Doporučení z první ruky

Laura Stanescu, MBA — překladatelka a tlumočnice rumunštiny, francouzštiny a angličtiny


Zobrazuji č. 21-23 z celkem 23 doporučení

Laura Stanescu je prokazatelně jazykový talent. Ačkoli češtinu jako obor nestudovala, v krátké době dokázala proniknout do všech jejích tajů a vyjádřit i ty nejsložitější myšlenky, správně rozlišit různé funkční styly a odhadnout, kdy je který vhodné použít. Dovedu si představit, že by se dobře uplatnila jako profesionální tlumočnice a překladatelka.

PhDr. Jiří Našinec
překladatel a vysokoškolský učitel

Potvrzuji, že s Laurou Stanescu jsem se zúčastnila jednodenního konferenčního tlumočení. Oceňují její dochvilnost, profesionální přístup, příjemný hlasový projev, bohatou rumunskou slovní zásobu a elegantní vyjadřování. Při simultánním tlumočení prokázala takovou pohotovost a jistotu, že bych s ní ráda kdykoli spolupracovala znovu.

Lidia Našincová
tlumočnice a překladatelka

Paní Laura Stanescu nám pomáhala s překladem a celkovou lokalizací našeho e-shopu Mama Labels, který vyrábí dětské samolepky se jménem do školy. Díky naší spolupráci a četným konzultacím jsme upravili název firmy tak, aby působil co nejvíce lokálně. Rovněž tak kvalitu překladu hodnotíme velmi vysoko, neboť je na nich patrné, že překladům předcházela důkladná analýza místního trhu, konkurence a používaných klíčových slov, které jsou následně v překladech reflektovány. Komunikace v průběhu přípravy byla vždy perfektní a překlady byly dodány v dohodnutém termínu. Rovněž si ceníme i následnou pomoc při dolaďování finální podoby webu, doplnění chybějících překladů a finální revizi celého webu. Paní Lauru proto můžeme jen doporučit pro všechny, kteří zvažují prodej svých výrobků v Rumunsku.

Miloš Holeček
jednatel
www.mamalabels.cz