JUDr. Richard Štainc

advokát pro podnikání i rodinu, zakladatel advokátní kanceláře ŠTAINC

Založil jsem advokátní kancelář ŠTAINC a nabízím právní pomoc a poradenství ve všech oblastech práva. Primárně se zaměřuji na právo pro podnikatele, pracovní právo, trestní právo a rodinné právo. Právní služby poskytuji osobně i online, v češtině a angličtině.

V advokacii působím od roku 2007, kdy jsem byl zapsán do rejstříku České advokátní komory. Několikrát za profesní kariéru se mi podařilo dovést moje soudní případy až k vydání precedentních judikátů, dle kterých se dnes řídí soudy a právníci v obdobných věcech. Od roku 2018 jsem členem pracovní skupiny S1 Ministerstva pro místní rozvoj, v níž se podílím na přípravě budoucích znění zákonů a podzákonných předpisů.

Moje právní specializace:

  • Obchodní právo – zakládání společností a jejich fungování, obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, obchodní transakce, právní podpora při obchodních jednáních, organizace valné hromady a jednání statutárních orgánů, zastupování společnosti ve sporech a soudních řízeních, právní vztahy se zaměstnanci, likvidace společností a insolvence včetně zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení
  • Právní zastoupení v Asii a Německu – navázání kontaktu s místními subjekty, konzultace k možnostem realizace v Číně a Německu, zajištění právního servisu a právní podpora
  • Ochrana osobních údajů, online a IT právo – poradenství a školení v oblasti ochrany osobních údajů, příprava veškeré dokumentace (analýza procesů, vnitřní předpisy, souhlasy, poučení, cookies), obchodní podmínky
  • Zastupování před soudy a správními orgány – zastupování v civilním, správním i trestním řízení, jakož i v řízení před správními orgány
  • Občanské právo – veškerá smluvní agenda, zejména kupní a nájemní smlouvy k nemovitostem, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, licenční smlouvy, smlouvy o půjčkách a zápůjčkách, úvěrové smlouvy, smlouvy o zájezdu, spory z vad věcí, výrobků a staveb, nemovitosti a vlastnické vztahy, zastupování ve sporech a soudních řízeních, náhrada škody a nemajetkové újmy včetně újmy na zdraví, ochrana osobnosti, jména a pověsti, sousedské vztahy
  • Rodinné právo – rozvody, vypořádání společného jmění manželů, úprava péče a výživného k nezletilým dětem, příprava dohod za účelem nesporného rozvodu, zastoupení v soudním řízení
  • Pracovní právo – příprava a revize pracovněprávní dokumentace, ukončování pracovních poměrů, mzdová plnění a nároky z pracovního vztahu, konkurenční ujednání a zaměstnanecké doložky, odměňování zaměstnanců a benefity, zastupování v soudním řízení, školení pro personalisty a zaměstnavatele
  • Trestní právo – obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškození v trestním řízení

Právo jsem vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2019 přednáším právo v sociálních službách studentům Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Pravidelně publikuji a pořádám přednášky a workshopy pro podnikatele i nepodnikatele. Založil jsem právní platformu Právomat, která pomáhá poskytovatelům sociálních služeb. Řadu let také pomáhám pozůstalým v jejich nelehkých chvílích, neboť jsem pohřebním ombudsmanem a místopředsedou profesního sdružení Unie pohřebních služeb.

JUDr. Richard Štainc
Logo či doplňková grafika

Kontakty

JUDr. Richard Štainc
ŠTANC advokátní kancelář s.r.o.
Havlíčkova 1682/15
Praha 1
110 00
Mobil:777 846 156
Email:richard@stainc.cz
Web:stainc.cz
Facebook:pravnikstainc
IČ:07752237

Doporučení
z první ruky

Oceňujeme velmi otevřené a přátelské jednání, stejně tak i profesionalitu s jakou se pan Štainc na jednání připravil. Jeho znalosti týkající se samosprávy obcí a měst jsou vynikající.

Petr Jurníček