Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. Mira Vlach > Doporučení > 3. stránka výpisu

Doporučení z první ruky

Ing. Mira Vlach — projektový manažer, trenér a konzultant

Zobrazuji č. 2130 z celkem 34 doporučení prezentace Ing. Mira Vlach:
Luboš Moravec
V lednu 2017 jsem absolvoval Mirovo skvělé školení o projektovém řízení. Zamiloval jsem se do projektů! Dříve jsem pracoval nesystematicky, teď se opírám o jednoduchou „projektovou kuchařku“. Vím co, kdy a jak mám dělat, což mi šetří hodně času. Jsem kreativnější a lépe dotahuji věci do konce. Školení pomůže každému, kdo řeší malé, ale i rozsáhlé projekty v týmu mnoha spolupracovníků. Jednoznačně doporučuji.

Luboš Moravec

copywriter a rešeršér pro domácí cestovní ruch, krajinoznalec
S panem Miroslavem Vlachem jsem měl možnost spolupracovat poprvé, a to hned v zajímavé situaci – vzhledem k rozdílnému místu jsme od začátku spolupracovali víceméně přes telefon a maily. Byl jsem mile překvapen, jak pan Vlach tuto záležitost zvládl. Chtěl bych vyzvednout, že celý projekt byl z jeho strany velmi dobře technicky připraven, ale mnohem podstatnější byla osobní podpora. Myslím, že za úspěchem projektu stojí právě to, že pan Vlach stál za námi a my jsme to vnímali a mohli s tím počítat. Osobně jsem zažil, kdy mi pan Vlach sám nabídl pomoc s krokem, který mi ušetřil hodně času.

Ing. Radek Maňásek

facilitátor a lektor, FranklinCovey
www.franklincovey.cz
Pana Vlacha jsme oslovili na základě doporučení našeho dodavatele v roce 2009. V lednu 2010 zahajoval vedením semináře „Projektové řízení krok za krokem“ vzdělávací projekt ve společnosti DYAS.EU a.s. V současné době, po roce spolupráce, je zařazen do kategorie kmenových lektorů naší společnosti. Oceňujeme zejména jeho pečlivou přípravu na školení, vycházející z jeho osobní znalostní základny, ale také z dialogu, který vede s garantem vzdělávacího programu a zástupci školících se firem. Seminář „Projektový management krok za krokem“ vede způsobem, který účastníci hodnotí pozitivně, protože si odnášejí užitečné informace, konkrétní pracovní postupy a v neposlední řadě i dovednosti, získané při plnění úkolů. V roce 2011 s Mírou Vlachem počítáme jako s lektorem základních i pokročilých kurzů projektového managementu.

RNDr. Zuzana Wroblowská

odborný garant vzdělávacích projektů firmy HERTIN s.r.o.
www.hertin.cz
Webinář Projektové řízení pro laiky představil několik základních nástrojů pro přípravu a řízení projektů. Prezentované zásady lektor představil natolik jednoduše a srozumitelně, že po odhlášení z webináře bylo možné jejich okamžité použití v praxi. Hodinová prezentace tak ušetří mnoho času a problémů při mé učitelské i projektové činnosti – na rozdíl od nekonečného studia "vědeckých" příruček, na které nemám čas. Děkuji a přeji hodně podobných a užitečných aktivit.

Vladimír Beran

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
Jako projektový manažer čas od času pracuji pro zákazníky, kde vzhledem k rozsahu projektů není účelné používat metodiky ITIL, PMI, IPMA apod. Naopak je třeba postupovat podle interních metodik a procesů dané společnosti. V problematických, nebo nejasných situacích jsem velmi ocenil možnost konzultací s panem Ing. Vlachem. Na všech konzultacích jsem mohl ocenit skvělou odbornou úroveň, nezaujatost a nebývalou míru ochoty ze strany Ing. M. Vlacha.

Jiří Pilát

Externí konzultant v oblasti IT a Internetových projektů
Pan Vlach v naší společnosti vedl školení Projektový management. Školení bylo zorganizováno na profesionální úrovni a lektor, pan Vlach, uměl zaujmout jeho účastníky svými vědomostmi a zajímavými tématy. Tímto bych chtěl vřele doporučit pana Vlacha jako lektora ostatním firmám.

Tomas Palcut

F-P Production s.r.o.
Pana Ing. Mirka Vlacha jsem na školení o projektovém řízení v rámci OP LZZ viděl poprvé a dovolím si konstatovat, že se jednalo o školení, které mě mimořádně zaujalo, přestože jsem při své cca 40leté praxi absolvoval řadu školení z různých oblastí odborného i veřejného života. Doufám, že se brzy naskytne příležitost, abych mohl opět využít jeho odborné fundovanosti i výborných pedagogických schopností pro potřeby lepšího rozvoje města či úřadu.

Ing. Jaroslav Miklenda

tajemník MěÚ Veselí nad Moravou
www.veseli-nad-moravou.cz
S Mirou Vlachem jsme v rámci naší studentské organizace AIESEC spolupracovali při setkání lokálních vedoucích v Ostravě. Jsem ráda, že se za námi zastavil, neboť má velmi hluboké znalosti v oblasti teorie projektového managementu, které jsou podepřeny širokou škálou spolupráce na projektech s jinými institucemi. Oceňuji jak ochotu „obětovat“ nám čas v sobotu, detailně se připravit a konzultovat trénink co nejpřesněji na naše potřeby. Zároveň v průběhu tréninku přidal postřehy, které se naší organizaci budou hodit při dalším plánování. Spolupráci s Mirou vřele doporučuji!

Vendula Najtová

vedoucí projektové oblasti v organizaci AIESEC Česká republika
vendula.najtova@aiesec.cz
Využil jsem konzultace s Mirou Vlachem pro výběr softwaru, který by měl sloužit k plánování řemeslné práce, kontroly a objednávek materiálu. Z konzultace vyplynulo vhodné doporučení. V rámci plánování mohu Miru Vlacha doporučit.

Ing. David Ryč

majitel stavební společnosti Mezotti
774 280 508
Pana Miru Vlacha, respektive jeho práce, týkající se projektového řízení, jsem sledoval na internetu již delší dobu a nacházel jsem v nich vždy mnoho inspirativních podnětů. Mira Vlach byl proto první, na koho jsem se obrátil ve chvíli, kdy jsme byli postaveni před úkol vypracovat pro našeho zahraničního partnera akční plán budoucího fungování společnosti, včetně projektů nezbytných k jeho realizaci a pravidelného reportování. Od počátku naší spolupráce obdivuji analytické schopnosti pana Vlacha, který okamžitě dokázal nezaujatě a velmi přesně vyhodnotit situaci a připravit řešení, splňující představy našeho partnera. Ale nezůstalo jen u toho. Pan Vlach je profesionál v nejlepším slova smyslu. Jeho zásluhou vznikly nejen vlastní dokumenty, ale díky důslednosti pana Vlacha probíhá i realizace projektů a všichni zainteresovaní pracovníci ve firmě, včetně externistů, které nám mimochodem také doporučil pan Vlach, jsou jím vedeni k odpovědnému a včasnému plnění dílčích úkolů. Na základě mých zkušeností mohu pana Miru Vlacha doporučit jako skvělého odborníka s vynikajícími teoretickými znalostmi a schopností své znalosti předávat potřebným.

Ing. Radko Našinec

ředitel společnosti Bonas spol. s r.o.
www.kubota.cz
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
Stránka: « Předchozí 1 2 3 4 Další »
2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS