Doporučení z první ruky

Ing. Mira Vlach — projektový manažer, trenér a konzultant


Zobrazuji č. 31-40 z celkem 42 doporučení

S Mirou Vlachem jsme v rámci naší studentské organizace AIESEC spolupracovali při setkání lokálních vedoucích v Ostravě. Jsem ráda, že se za námi zastavil, neboť má velmi hluboké znalosti v oblasti teorie projektového managementu, které jsou podepřeny širokou škálou spolupráce na projektech s jinými institucemi. Oceňuji jak ochotu „obětovat“ nám čas v sobotu, detailně se připravit a konzultovat trénink co nejpřesněji na naše potřeby. Zároveň v průběhu tréninku přidal postřehy, které se naší organizaci budou hodit při dalším plánování. Spolupráci s Mirou vřele doporučuji!

Vendula Najtová
vedoucí projektové oblasti v organizaci AIESEC Česká republika
vendula.najtova@aiesec.cz

Využil jsem konzultace s Mirou Vlachem pro výběr softwaru, který by měl sloužit k plánování řemeslné práce, kontroly a objednávek materiálu. Z konzultace vyplynulo vhodné doporučení. V rámci plánování mohu Miru Vlacha doporučit.

Ing. David Ryč
majitel stavební společnosti Mezotti
774 280 508

Pana Miru Vlacha, respektive jeho práce, týkající se projektového řízení, jsem sledoval na internetu již delší dobu a nacházel jsem v nich vždy mnoho inspirativních podnětů. Mira Vlach byl proto první, na koho jsem se obrátil ve chvíli, kdy jsme byli postaveni před úkol vypracovat pro našeho zahraničního partnera akční plán budoucího fungování společnosti, včetně projektů nezbytných k jeho realizaci a pravidelného reportování. Od počátku naší spolupráce obdivuji analytické schopnosti pana Vlacha, který okamžitě dokázal nezaujatě a velmi přesně vyhodnotit situaci a připravit řešení, splňující představy našeho partnera. Ale nezůstalo jen u toho. Pan Vlach je profesionál v nejlepším slova smyslu. Jeho zásluhou vznikly nejen vlastní dokumenty, ale díky důslednosti pana Vlacha probíhá i realizace projektů a všichni zainteresovaní pracovníci ve firmě, včetně externistů, které nám mimochodem také doporučil pan Vlach, jsou jím vedeni k odpovědnému a včasnému plnění dílčích úkolů. Na základě mých zkušeností mohu pana Miru Vlacha doporučit jako skvělého odborníka s vynikajícími teoretickými znalostmi a schopností své znalosti předávat potřebným.

Ing. Radko Našinec
ředitel společnosti Bonas spol. s r.o.
www.kubota.cz

Mira Vlach byl zapojen do projektu OPVK Informace a konkurenceschopnost (příjemce Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Ekonomická fakulta) v roli moderátora pracovní a tvůrčí dílny Řízení projektů. Jeho nadšený přístup a perfektní znalost metod projektového řízení byly velmi inspirující jak pro studenty coby cílovou skupinu projektu, tak pro ostatní členy realizačního týmu. Přestože auditorium, se kterým Mira v rámci dílen pracoval, mělo velmi rozdílnou úroveň počátečních znalostí, dovedl se skupinou pracovat koncepčně, navíc zábavnou formou s mnoha příklady z praxe. Co dodat? Těším se na další spolupráci.

PhDr. Milena Medková
manažerka projektu Informace a konkurenceschopnost

Pan Vlach je dlouhodobým a aktivním členem Společnosti pro projektové řízení, na jejíž půdě jsem se s ním seznámil. O projektové řízení se zajímá dlouhodobě. Pro společnost spoluorganizoval několik ročníků odborných minikonferencí Dny sekcí SPŘ (dnes Quo vadis), které byly zajímavé nejen svým obsahem, ale byly i velmi profesionálně připravené. Takže ať už jsem byl v roli účastníka, nebo v roli prezidenta společnosti, musím potvrdit jeho vysokou profesionalitu nejen jako řečníka, ale i jako projektového manažera. Ostatně o tom, že tématu rozumí a umí se v něm orientovat svědčí nejen to, že úspěšně školí a účastníci jsou spokojení, ale že drží i dohled nad užitečnými stránkami Banka projektů. Spolupráce s panem Vlachem se nemusíte obávat.

Ing. Michael Motal, IPMA Level B
prezident Společnosti pro projektové řízení
www.cspr.cz

Absolvoval jsem kurz Školení projektových manažerů u Miry Vlacha. Tento byl vedený velmi srozumitelně a dal mi spoustu rad do začátků projektového řízení. Oceňuji hlavně odborné znalosti školitele a věcný přístup k tématu.

Jakub Brada, DiS.
provozovatel 1. katalogu všech českých motoservisů Motorating.cz
www.motorating.cz brada.jakub@gmail.com 775 684 704

S Mirou Vlachem jsem měla příležitost spolupracovat na školení projektového řízení, které jsme pořádali pro zaměstnance innogy Zákaznické služby s.r.o. Zejména během přípravy, ale i pak v průběhu realizace workshopů jsem se setkala s maximální vstřícností, spolehlivostí, flexibilitou a profesionálním poradenstvím. Pana Vlacha pokládám za zkušeného lektora odborně specializovaného na oblast projektovému managementu, což se promítá jak do jeho přístupu ke školení samotnému, především pak do přípravy anotace, které věnoval hodně pozornosti a času. Rovněž ze strany účastníků jeho školení jsme obdrželi pozitivní ohlasy; kolegové zejména oceňovali příležitost si téma v rámci školení aktivně vyzkoušet.

Adriana Homolová
People Development & Diversity Specialist, innogy
www.innogy.cz

Mira Vlach trénoval mé kolegy na intenzivním jednodenním školení Projektového řízení na míru. Pro lepší naplánování jsem předtím absolvoval jeho školení dvoudenní. Velmi oceňuji přípravu, kterou do školení investoval před začátkem i schopnost interakce při něm. Nejen já, ale i účastníci byli spokojeni a vysoce oceňovali schopnosti lektora. Těším se na další spolupráci!

Petr Macek
vedoucí podpůrných činností, Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz

Metodiku OKR jsem chtěl ve firmě WP-admin.cz nasadit, abychom začali realizovat nápady, o kterých jsme pořád jen mluvili. Chyběla nám akce, krok k jejich uskutečnění. S Mirou jsme je popsali, stanovili konkrétní cíle a začali jsme je plnit. Díky jeho dohledu a pravidelné kontrole jsme už v prvním období dosáhli výsledků, které nás jako tým posunuly o řádný kus dopředu.

Vlastimil Ott
jednatel WP-admin.cz s.r.o.
WP-admin.cz

Absolvoval jsem dvoudenní školení pro projektové manažery od Miry Vlacha – a bylo to skvělé. Líbil se mi průnik mezi trochou teorie a spoustou praktických rad. Odnesl jsem si řadu dokumentů, které jsou připraveny k okamžitému použití. Oceňuji zejména to, že Mira své rady přizpůsobuje jednotlivým společnostem a jejich potřebám. Uvědomuje si jejich rozdílnost a neuplatňuje univerzální přístup pro všechny. Na školení panovala příjemná atmosféra, které z mého pohledu napomohly týmové aktivity, kdy se měli účastníci možnost lépe poznat a zkusit si zpracovat malé projekty. Po školení jsem s Mirou ještě konzultoval problémy, které nás v projektovém řízení nejvíce pálí, a poradil mi možnosti, jak je řešit. Aktuálně u nás postupně zavádíme jednotlivé změny a už začínají být vidět konkrétní výsledky. Školení i konzultace Ing. Miry Vlacha doporučuji – mně osobně vytrhly trn z paty a pomohly mi zorientovat se v projektovém managementu.

Petr Novák
Fitrecepty.info
fitrecepty.info