Mgr. Hana Borovská, Ph.D.

korektorka a redaktorka češtiny, odborná konzultantka českého jazyka a překladatelka ze slovenštiny

Status: k vašim službám Působnost: na dálku celý svět, osobně Brno

Potřebujete opravit a vylepšit vaše texty? Zbavím je pravopisných chyb, formálních nedostatků a budu je stylisticky kultivovat tak, aby měl čtenář z textů nejen užitek, ale i estetický požitek.

Češtině se dlouhá léta věnuji profesionálně vědecky i pedagogicky − 15 let jsem ji učila na Masarykově univerzitě v Brně. Dříve jsem také pracovala jako novinářka. Mám bohaté zkušenosti s vytvářením vlastních textů nejrůznějších stylů a žánrů i s opravováním a vylepšováním textů cizích.

 • Korektury češtiny – Opravím pravopisné, gramatické, typografické a stylistické chyby. Nejčastěji provádím korektury odborných a popularizačních textů (nejen) z humanitních věd, korektury bakalářských a diplomových prací a textů zaměřených na osobní a duchovní rozvoj.
 • Redakční služby pro nakladatelství – Ráda svými zkušenostmi přispěju k tomu, aby vycházely knihy psané srozumitelnou češtinou a stylisticky na výši. Zpracuji posudek textu, jazykové, stylistické, typografické korektury, redakční úpravy textu (kontrola obsahové soudržnosti textu, návrhy kompozičních změn, grafických úprav) a další.
 • Odborné jazykové konzultace – Důkladně s vámi projdu vaše texty a prodiskutujeme všechny pravopisné a jazykové jevy, které vás zajímají. Rovněž vám mohu poskytnout zpětnou vazbu, jak vaše texty působí na běžného čtenáře z hlediska jazykového, stylového, odborného i obecně „uživatelského“.
 • Překlady ze slovenštiny do češtiny – Mám zkušenosti s překladem odborných a odborně popularizačních textů z oblasti medicíny, farmakologie, výživy, dietologie, pedagogiky a psychologie, ale i kuchařek a pohádek. Jako profesionální bohemistka dobře rozumím úskalí překládání do vývojově blízkého a velmi podobného jazyka.

Dlouhodobě se také se zájmem věnuji osobnímu a spirituálnímu rozvoji. Své objevy a přešlapy na cestě za (sebe)poznáním publikuji na svém webu Skolitelka.eu, bloguYouTube kanálu.

Diplomy

Magisterský diplom z Masarykovy univerzity v Brně Doktorský diplom z Univerzity Palackého v Olomouci

Kvalifikace a praxe:

 • 2015–dodnes – externí korektorka a redaktorka na volné noze
 • 2001–2015 – odborná asistentka Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU v Brně
 • 2004 – ukončeno doktorské studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci, studijní program filologie, obor český jazyk, udělen titul Ph.D.
 • 1997–1998 – redaktorka a komentátorka brněnského deníku Rovnost
 • 1996 – ukončeno studium Filozofické fakulty MU v Brně, obor český jazyk a literatura – filozofie, udělen titul Mgr.

Vybrané reference:

 • Knižní redakce pro nakladatelství Grada:
  • Judith Orloff: Průvodce pro vysoce citlivé lidi
  • Kathrin Sohst: Citlivost jako výhoda
  • Christian Thiel: I váš partner se může změnit
  • Jeannina Milk – Sandra Teml-Jetter: Maminko, nekřič!
  • Aljoscha Long – Ronald Schweppe: Jak zpomalit kolotoč všedního dne
 • Knižní redakce pro nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity:
  • Ladislav Rabušic – Petr Soukup – Petr Mareš: Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS), 2019
  • Stein Ringen: Národ ďáblů. Proč si necháváme vládnout?, 2017
 • Knižní redakce pro nakladatelství Větrné mlýny:
  • Hubert Klimko-Dobrzaniecki: Blázen, 2019
  • Jasmin B. Frelih: Na/půl, 2019
Mgr. Hana Borovská, Ph.D.
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Hana Borovská, Ph.D.
Vychodilova 2554/14
Brno
616 00
Mobil:739 861 397
Email:hana.borovska@gmail.com
Web:www.ceske-korektury.cz
Facebook:hana.borovska
Skype:hanaborovska
Účet:670100 – 2210726829/6210 (mBank)
IČ:01863452

Doporučení
z první ruky

Oceňuji důkladnou a pečlivou práci, kterou dr. Borovská odvedla při přípravě publikace Projektový management ve sportu, zvlášť její komplexní povahu: redakční práce zahrnovala vypracování úvodního lektorského posudku jazykové úrovně monografie, dále redakci textu a nakonec i korektury sazby. S paní doktorkou budeme určitě dále spolupracovat.

Mgr. Lenka Brodecká

redaktorka Nakladatelství Masarykovy univerzity