a snaží se najít řešení v krizových situacích. Kdo potřebuje poradit nebo pomoc, je ochoten naslouchat. Je moc dobře, že takový člověk nepověsil „práci na hřebík“ a chce být nadále užitečný, neboť toho může ještě hodně dokázat. Za sebe mohu Ing. Františka Zapletala vřele doporučit.

Jarka Höklová

S panem Františkem Zapletalem spolupracujeme téměř 30 let. Naše společnost je na trhu rovněž letos 31 rokem a s velkým díkem mohu říct, že pan Zapletal při rozvíjení naší firmy se výrazně zapojil do budování maloobchodní sítě v regionu celé Moravy. Naší firmě velice pomohl profesionální konzultací při investicích do nemovitostí. Jeho neocenitelné znalosti v realitním oboru v kombinaci s jeho obchodním talentem téměř vždy vedly ke správnému cíli a to k uzavření realitní transakce tak, aby všechny strany byly spokojeny. Pan Zapletal je velice empatický a pracovitý člověk, který má rozsáhlé zkušenosti v oboru realit, o čemž svědčí nejen naše dlouhodobá spolupráce, ale samozřejmě úspěšnost jeho společnosti Reality Gaia, spol. s.r.o., na kterou se právě klienti nejen z regionu jižní Moravy mohou spolehnout. Za celou naši společnost můžeme služby pana Zapletala vřele doporučit.

MAGNUM Office, s.r.o.
investiční a developerská společnost
www.magnum.cz

Pana Františka znám už 30 let a můžu s čistým svědomím potvrdit, že neznám v oboru realit a financí nikoho, kdo by se mu vyrovnal. Je to nejen špičkový odborník, ale hlavně člověk, který si už nemusí nic dokazovat ani ostatním, protože už toho dokázal strašně moc. Jeho největším současným snem je nezištně pomáhat lidem kolem sebe a já za něj dám ruku do ohně. František vždy drží slovo a je to stoprocentní chlap.

Josef Kouřil
jednatel firmy Wiky
kouril@wiky.cz 602 788 575

Ing. František Zapletal není jen výtečný podnikatel a odborník v oboru realit. Je to také vynikající člověk, který umí komunikovat, naslouchat, poradit a řešit i ty nejsložitější případy a požadavky klientů. Přitom umí vždy zůstat nejen kvalitním obchodním partnerem, ale také výborným člověkem, kamarádem. Spolupracuji s Ing. Zapletalem asi 10 let a musím říci, že to byla léta naplněná poctivou prací a velmi dobrými výsledky. I díky tomu naše firma prosperuje tak, jako málokterá jiná. Prostě jsou lidé, na které člověk v životě nikdy nezapomene a právě takovým je pro mne pan Ing. František Zapletal.

Vladimír Stehno
předseda představenstva COOP družstva HB
www.coophb.cz stehno@coophb.cz 602 489 289

S panem Františkem Zapletalem spolupracuji od počátků svého podnikání, což je již 30 let, kdy mi byl doporučen jako specialista na trhu s nemovitostmi. Byl to on, kdo mi pomohl sehnat prostory k podnikání a obracel jsem se na něj a jeho firmu vždy, kdykoli jsem potřeboval řešit záležitosti týkající se nemovitostí. Vážím si u něj osobního přístupu, profesionality a čestnosti, které se časem nevytrácí, ale naopak se v dnešní době stávají důležitým pilířem obchodních vztahů.

Luboš V.
ROYER, spol. s r.o.