Doporučení z první ruky

Mgr. Hana Borovská, Ph.D. — korektorka a redaktorka češtiny, odborná konzultantka českého jazyka a překladatelka ze slovenštiny


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 16 doporučení

Paní doktorka Borovská není jen jazyková korektorka, ale snaží se textu i porozumět a většina jejich návrhů je nejen jazykově, ale i odborně ku prospěchu textu. Korigovala naše dvě knihy analýzy dat a mohu ji vřele doporučit. Opravdu extra třída.

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
ředitel Institutu sociologických studií FSV UK

Spolupráci s paní doktorkou Borovskou si nemůžu vynachválit. Její práce je odvedena vždy pečlivě a v dohodnutém termínu. Oceňuji především množství podnětných komentářů a kladně hodnotím i vstřícnou emailovou komunikaci. Služby paní doktorky Borovské vřele doporučuji i ostatním.

PhDr. Martina Ptáčníková, Ph.D
Ústav pro jazyk český AV ČR
ptacnikova@ujc.cas.cz

Ačkoliv je na internetu velká škála možností, koho vybrat na korekturu češtiny, jsem ráda, že jsem nakonec oslovila paní doktorku Borovskou. Jednání bylo rychlé, profesionální a samotná korektura knihy byla také rychle a precizně hotová. Takže mohu jen doporučit!

Mgr. Kristýna Holečková
propagace a produkce hradu Kašperk
www.kasperk.cz propagace@kasperk.cz

Paní doktorka Borovská prováděla stylistické korektury mé knihy Kauzalita a buddhismus, která vyjde v roce 2020 ve filosofickém nakladatelství Oikúmené. Mohu říct, že jsem byl mimořádně spokojen nejen s její prací, ale i naprosto profesionálním přístupem k celé věci. Přestože se v knize zabývám velmi obtížným, vysoce odborným tématem, paní Borovská odvedla skvělou práci. Budu proto velmi rád, pokud se mnou bude spolupracovat i na další mé knize, kterou chystám na příští rok.

PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR
holba@orient.cas.cz

Paní doktorku Borovskou jsem požádal o spolupráci a pomoc při přípravě odborné monografie. Na zakázce jsme se domluvili během krátké doby díky bezvadné a rychlé emailové komunikaci. Rád bych ocenil její odborné znalosti při úpravě citací a pramenů, rychlost provedení, dodržení stanoveného termínu a profesionální přístup, s jakým se ujala mého požadavku. Kromě těchto kvalit bych rád vyzdvihl i její osobní iniciativu a zájem o věc, díky němuž provedla v textu i drobné korektury nad rámec původní dohody. Vřele doporučuji a děkuji moc.

Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D.
vysokoškolský pedagog a terapeut
jiri.byckov@seznam.cz

Spolupráci s paní Borovskou vřele doporučuji! Pomáhala mi s přípravou monografie z oblasti matematiky a počítačové vědy a mohu konstatovat, že po korektuře je celý text na mnohem vyšší úrovni. Nejvíce si cením její schopnosti často i drobným zásahem do slovosledu, zkrácením věty či výměnou slov docílit srozumitelnějšího výkladu, aniž by došlo ke změně významu textu.

Jakub Dyntar
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
dyntarj@vscht.cz

Spolupráce s paní Borovskou na korekturách publikace (oblast vztahů českého obyvatelstva k životnímu prostředí) proběhla velmi příjemně. Oceňujeme především flexibilitu, rychlost (cca 140 NS textu ke korekturám za 3 dny) a zároveň přesnost/detailnost, s jakou paní Borovská ke korekturám přistoupila. Těším se na případnou další spolupráci!

Ester Koňařová
Katedra environmentálních studií, FSS MU
konarova@fss.muni.cz

Velmi oceňujeme rychlé a profesionální jednání paní Borovské. S korekturami jsme byli spokojeni a velmi rádi využijeme její služby znovu.

Drahuše Sokolová
Jemné zrození, s. r. o.
www.jemnezrozeni.cz draha@jemnezrozeni.cz

Jazykovou korekturu paní dr. Hany Borovské bych rád všem doporučil a znovu jí touto cestou děkuji za profesionálně odvedenou práci. Korektury mým textům vždy výrazně prospěly zejména po stylistické stránce. Oceňuji také, že paní Borovská vždy dodržela stanovený termín zaslání opravených textů. Už nyní se těším na další spolupráci!

Mgr. Jan Palkovič
ZŠ Linecká Český Krumlov
palkovic.jan@seznam.cz

Jazykové korektury dr. Borovské jsou pro mne obrovským přínosem, vždy se totiž snaží s mými texty sžít a pečlivě naslouchá mým požadavkům. Díky jejím odborným a citlivým zásahům se mé stěžejní studentské práce projasnily a odlehčily od zbytečných zmatečností, což jim dodalo na srozumitelnosti a kultivovanosti, aniž by přitom došlo k odchýlení od jejich zamýšleného sdělení. Dále oceňuji mravenčí práci s formálními úpravami mých odborných textů, jako jsou citace či poznámkový aparát, stejně jako její poučné komentáře či odkazy na zajímavé internetové stránky. V neposlední řadě si ale vážím také toho, že paní Borovská vždy, někdy i s předstihem, dodrží dohodnutý termín dodání.

Mgr. Zdeněk Kauer
interní doktorand Katedry filozofie Ostravské univerzity
jerme@seznam.cz