Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > MgA. Šimon Chloupek

MgA. Šimon Chloupek

grafik, lektor a poradce v oboru ekografika a ekodesign

MgA. Šimon Chloupek

Kvalitní počítačová grafika, profesionální produkce tiskovin a odborné poradenství se specializací v oboru ekografika a ekodesign, tj. grafický design a vizuální komunikace s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí a propojení funkčního, estetického, ekonomického a ekologického hlediska. Také školení, kurzy a přednášky. Špičkové reference, více než 10 let praxe a odborné vzdělání v oboru grafický design na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2000–2008), Vyšší odborné škole grafické v Praze a Střední umělecké škole grafické v Jihlavě, se studijními pobyty v italském Miláně a polské Poznani.

  • grafika a design – grafické návrhy tiskovin, webové prezentace, obalový design, značky, loga a celý jednotný vizuální styl firmy
  • tiskoviny – DTP, sazba, typografie a kompletní produkce tiskovin (knihy, letáky, katalogy, vizitky, propagační materiály aj.)
  • grafické šablony – návrhy grafických šablon dokumentů, newsletterů, propagačních materiálů, knih a dalších publikací (DOC, ODT, PPT, PDF, HTML…); předpřipravené šablony edice Ekografika.cz
  • odborné poradenství – praktické uplatnění zásad ekografiky a vizuální komunikace firmy
  • školení a přednášky – školení a kurzy grafiky, přednášky o grafickém designu a vizuální komunikaci

Portfólio:

Šimon Chloupek – Wesco, grafický návrh e-shopuŠimon Chloupek – loga, logotypy, grafické značky, grafické symbolyŠimon Chloupek – jednotný vizuální styl Vědomého ženství, propagační tiskovinyŠimon Chloupek – corporate identity e-shopu EkoMimino.cz, VIZITKYŠimon Chloupek – obal CD Jiřího Mazánka Písně bohyni
Zobrazit všech 54 náhledů této galerie >

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR; osobně hlavně Praha a Jihlava

Kategorie katalogu:

Co díky ekografice získáte navíc?

  • Přispějete k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.
  • Získáte silný nástroj k podpoře své prezentace a budování dobrého jména.
  • Uspoříte zdroje a finance tam, kde to bude z hlediska snížení zátěže na životní prostředí smysluplné.

Má ekografika vliv na funkční hodnotu produktů?

Ano. Pozitivní vliv ekografiky na funkční hodnotu je nezanedbatelný, neboť správná funkčnost je jedním z pilířů strategií, které ekografika používá ke snížení zátěže na životní prostředí.

Platí pravidlo, že co podporuje funkčnost, šetří čas a energii a je tedy v souladu s principy ochrany životního prostředí. Proto ekografik usiluje o maximální funkčnost svých produktů. Dodejme, že funkčnost je měřitelná hodnota (například: vizuální styl firmy je funkční, pokud zlepšuje komunikaci, pomáhá vytvářet identitu a podporuje prodej; orientační systém budovy je funkční, pokud v budově nezabloudíte; webová stránka je funkční, pokud hledáním toho, co potřebujete, nestrávíte mnoho času).

Je ekografika dražší?

V zásadě ne. Aplikování zásad ekodesignu by v ideálním případě mělo přinést úsporu. Záleží však na použitých materiálech a výrobních technologiích. Použití dražších materiálů nebo výrobních postupů je vždy pečlivě zváženo (v souladu s užitnou hodnotou produktu). Ekografika vám však přináší především vysokou přidanou hodnotu v podobě podpory budování vašeho dobrého jména.

Ekografika

„Dobrý výrobek šetří životní prostředí a přírodní zdroje. Spotřebitel reaguje stále citlivěji na problémy životního prostředí. Hory chlorem běleného papíru, jedovatých popisovačů a jiného speciálního kancelářského odpadu nutí designéry cíleněji přemýšlet o materiálech i výrobních postupech nových produktů. Ekologický design se dnes už nespokojuje s „jutou místo plastu“ ve znamení zastaralé alternativní estetiky, ale přináší nové komplexní produkty i v oblasti hi-tech, které mají dlouhou životnost, dají se recyklovat a jsou přitom na vysoké individuální estetické úrovni. Škála nových nápadů sahá od poživatelných obalů ze škrobu či oplatkového těsta až k plně recyklovatelnému počítači bez nadbytečných propojovacích materiálů. I když kolikrát „eko-produkt“ slouží pouze pro image podniku, přece jen se ukazuje ekologicky uvědomělejší celková tendence. Tím spíš, že se za stoupajícími náklady na likvidaci odpadu skrývají nejen morální a estetické, ale především ekonomické zájmy.“ – Thomas Hauffe

Ekografika zahrnuje do návrhu a produkce – vedle důležitých vlastností, jako je například funkčnost, estetická kvalita a cena – také ekologické hledisko.

Ekografik usiluje o snížení zátěže na životní prostředí na co nejmenší míru, a to v celé délce životního cyklu svých produktů nebo služeb. Kromě výrobní fáze je pozornost zaměřena také na fázi předprodukční (ekokancelář) a postprodukční (distribuce, uživatelská fáze) – například prostřednictvím konzultační činnosti.

Ekografika a ekodesign jsou u nás relativně nové pojmy. V ekonomicky rozvinutějších zemích mají však podstatně větší tradici (např. v Německu, Velké Británii, Skandinávii, USA, Jižní Koreji či Japonsku).

Ekodesign se během své krátké historie vyvinul z několika velice obecných tezí hlásících se k ochraně životního prostředí v obor s rozvinutými strategiemi a propracovanou metodikou.

Kromě termínu ekodesign (angl. eco-design, ecodesign) se můžeme setkat i s dalšími termíny, kterými se tento přístup také často označuje: environmentální design nebo design šetrný k životnímu prostředí (environmental design), design pro environment (design for environment), zelený design (green design) nebo udržitelný design (sustainable design). Obsah těchto pojmů je v dnešní době v podstatě stejný, neboť využívá stejné strategie.

Kontaktní informace

MgA. Šimon Chloupek
S. K. Neumanna 6
Jihlava
586 01
Mobil:608 571 495
Email:simon.chloupek@gmail.com
Web:www.ekografika.cz
(tj. adresa této stránky)
Facebook:Facebook ekografika
Účet:208583671 / 0600 (GE Money Bank)
:87187078

Doporučení z první ruky

Na školení jsem se se Šimonem domluvila ve chvíli, kdy jsem se rozhodla zdokonalit v grafických programech a hledala jsem nějaké večerní jednoleté studium grafiky. Nakonec jsem zvolila variantu individuálního školení právě u Šimona a očekávala, že získám dovednosti přesně v tom, co potřebuji pro své drobné zakázky a tvorbu a zároveň se naučím potřebné základy, které mi v dosavadním samostudiu scházely. Po nastavení tematického rozvrhu šitého přímo mně na míru, jsme se scházeli častěji, abych si osvojila některé chybějící základy. Později pak začal být kladen důraz spíše na samostatnou práci a výuku podrobnějších funkcí jednotlivých grafických programů. Při tom všem velice oceňuji Šimonův lidský přístup a jeho srdečnost. Dokáže pozorně naslouchat mým potřebám, ale zároveň kriticky zhodnotit chybné kroky a napovědět při jejich řešení. Dnes po asi půl roce školení jsem ráda, že jsem zvolila tuto variantu. Umím spoustu nových věcí, které hned používám v praxi. Moji práci to zrychluje a dostává na jinou úroveň. Je cítit, že Šimon má grafiku rád a rozumí jí do hloubky, a podle toho také své znalosti předává; přitom nezapomíná na sobě dále pracovat. V dnešní době musím rozhodně také ocenit jeho skromnost a úctu, díky nimž si nikdy nebudete připadat jako outsideři. Takže? Mohu jen doporučit!
Tereza Nozarová
mediální konzultantka

2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS