Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. arch. Marek Hinke > Doporučení

Doporučení z první ruky

Ing. arch. Marek Hinke — interiérový architekt se specializací na komerční a rezidenční interiéry

Zobrazuji všechna 4 doporučení prezentace Ing. arch. Marek Hinke:
Ing. arch. Marek Hinke je absolventem katedry architektury a stavitelství fakulty stavební ČVUT v Praze. Poprvé jsem se s ním setkal ve druhém ročníku studia, kdy jsem jej vedl v předmětu Ateliér architektonické tvorby. Tento předmět je pro studenty naší katedry úvodem do světa architektonického navrhování a mohu říci, že již zde se Marek Hinke projevil jako výrazný talent. Jeho pracovní nasazení a výsledky silně převyšovaly průměr studijní skupiny. Posléze pod mým vedením absolvoval i bakalářskou a diplomovou práci, kde potvrdil fakt, že na sobě neustále pracuje a v oboru se zlepšuje. Poznal jsem jej jako velmi pracovitého a schopného studenta. Je zřejmé, že jej architektura jako obor ve všech aspektech hluboce zajímá a baví. V jeho způsobu uvažování při architektonické tvorbě převažuje praktický a funkční přístup k věci s důrazem na soudobé prostředky vyjadřování. Současně je plně schopen uceleného navrhování a dotažení návrhu z technického a konstrukčního hlediska. Je velmi komunikativní, dokáže přesně pojmenovat a formulovat myšlenkové procesy v průběhu navrhování. Marek se prezentuje pro mne velmi sympatickým přístupem, který je neokázalý, skromný, ale velmi promyšlený. Jeho školní práce jsou vzhledem k ostatním studentům nadprůměrné. O tom svědčí i ocenění, které v průběhu studia obdržel za své návrhy v ateliérové tvorbě. Je rovněž nutné vyzdvihnout jeho vynikající znalost software v oblasti zobrazování 2D a 3D, která mu umožňuje naplno využít jeho tvůrčí potenciál v procesu navrhování. Závěrem bych vyzdvihl jeho přátelské a kultivované vystupování a 100% spolehlivost. Pro jeho další osobnostní a odborný rozvoj je zahraniční pracovní pobyt velkým přínosem. Marek Hinke je talentovaný člověk s potenciálem býti velmi dobrým architektem.

Ing. arch. Jaroslav Daďa

odborný asistent Katedry architektury, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Pan Marek Hinke byl zaměstnán v naší drážďanské kanceláři jako architekt. Jeho vždy nápomocná, přátelská a angažovaná povaha přispívala k harmonické a dynamické týmové práci. Pan Hinke se dokázal díky rychlému porozumění problémům zapracovat v krátkém čase do jemu svěřovaných úkolů. Pan Hinke pracoval samostatně a s velkou mírou svědomitosti. Jemu svěřované úkoly vyřizoval k naší plné spokojenosti a v zadaném časovém rozpětí. Jeho chování k vedení společnosti, profesním specialistům, stejně jako kolegům bylo vždy bezchybné a velmi zdvořilé.

Thomas Heine

Heinle, Wischer Und Partner, Freie Architekten
Pan Marek Hinke působil v našem podniku Magma architecture Part G jako stážista. Během své stáže působil pan Hinke v týmu pro návrh a zadávací dokumentaci rekonstrukce kanceláří v Sharjah (Spojené Arabské Emiráty) a studie proveditelnosti přestavby Imperial War Musea v Manchesteru. Jeho úkoly byly vytvoření návrhů, plánů a vizualizací, rešerše materiálů a vývoj a kresba výkresů detailů. Pan Hinke je spolehlivý, produktivní a cílevědomý spolupracovník. Přesvědčil zejména svým nasazením a svou schopností zpracovávat zadané úkoly samostatně a pečlivě. Děkujeme panu Hinke za jeho vynikající práci.

Lena Kleinheinz

Magma architecture Part G
Pan Marek Hinke pracoval u naší firmy jako brigádník v průběhu studia na vysoké škole. Jeho spolupráce započala po absolvování bakalářského studia. Byly mu svěřovány dílčí úkoly jako asistentovi vedoucího projektanta. V oblasti architektonických návrhů byly jeho nápady hodnoceny vždy jako tvůrčí, nekonvenční se smyslem pro moderní architekturu. Po technické stránce z oboru konstrukcí pozemního stavitelství jsou jeho vědomosti na velmi dobré úrovni. Je schopen samostatně navrhovat jednotlivé konstrukce nejenom v úvodních fázích projektování (studie), ale byl pověřován i úkoly souvisejícími s dokumentací pro realizaci stavby. Je schopen efektivně projednávat navrhovaná řešení s výrobci a dodavateli jednotlivých prvků a subdodávek pro stavbu. Ovládá veškerou techniku potřebnou pro práce v projektovém ateliéru. Marek má velmi dobré chování a vystupování, je komunikativní a má silně vyvinutý smysl pro plnění jak dílčích úloh, tak hlavních cílů v pracovní činnosti. Je spolehlivý a obětavý, jeho vztah k členům pracovního týmu byl vždy otevřený a upřímný. V poslední době před ukončením studia byl nepostradatelným členem pracovního týmu při realizaci velké zakázky – projektu pro stavbu Biology Park Brno v objemu investičních nákladů 330 mil. Kč. Závěrem mohu říci, že je velmi dobře připraven pro aktivní odborný život a u naší společnosti má vždy dveře otevřené.

Ing. Jaroslav Bursík

předseda představenstva Bursík Holding
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2020 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS