Doporučení z první ruky

Ing. Radim Kudělka — průvodce vnitřní změnou a rozvojem Vědomé komunikace, emoční inteligence a leadershipu


Zobrazuji č. 21-30 z celkem 32 doporučení

Po absolvování kurzu Emoce, můj dobrý přítel jsem se opět těšil na víkend s Radimem. Byl pro mě takový, jak jsem si představoval - naučný a inspirující. Celkovým přínosem tohoto kurzu pro mě bylo ukotvení toho, co si myslím a kam směřuji. Nyní se mohu s jistotou vydat vpřed. Obzvláště přínosná mi přišla část o překonávání vnitřní rezistence a rozšiřování komfortní zóny. Hned jsem začal opatrně praktikovat:) Oceňuji Radimovu schopnost naslouchat, dobře se ptát a pracovat i s účastníky, kteří jsou rozladění, vyčerpaní a nebo zrovna neumí najít ty správná slova a myšlenky. Radim umí velmi dobře vybudovat důvěru tolik nutnou pro hlubší zamyšlení a upřímnou práci se svojí myslí. Za víkend jsem objevil svůj dar, umím ho pojmenovat a chci ho dále rozvíjet. Za to patří Radimovi velký dík.

Jakub Kohutek
Developer Assosiate

Radimův kurz Mindfulness – skrytá síla přispívá k lepšímu pochopení meditace nejen pro začátečníky. Prakticky i teoreticky jsme si vyzkoušeli formální praxi meditace i neformální způsoby zpřítomňování jako je mytí nádobí, vědomé naslouchání nebo vědomý pohyb. Osobnímu rozvoji se intenzivně věnuji již několik let a tento kurz mě zase maličko posunul na cestě k většímu přijetí sebe sama i druhých. K tomu přispěla nejen náplň kurzu (meditační praxe mindfulness v tradici Plum village Thich Nhat Hanha), ale i způsob vedení kurzu – skvělý rytmus, empatické vedení i zabývání se podstatnými věcmi.

Tom Ruta
fotograf
webmium.com

Nedávno jsem navštívila kurz Emoce – můj dobrý přítel a odnáším si klid v duši a poznatek, že práce na sobě je nekonečná práce, ale vyplatí se. Absolvovala jsem několik Radimových kurzů a je krásné pozorovat jak vše do sebe zapadá a jak se propojují určité věci a jak to, co vyživujeme sílí. Díky kurzu Osobní mistrovství -Cesta k srdci, se mi podařilo postupně nasát spoustu informací, které postupně zařazuji do života. A ráda jsem si je vždy prohloubila a připomněla v dalších kurzech. Je až neuvěřitelné jak příjemná atmosféra se podaří navodit na Radimových kurzech a je vytvořen bezpečný prostor pro vzájemné sdílení, které je vždy inspirativní. Radimovy kurzy jsou precizně propracované a prokládané meditací a prvky z thai-chi, které vás udrží v neustálé bdělosti. Jsem vděčna své sestře, že mi ukázala díky Radimovým kurzům další možnost osobního rozvoje a každému mohu Radimovi kurzy jen doporučit. Děkuji.

Helena Pazourková
účetní

K Radimovi jsem se dostala na doporučení kamarádky. Hledala jsem pomoc zvládat emoční napětí v rodině, převážně s dětmi. Prošla jsem si vícero sezení u psychologů a terapeutů, ale až Radim mě efektivně naučil, jak se sebou a emocemi pracovat. Moje cesta začala osobní konzultací a poté online kurzem osobního mistrovství, která mě velmi rychle posunula. Nejsem u konce, ale dnes vím, že je to správná a účinná cesta, ve které budu dál pokračovat. Děkuji.

Eva Zouharová
kadeřnice
www.evazouharova.cz

Na kurz Vědomého řečníka jsem se přihlásila jako navazující téma pro mne po vědomé komunikaci z důvodu, ze se setkávám se situacemi, kdy musím veřejně prezentovat a vždy to doprovázel neuchopitelný stres před i během veřejného vystoupení a chtěla jsem se dozvědět jaké jsou možnosti na tom pracovat. Upřímně jsem do Brna jela s pocitem ze budu nasávat od Radima cenné informace které mi následně pomohou na sobě samé dále pracovat a mým velkým překvapením bylo již v sobotu po par zkouškách samotné praxe veřejného vystoupení jak najednou můžu stát před 6 lidmi a netřást se a plynule mluvit. Cvičili jsme praxi, dostávali návody, principy a rady a v neděli při mé poslední prezentaci před všemi účastníky kurzu jsem sama na sobě cítila jak pro mě z velmi těžkých situacích veřejného vystoupení plných nervozity, strachu a tzv. „Knedlíku v krku“ se můžou stát chvíle vědomé řeči kterou si člověk muže dokonce užit. A to vše podle mne je jen díky Radimovému vedení kurzu. Pro mě je Radim neuvěřitelně bohatý vzor člověka v tom jak s lidmi pracuje. S jakou upřímností, otevřeným srdcem, vnímavosti a naladěním, jak dokonale a pečlivě jsou jeho kurzy připravené do posledního detailu, jakou energii umí lidi naladit a vtáhnout do dění, jaký je sám o sobě profesionál ve všem co děla. Já osobně si Radima velmi cením a jeho kurzy mohu s celým srdcem všem doporučit a ačkoliv si vždy myslím jak budu po těch dvou dnech nabitého programu unavená tak opravdu vždy odjíždím energeticky plna a pozitivně svěží.

Veronika Kerberová

U Radima jsme s kolegyněmi absolvovaly kurzy emočního leadershipu. Tato oblast mě hodně zajímala, ale neměla jsem žádné teoretické zázemí v oblasti psychologie. První blok mě trochu překvapil. Nečekala jsem tak lidský a upřímný přístup lektora. Zjistila jsem, že řadu věcí vlastně už intuitivně dělám (asi díky „pokročilému“ věku). Každá další hodina mě vedla nad zamýšlením se sama nad sebou. Třeba nad tím, jakou mám vizi, co dělám dobře a co ne tak úplně dobře. Radim nám také vyprávěl příběhy a předával své zkušenosti na příkladech z vlastní rodiny. Sdílení jeho myšlenek a přístupů jsem si vyzkoušela v praxi a zjistila jsem, že to krásně funguje. Po absolvování několika kurzů mě napadlo, že bych alespoň část toho, co jsem načerpala, ráda předala svým studentům. Kdyby alespoň někteří z nich v Radimově přístupu k životu našli poučení, věřím, že svět by byl hned lepší.

Doc. Helena Chládková
vyučující na VŠ
www.muni.cz

S Radimem jsem začal spolupracovat a ihned se mi dostalo profesionálního přístupu. Vyhovovala mi online setkání, která šetřila mým časem. Hledal jsem trochu řád v sám sobě. Radim mi jej pomohl objevit, jak praktickým cvičením, tak dobře mířenými otázkami. Každé setkání mne obohatilo o něco nového a posouvalo k vnitřnímu pořádku. Pokud v dnešním světě trochu tápete uvnitř sebe, Radim je správná volba.

Jakub Krejčí
marketingový manažer
www.jakubkrejci.cz jakub.krejci@reklamnikrejci.cz 778 001 953

S týmem vedoucích pracovníků středního managementu jsme absolvovali kurz Emočně Inteligentní Leadership. Těžko si představit přínosnější kurz, laťka je nastavena vysoko. O vysoký standard kurzu se postaral jeho lektor, pan Kudělka. Věřím, že toto téma je zpracováno a všeobecně uchopitelné, ale přínos pana Kudělky je jedinečný a autentický, poctivě odpracovaný a předaný s pravdivostí a pokorou. Kurz byl velmi respektující a otevíral nám perspektivy do různých směrů. Oceňuji nejen jeho precizně připravenou náplň a obsahovou kvalitu, ale i způsob, kterým byl veden. Celý kurz se nám stal prožitkem, jeho přínosy můžeme čerpat v každodenním bytí. Lektor nás kurzem nejen provedl, ale poskytl nám prostor si téma dostatečně zpracovat a zažít. Pojetí je velmi celistvé a nezůstává u čiré teorie, nezůstává pouze u „učení jak býti leadream“, ale dává podněty leadrem se stát, „leadrem být“. Ze srdce doporučuji.

Mgr. Eliška Škarková
zástupkyně ředitelky
www.helceletka.cz

Obrovskou devízou Radimova přístupu je orientace na skutečné potřeby klienta a nikoli na vlastní rozvojový model nebo metodiku. Pro mne osobně je stěžejní necítit tlak zvenčí v oblasti tak „soukromé“ jako je osobní rozvoj, respekt k mantinelům toho co chci a princip „nasazování pomyslného červíčka“. Ten ve mně opravdu hlodá po každém našem setkání a zpravidla mám heuristickou radost z toho, že jsem na něco přišel, že mi něco funguje, že jsem něco vyzkoušel, objevil, pochopil. To by nebylo možné, kdyby na sebe konzultant „strhával pozornost“, uzurpoval si tento úspěch nebo ho projektoval jinak, než nabízením báboviček a písku a naprosto trpělivým respektem k často neumělým pokusům o stavbu hradu. To vše navíc rámováno pevným hodnotovým zakotvením, odbornou erudicí a širokým rozhledem v teoretických vodách. Ochutnávky z lektorových znalostí jsou přitom přirozené, neokázalé a motivující.

Petr Sedlář
zástupce ředitelky
www.helceletka.cz

Kurzům Ve svém středu jsem začala říkat „tělocvična duše“. A tak, jak chodíme do tělocvičny si protáhnout tělo, vypnout přemíru myšlenek, koncentrovat se na tady a teď (protože ani sport neodpouští nesoustředěnost), tak na Radimových kurzech si může volně cvičit naše duše. Má zápřah, ale i odpočinek, tréninkem roste a dostává úžasnou výživu. Od celé skupiny. A často se dostavují vítězství. A to vše rychleji, než kdybych si „cvičila“ někde sama doma. Mám radost z toho, že se to, co se děje na kurzu, dotýká přímo mého srdce. Zní to jako klišé, ale je to opravdové a velice silné. Když člověk více vnímá své srdce, stává se autentičtějším úplně přirozeně - nepotřebuje k tomu nějakou speciální techniku a metodu. Hned den po kurzu se toto napojení projevilo v práci, kdy jsem zajišťovala rozhovor s jedním slovenským primátorem. Mluvil tak pěkně o vztazích Čechů a Slováků, že mi to nedalo a šla jsem mu po rozhovoru říct, že se jeho myšlenky dotkly mého srdce. To bych asi nikdy před tím neřekla. Vznikl z toho pak velice pěkný, upřímný rozhovor. A stačilo málo - slyšet své srdce a nebát se to projevit. A co oceňuji nejvíce na Radimově přístupu? Radim ve správný čas pojmenuje věci, které před tím víří v hlavě a já je neumím uchopit. Pomůže mi pochopit, proč se děje co se děje. A naopak - ve správný čas mlčí. Pochopení pak často přijde samo. Umí velice dobře vést skupinu, držet téma, strukturu a čas. A ve správný čas změnit, co je potřeba změnit. To je mistrovství :-)

Bára Podhrázská
vedoucí produkce, Česká televize