Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > MgA. Šimon Chloupek

MgA. Šimon Chloupek

grafik, lektor a poradce v oboru ekografika a ekodesign

MgA. Šimon Chloupek

Kvalitní počítačová grafika, profesionální produkce tiskovin a odborné poradenství se specializací v oboru ekografika a ekodesign, tj. grafický design a vizuální komunikace s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí a propojení funkčního, estetického, ekonomického a ekologického hlediska. Také školení, kurzy a přednášky. Špičkové reference, více než 10 let praxe a odborné vzdělání v oboru grafický design na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2000–2008), Vyšší odborné škole grafické v Praze a Střední umělecké škole grafické v Jihlavě, se studijními pobyty v italském Miláně a polské Poznani.

  • grafika a design – grafické návrhy tiskovin, webové prezentace, obalový design, značky, loga a celý jednotný vizuální styl firmy
  • tiskoviny – DTP, sazba, typografie a kompletní produkce tiskovin (knihy, letáky, katalogy, vizitky, propagační materiály aj.)
  • grafické šablony – návrhy grafických šablon dokumentů, newsletterů, propagačních materiálů, knih a dalších publikací (DOC, ODT, PPT, PDF, HTML…); předpřipravené šablony edice Ekografika.cz
  • odborné poradenství – praktické uplatnění zásad ekografiky a vizuální komunikace firmy
  • školení a přednášky – školení a kurzy grafiky, přednášky o grafickém designu a vizuální komunikaci

Portfólio:

Šimon Chloupek – Wesco, grafický návrh e-shopuŠimon Chloupek – loga, logotypy, grafické značky, grafické symbolyŠimon Chloupek – jednotný vizuální styl Vědomého ženství, propagační tiskovinyŠimon Chloupek – corporate identity e-shopu EkoMimino.cz, VIZITKYŠimon Chloupek – obal CD Jiřího Mazánka Písně bohyni
Zobrazit všech 54 náhledů této galerie >

Status:

k vašim službám

Působnost:

celá ČR; osobně hlavně Praha a Jihlava

Kategorie katalogu:

Co díky ekografice získáte navíc?

  • Přispějete k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.
  • Získáte silný nástroj k podpoře své prezentace a budování dobrého jména.
  • Uspoříte zdroje a finance tam, kde to bude z hlediska snížení zátěže na životní prostředí smysluplné.

Má ekografika vliv na funkční hodnotu produktů?

Ano. Pozitivní vliv ekografiky na funkční hodnotu je nezanedbatelný, neboť správná funkčnost je jedním z pilířů strategií, které ekografika používá ke snížení zátěže na životní prostředí.

Platí pravidlo, že co podporuje funkčnost, šetří čas a energii a je tedy v souladu s principy ochrany životního prostředí. Proto ekografik usiluje o maximální funkčnost svých produktů. Dodejme, že funkčnost je měřitelná hodnota (například: vizuální styl firmy je funkční, pokud zlepšuje komunikaci, pomáhá vytvářet identitu a podporuje prodej; orientační systém budovy je funkční, pokud v budově nezabloudíte; webová stránka je funkční, pokud hledáním toho, co potřebujete, nestrávíte mnoho času).

Je ekografika dražší?

V zásadě ne. Aplikování zásad ekodesignu by v ideálním případě mělo přinést úsporu. Záleží však na použitých materiálech a výrobních technologiích. Použití dražších materiálů nebo výrobních postupů je vždy pečlivě zváženo (v souladu s užitnou hodnotou produktu). Ekografika vám však přináší především vysokou přidanou hodnotu v podobě podpory budování vašeho dobrého jména.

Ekografika

„Dobrý výrobek šetří životní prostředí a přírodní zdroje. Spotřebitel reaguje stále citlivěji na problémy životního prostředí. Hory chlorem běleného papíru, jedovatých popisovačů a jiného speciálního kancelářského odpadu nutí designéry cíleněji přemýšlet o materiálech i výrobních postupech nových produktů. Ekologický design se dnes už nespokojuje s „jutou místo plastu“ ve znamení zastaralé alternativní estetiky, ale přináší nové komplexní produkty i v oblasti hi-tech, které mají dlouhou životnost, dají se recyklovat a jsou přitom na vysoké individuální estetické úrovni. Škála nových nápadů sahá od poživatelných obalů ze škrobu či oplatkového těsta až k plně recyklovatelnému počítači bez nadbytečných propojovacích materiálů. I když kolikrát „eko-produkt“ slouží pouze pro image podniku, přece jen se ukazuje ekologicky uvědomělejší celková tendence. Tím spíš, že se za stoupajícími náklady na likvidaci odpadu skrývají nejen morální a estetické, ale především ekonomické zájmy.“ – Thomas Hauffe

Ekografika zahrnuje do návrhu a produkce – vedle důležitých vlastností, jako je například funkčnost, estetická kvalita a cena – také ekologické hledisko.

Ekografik usiluje o snížení zátěže na životní prostředí na co nejmenší míru, a to v celé délce životního cyklu svých produktů nebo služeb. Kromě výrobní fáze je pozornost zaměřena také na fázi předprodukční (ekokancelář) a postprodukční (distribuce, uživatelská fáze) – například prostřednictvím konzultační činnosti.

Ekografika a ekodesign jsou u nás relativně nové pojmy. V ekonomicky rozvinutějších zemích mají však podstatně větší tradici (např. v Německu, Velké Británii, Skandinávii, USA, Jižní Koreji či Japonsku).

Ekodesign se během své krátké historie vyvinul z několika velice obecných tezí hlásících se k ochraně životního prostředí v obor s rozvinutými strategiemi a propracovanou metodikou.

Kromě termínu ekodesign (angl. eco-design, ecodesign) se můžeme setkat i s dalšími termíny, kterými se tento přístup také často označuje: environmentální design nebo design šetrný k životnímu prostředí (environmental design), design pro environment (design for environment), zelený design (green design) nebo udržitelný design (sustainable design). Obsah těchto pojmů je v dnešní době v podstatě stejný, neboť využívá stejné strategie.

Kontaktní informace

MgA. Šimon Chloupek
S. K. Neumanna 6
Jihlava
586 01
Mobil:608 571 495
Email:simon.chloupek@gmail.com
Web:www.ekografika.cz
(tj. adresa této stránky)
Facebook:Facebook ekografika
Účet:208583671 / 0600 (Moneta)
:87187078

Doporučení z první ruky

Jan Bien
Šimon je grafik, který svou práci dělá celým srdcem. Znám ho z několika setkání nezávislých profesionálů jako člověka, který umí vystoupit ze svého řemesla, podívat se na svou práci v širším kontextu a přiblížit ji lidem, kteří o grafickém designu nevědí zhola nic. Své odborné vzdělání a výborný přehled v teorii Šimon trvale konfrontuje s praxí a ověřitelnými a měřitelnými fakty. Dokáže být pragmatický a má výbornou schopnost zdravého kritického pohledu. Toho si na něm vážím. Šimona jsem osobně přizval ke spolupráci na webu Lenky Ocmanové (kharmonii.cz). Protože si nebyl na začátku jistý jedním z mých požadavků na grafický design, udělal z vlastní iniciativy na sporný bod miniprůzkum mezi několika lidmi. Na základě výsledků mi pak vysvětlil, proč požadavek není rozumný a podal vynikající návrh na jiné řešení. Celá spolupráce byla prostoupena pohodovou komunikací a jeho rychlou odezvou. Pokud se vám Šimonova práce líbí, nemáte co řešit! Doporučuji.
webmistr, vývojář a konzultant webů zaměřený na WordPress

2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS