Doporučení z první ruky

Ing. Matěj Srna — business intelligence konzultant a datový analytik


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Ráda bych vám doporučila Matěje jako datového analytika z pozice projektového manažera. Matěj je profesionál sršící entusiasmem a pozitivním přístupem. Matěj má schopnost pracovat samostatně a extrémně rychle. Má unikátní schopnost domýšlet důsledky a přemýšlet komplexně od samotného zdroje dat až po jejich modelování, transformaci a vizualizaci. Jeho schopnost propojit tyto kroky v procesu datové analýzy umožňuje dosahovat vynikajících výsledků. Co mě na Matějovi nejvíce uchvátilo, je jeho schopnost komunikovat s různými členy týmu a stakeholdery. Byl schopen jednoduše a srozumitelně vysvětlit složité koncepty datové analýzy a informovat o postupu projektu. Jeho komunikační dovednosti hrají klíčovou roli v tom, že všichni členové týmu rozumějí svému přínosu a úloze v projektu. Matějova schopnost pochopit a respektovat své kompetence je také mimořádně ceněná. Ví přesně, kdy je potřeba zapojit další odborníky nebo poradce a na co se doptat, aby byl projekt úspěšný. Jeho otevřenost a ochota spolupracovat jsou vítaným přínosem v každém projektu, ve kterém jsem měl/a tu čest s ním pracovat.

Denisa Zdarska
Transition & Innovation Manager
www.thisone.cz denisa.zdarska@thisone.cz

Matěj je kromě špičkového datového analytika, a jeho velkou výhodou je znalost oboru financí a účetnictví, velmi efektivní projektový manažer a team leader. Má velmi dobré schopnosti a kompetence ve vedení vztahu se zákazníkem, jeho analýzy k potřebám v rámci oboru datových analýz a designu reportů a schopnosti vést zákazníka celým procesem jeho projektu. Má velmi příjemné vystupování a komunikaci a umí naslouchat. Vede své kolegy k samostatnosti, pečlivosti, důvěře v to co jejich práce přináší klientům. S Matějem spolupracuji přes půl roku a sleduji jej na klíčových klientských projektech a jeho úspěšnost v nasazení řešení a zapojení klienta je vysoká.

Monika Fenyková
CEO, jednatelka iPodnik cloud, s.r.o.
www.ipodnik.cz

S Matějem spolupracuji druhým rokem především na přípravě projektů i na samotné realizaci. Na spolupráci oceňuji hned několik věcí: Matěj je perfektně organizovaný, umí se rychle a správně zaměřit na podstatu problému, svému řemeslu perfektně rozumí a umí to předat dál. Navíc vše dělá s nadšením a je vždy pozitivně naladěný.