Doporučení z první ruky

Ing. Tomáš Mohr — manažer pro krizové a projektové řízení v IT, podnikatelský poradce


Zobrazuji č. 11-20 z celkem 30 doporučení

S Tomášem jsem pracoval skoro 3 roky v Restu, kde začínal jako externí podnikatelský poradce a postupně se stal provozním ředitelem (COO) a výkonným ředitelem (jednatelem) společnosti. Cenil jsem si Tomášova zájmu vždy vyslechnout mou zpětnou vazbu z trhu, s cílem sladit produktové a obchodní aktivity s tím, co očekávali naši HoReCa zákazníci. Tomáš je nejenom lídr a expert v oblasti projektového a produktového managementu, ale dokáže se i sám aktivně zapojit, když je potřeba řešit problémy. Tomáš rovněž plnil roli finančního ředitele (CFO) a úzce spolupracoval s mezinárodním týmem právníků, díky čemuž jsem měl vždy k dispozici aktuální verze smluvní dokumentace pro zákazníky. Bylo mi potěšením s Tomášem spolupracovat. Tomáše mohu plně doporučit jakékoliv společnosti a těším se na možnost spolu opět někdy v budoucnu spolupracovat.

Alex Van Damme
Managing Director, Gastro Partners Kft
www.linkedin.com/in/alex-v-2a11213b/

S Tomášem jsem měl možnost v Restu spolupracovat téměř 3 roky. Nejprve začínal jako externí konzultant, kterého najala naše mateřská společnost k projektovému řízení produktové integrace obou společností, později se stal i jednatelem a provozním ředitelem (COO) společnosti. Na Tomášovi jsem si cenil zejména jeho ochoty naslouchat a hledat řešení, která budou přínosná pro zákazníky a současně efektivně využijí zdroje, které má společnost k dispozici. Tomáš dokázal zároveň bojovat za týmové priority v mateřském korporátu a co jsme si dohodli, vždy platilo. Přinesl do týmu svěží vítr a schopnost podívat se na věci z jiného úhlu. Pokud by se v budoucnu naskytla příležitost, rád s Tomášem budu opět spolupracovat a vřele jej doporučuji.

Tomáše jsem měla možnost poznat v dobách, kdy společnost Zoot procházela krizí a obdobím složitým po manažerské i finanční stránce. Tomáš se zhostil z pozice ředitele IT (CDO) nelehkého úkolu uřídit velmi pestrou skladbu týmů a osobností a vyrovnat se s obtížnou finanční situací společnosti. Tomáš velmi rychle splynul s téměř 40členným IT týmem a zavedl celofiremní pohled na produktové a projektové aktivity s cílem jednoznačně prioritizovat finanční dopad do hospodaření společnosti na schůzkách top managementu. U Tomáše jsem si také cenila charakteru, lidskosti a jasné komunikace, se kterou uměl řešit i složité situace při propouštění některých zaměstnanců. I proto Tomáše ráda doporučuji do jakékoliv IT manažerské role.

Silvie Siparau
Director HR , Zoot
www.linkedin.com/in/silvie-siparau-b120a…

S Tomášem jsem pracoval jako business analytik ve společnosti Zoot, kde Tomáš vedl celé oddělení IT z pozice CDO. Tomáš mi dával nejen dostatek prostoru řídit si aktivity podle svého uvážení, ale také podporu a vedení v momentech, kdy ne všechno šlo zcela hladce. Tomáš mimo jiné zavedl v Zoot jasnou business prioritizaci v oblastech produktového a projektového řízení, které byly do té doby řízeny podstatně nahodileji. Oceňoval jsem proto větší míru srozumitelnosti na čem a proč se pracuje. S Tomášem jsem si rozuměl i lidsky, bylo fajn s ním spolupracovat.

David Strnad
Business and Data Analyst, Zoot
https://www.linkedin.com/in/davidstrnad/

S Tomášem jsem spolupracovala na přípravě smluvní dokumentace projektu Mall Pay z pozice externí právničky. Oceňuji Tomášovu schopnost dobře se orientovat v právních textech, plnohodnotně revidovat veškeré smlouvy i vést vyjednávání o smlouvách se zákazníkem a dávat mi srozumitelné a jasné zadání k tvorbě a úpravám smluv, přestože jeho profesní odbornost leží ve zcela jiné oblasti – v projektovém řízení. Naše spolupráce byla vždy věcná a konstruktivní, přála bych si jen takové zákazníky! Ráda budu s Tomášem někdy v budoucnu opět spolupracovat.

Klára (Kokošková) Wagner
advokátní kancelář Ostrý & Co, Attorney At Law
www.linkedin.com/in/klára-wagner-92b6442…

S Tomášem se znám již mnoho let a dělali jsme spolu na celé řadě projektů. Je fascinující, jak efektivně dokáže nakládat se svým časem. Myslím si, že by například na téma time managementu mohl přednášet na školách. V našich společných projektech dokázal vždy jasně stanovit zadání a byl mi i partnerem při domlouvání základních stavebních kamenů technologického postupu. Zároveň se vyzná i ve finančním řízení a má i velmi slušné právně účetní povědomí, takže dokázal řídit velmi široké spektrum aktivit a týmů. Kdybych měl na každém projektu takto schopného člověka, můj pracovní život by byl o mnoho snadnější!

Rostislav Levkovič
PHP Developer & Architect
https://www.linkedin.com/in/levkovic/

Tomáše jsem poznal jako spoluzakladatele start-upu Lingvus, který jsme přijali v ranných dobách akcelerátoru StartupYard. Pamatuju Tomáše jako mladého, zapáleného zakladatele, který chtěl narušit zaběhnutý svět korporátních překladatelských společností myšlenkou reverzního aukčního tržiště, které propojovalo obě strany trhu – profesionální překladatele a zákazníky. Přestože on a jeho tým neuspěli, viděl jsem Tomášovo nadšení, zaměření se a tvrdou práci, které vkládal do této start-up myšlenky, což je základ každého podnikání. Líbila se mi také jeho pozitivní mentalita a energie, kterou do našeho start-up akcelerátoru přinášel.

Nikola Rafaj
COO, StartupYard
https://www.linkedin.com/in/nikolarafaj/

Tomáše jsem potkala v roce 2012/13 jako mentor v technologickém start-up inkubátoru StartupYard v Praze. V té době mě Tomáš zaujal jako bystrý mladý podnikatel, který chtěl společně se svým spoluzakladatelem a týmem inovovat trh jazykových překladů. Přestože jejich start-up nakonec selhal, jsem si jistá, že Tomášův přístup k práci, energie a profesionální byznysový přístup je něco, co mu umožní v budoucnu uspět. Schůzky a diskuze s ním i týmem mě velmi bavily a přeju jim do dalších aktivit jen to nejlepší.

Margareta Křížová
Head of NEWTON Business Accelerator & M&A Advisor, NEWTON University
www.linkedin.com/in/margaretakrizova/

Pracoval jsem s Tomášem z pozice Android team leadu a Tomáš měl na starost mimo jiné i celý mobilní vývoj. Nejvíc na Tomášovi oceňuju prostor, který mně i mému týmu dával a současně jsme v něm měli jistotu, že nás odstíní od věcí, které většina programátorů vnímá jako zbytečné zdržování od práce. Tomáš očekával výsledky, ale nechal si vždy vysvětlit náš návrh a pokud jsme si ho obhájili, tak jsme měli svobodu se ve vymezeném čase a budgetu k výsledku dopracovat, jak jsme uznali za vhodné. Zároveň jsme si dobře rozuměli i mimo pracovní dobu, takže celková atmosféra v týmu byla moc fajn. Rád budu s Tomášem zase někdy spolupracovat.

Tomáš Valenta
Android Developer & Architect, Toggl
www.linkedin.com/in/tomasvalenta/

Tomáše jsem potkal z pozice junior IT analytika na projektu pro Vodafone. Bylo mi okamžitě jasné, že Tomáš je velmi schopný a věci řeší proaktivně. Velmi se mi líbila jeho schopnost doslova vybojovat životaschopné řešení, ze kterého těžil jak zákazník, tak i my jako dodavatelský tým. V době Tomášova příchodu na projekt jsme byli v mimořádně složité situaci, takže bych řekl, že nám všem ukázal, jak se pořádně dělá krizové řízení. Doufám, že budu opět mít v budoucnu příležitost s Tomášem pracovat. Práce s ním byla fajn a člověk má jistotu, že má v zádech někoho, kdo se o něj i kolegy v týmu postará.

Pavel Petr
Business and IT Analyst, Komerční banka
https://www.linkedin.com/in/pavelpetr/