Ing. Miroslav Pergl

podnikový konzultant a interim manažer se zaměřením na inovace business modelů

V duchu hesla: Continuous Improvement! pomáhám firmám držet krok s dobou, aby se neustále zlepšovaly, rostly a dosahovaly svých cílů — přináším inovativní změny, optimalizuji a digitalizuji firemní procesy, navrhuji a nasazuji nové obchodní modely, snižuji náklady, zvyšuji efektivitu, zlepšuji organizaci aj.

Mám přes 20 let zkušeností z top managementu mnoha firem zaměřených převážně na technologická odvětví, jako jsou informační a komunikační technologie, vývoj software, automatizační technika, služby/servis pro průmysl apod.

Pomohu vám v těchto oblastech:

 • Řízení podnikových procesů – Zavádím systémy trvalého zlepšování procesů, které zvyšují efektivitu firmy, přináší užitek zákazníkům, majitelům i zaměstnancům. Používám moderní nástroje procesního řízení.
 • Digitalizace firem – Společně stanovíme jasnou vizi a strategii, jak digitalizaci využít pro váš růst. Následně pro vás vyberu vhodné technologie, IT platformy a nástroje a provedu vás celou digitální transformací.
 • Tvorba a implementace business modelů – Sleduji nové technologické trendy a jsem schopen je vhodně začlenit i do tradičních obchodních modelů. Běžně pracuji s modely sdílené ekonomiky, modely založených na předplatném služeb či monetizaci dat.
 • Optimalizace firemních nákladů – Zanalyzuji strukturu vašich nákladů a ukážu vám, kde ušetřit s ohledem na současný i budoucí stav firmy. Optimalizuji fixní i variabilní náklady, řeším rozpočtování, controlling a outsourcing zdrojů.
 • Interim Management – Pro firmy funguji nejen jako nezávislý konzultant, ale v roli externího manažera dočasně řídím změny a inovace přímo ve firmě.

Chcete pomoci inovovat váš byznys? Napište mi o vstupní online konzultaci v délce 60 minut zdarma. Během ní získám informace o vaší firemní situaci a následně navrhnu plán konzultací a formát spolupráce. Mám schopnost rychlé analýzy problémů, navrhuji kreativní a funkční řešení na míru s ideálním poměrem cena/přínos.

Pracovní zkušenosti

 • 2014–dodnes, na volné noze – Freelancer v oblasti podnikového poradenství, digitalizace firem, optimalizace firemních nákladů a interim managementu.
 • 2008–2014, STAPRO – Obchodní ředitel předního dodavatele softwaru a služeb pro poskytovatele zdravotní péče na středoevropských trzích.
 • 2005–2008, GiTy – Ředitel divize ICT & Building Systems pověřený tvorbou a prodejem řešení komunikačních a bezpečnostních systémů v IT.
 • 2002–2005, Město Svitavy – Místostarosta se zodpovědností za dotační projekty, rozpočet, investiční a stavební projekty.
 • 2000–2005, Selecta – Technický ředitel. Reengineering společnosti HB Macro pro prodej strategickému partnerovi. Po prodeji (Selecta AG) nastavení a optimalizace procesů, vedení týmů pro obchod, podporu a servis.
 • 1991–2000, OR-CZ – Ředitel pro zákaznické služby významného dodavatele špičkových řešení v oblasti informačních technologií a ERP systémů.

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně, Elektrotechnická fakulta, titul Ing.
 • Nottingham Trent University, UK, Diploma in Management Studies.
Ing. Miroslav Pergl
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Ing. Miroslav Pergl
Na Farách 380
Nový Hrádek (Královéhradecký kraj)
549 22
Mobil:606 028 581
Email:mail@miroslavpergl.com
Web:www.miroslavpergl.com
Facebook:mirek.pergl.7
Instagram:miroslav_pergl
LinkedIn:miroslavpergl
Účet:115 – 2931110207/0100 (Komerční banka)
IČ:03065618 (plátce DPH)
DIČ:CZ6805241091

Doporučení
z první ruky

V roce 2015 jsme hledali pro naši firmu vhodný CRM systém. Nejsme odborníci na tuto problematiku, podnikáme v oblasti odsávání a filtrace škodlivin ze vzduchu, vzduchotechniky a elektroinstalace. Obrátili jsme se proto na p. Pergla, aby nám pomohl definovat zadání a následně najít a vybrat takový CRM systém, který bude co nejlépe odpovídat charakteru podnikání naší firmy a splňovat naše požadavky na funkcionalitu. Pan Pergl zorganizoval dvoudenní workshop v naší firmě, při kterém jsme společně zanalyzovali procesy v naší firmě a nadefinovali si naše požadavky. Z výstupů workshopu potom vytvořil zadávací dokumentaci pro potenciální dodavatele. Následně nás provedl celým procesem výběru CRM systému, zorganizoval prezentace nabízených řešení, účastnil se jednání s potenciálními dodavateli a na závěr nám předložil multikriteriální vyhodnocení nabídek s doporučeními pro výběr vhodného dodavatele. Prostě nám poskytl naprosto komplexní službu. Díky němu máme funkční a nadčasový CRM systém, který odpovídá naším potřebám a jehož dodavatel k němu poskytuje odpovídající podporu.

Ing. Jan Bradáč

JVB Engineering | Rumburk