Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Ing. Petra Laštovičková

Ing. Petra Laštovičková

daňová poradkyně a účetní

Ing. Petra Laštovičková

Profesionální vedení účetnictví, daňové evidence a související daňové poradenství pro malé a střední firmy, právnické a fyzické osoby působící doma i v zahraničí. Zpracování metodiky účetnictví na míru firmy, pravidelné zpracování dokladů a jejich vyhodnocování. Vedení veškeré evidence (účetní a peněžní deník, majetková evidence, kniha pohledávek a závazků atd.), mzdová agenda, všechna daňová přiznání a daňová optimalizace aj. Podrobný přehled viz níže.

Řádná registrace Komorou daňových poradců ČR pod číslem osvědčení 04354. Úspěšná absolventka Vysoké školy ekonomické, Fakulty financí a účetnictví. Bohatá praxe od r. 2001 pro české i mezinárodní společnosti a bezproblémová komunikace v angličtině.

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR

Kategorie katalogu:

Vedení účetnictví:

Vedení účetnictví v souladu s účetními metodami, platnými zákony, účetními standardy a interními předpisy účetní jednotky:

 • zpracování metodiky účetnictví na míru firmy
 • účtový rozvrh – sestavení přehledu účtů pro potřebu zpracování všech účetních případů účetní jednotky
 • účetní deník – přehled všech účetních operací chronologicky za dané období
 • hlavní kniha – přehled všech účetních operací seřazených věcně s obraty za konkrétní období a konečnými zůstatky účtů
 • finanční analýza, zpracování výkaznictví pro klienta, pravidelné vyhodnocování vybraných ukazatelů hospodaření
 • pravidelné zpracování předaných účetních dokladů, sestavení průběžné účetní závěrky na základě požadavku klienta a jejich vyhodnocování
 • kniha pohledávek a závazků
 • obratová předvaha
 • majetková evidence
 • sestavení roční účetní závěrky
 • příprava podkladů pro audit
 • vypracování výroční zprávy

Daňová evidence:

 • zpracování počátečních stavů z předchozí závěrky
 • peněžní deník – časově uspořádané operace daňové evidence
 • přehled o pohybech a zůstatcích na bankovních účtech
 • knihy pohledávek a závazků – přehled vydaných a přijatých faktur, evidence jiných pohledávek a závazků apod.
 • pravidelné zpracování předaných dokladů – přehled o zdanitelných příjmech a daňově uznatelných výdajích
 • mzdová agenda v rozsahu povinných evidencí
 • záznamní evidence k DPH
 • seznam a karty hmotného majetku

Daňové poradenství:

 • komplexní daňové poradenství a konzultace v oblasti ekonomiky a účetnictví
 • vypracování daňových přiznání ke všem druhům daní
 • zastupování před správcem daně v rámci klientem poskytnuté plné moci, úzká součinnost v průběhu daňové kontroly, zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků
 • zajištění auditu a spolupráce s auditorem
 • daňový audit – tj. ověření správnosti sestavení daňového základu
 • průběžný daňový dohled – přímá účast při zpracování daňové evidence a účetnictví a transformace výsledů hospodaření na daňový základ
 • zajištění odkladu podání daňových přiznání k daním z příjmů fyzických a právnických osob a jejich podání v prodloužené lhůtě na základě zplnomocnění uděleného klientem
 • daňová optimalizace

Pracovní zkušenosti:

 • SSI Technologies s.r.o., hlavní účetní
 • Tivall CZ s.r.o., člen skupiny Nestlé, vedoucí účetního oddělení (hlavní účetní)
 • Victoria-Tip a.s., vedoucí ekonomického oddělení
 • Avirunion a.s., člen skupiny Owens Illinois, finanční analytik, vedoucí oddělení controllingu
 • Glaverbel Glavostav a.s., člen skupiny Glaverbel, specialista finančního oddělení pro oblast daní a controllingu

Kontaktní informace

Ing. Petra Laštovičková
Březová 1661/29B
Ústí nad Labem – Střekov
400 03
Mobil:773 760 886
Email:petra@lastovickova.cz
Web:www.lastovickova.cz
www.lastovickova.eu
(tj. adresa této stránky)
:76281078

Doporučení z první ruky

S ing. Petrou Laštovičkovou jsem coby auditor a daňový poradce spolupracoval už u několika společností. Má dobré odborné znalosti v oblasti účetnictví a daní a je spolehlivá.
Ing. Dalibor Šulc

2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS