Doporučení z první ruky

Tomáš Ševčík — webdesignér a technický dozor při tvorbě webu


Zobrazuji č. 21-27 z celkem 27 doporučení

Naším požadavkem bylo skloubit dohromady grafické prvky naší společnosti a výrobce obytných automobilů, kterého zastupujeme pro ČR. To se povedlo, stránky působí moderně a dynamicky.

Filip Kubín
Karavany Vídeňská

Pan Ševčík splnil naši představu na vytvoření jednoduchého a přehledného webu pro naši autodopravu. Naším cílem bylo co možná nejjednodušeji vytvořit poptávkový formulář a zpřístupnit informace o nás pro naše nové zákazníky.

Martin Minařík
Eurotransit

Děkujeme tvůrcům za velmi profesionální přístup k tvorbě kvalitních webových stránek. Vyzj Art (Tomáš Ševčík) se v našich očích může prezentovat jako velmi kvalitní firma, tvořící originální design webových stránek a služeb týkajících se této tvorby.

PharmDr. Jitka Procházková
Lékárna Porta Medicinae

Studio Vyzj Art (Tomáš Ševčík) po osobní zkušenosti mohu jen doporučit. Pokud člověk hledá někoho, kdo mu rychle, za skvělou cenu a profesionálně vytvoří web, pak je zde na té správné adrese! Spokojenost musím vyjádřit také za návrh a realizaci tisku vizitek. Těším se na případnou další spolupráci.

Zdeněk Kráčalík
Krac Svar

Se stu­diem Vyzj Art jsem spo­lu­pra­co­val poprvé. Velmi mne pře­kva­pil pří­stup, rych­lost a spo­leh­li­vost cel­kové rea­li­zace. Dodr­želi mou před­stavu o vzhledu a navíc ji velmi nápa­ditě roz­ší­řili. Nako­nec naše spo­lu­práce neskon­čila u jed­noho pro­jektu, ale velmi rád jsem s nimi pokra­čo­val v návr­zích a rea­li­zaci vizi­tek. Mimo to jsem rád, že se na ně můžu kdy­ko­liv obrá­tit s tech­nic­kým pro­blé­mem a můj dotaz je vždy ochotně zod­po­vě­zen. Nezbývá, než jen vřele doporučit!

Martin Návrat
Kyocera partner

Služeb studia Vyzj Art jsme využili letos poprvé a hned od počátku spolupráce jsme získali pocit, že jsme na poli tvorby webu a s ním souvisejících prací narazili na profesionály. Naše prvotní zadání velmi vhodně rozšířilo studio Vyzj Art vlastními nápady a každé naše připomínky či dotazy byly zodpovězeny a zrealizovány ve velmi krátkých termínech. Možnost nafotit propagační materiál, zpracování fotek, grafika atd. byla jen třešničkou na dortu.

Irena Jančíková
Sdružení dechového orchestru mladých, o. s.

Firmu Vyzj Art jsem si vybral z několika nabídek a jistě jsem zvolil správně. Setkal jsem se s maximální ochotou vyjít mi vstříc v mých požadavcích a velkou trpělivostí v komunikaci se mnou. Webové stránky jsou zpracovány moderně a jsem s nimi spokojený. Pokud potřebuji pomoc nebo provést nějakou změnu, je reakce okamžitá, a to je pro mě důležité. Dnes vím, že všechny práce ohledně webu v budoucnu bude dělat opět Vyzj Art.

Dušan Skříšovský
bazény Skříšovský