Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Blog > Freelancing.eu — brána do Evropy otevřená

Freelancing.eu — brána do Evropy otevřená

31. 8. 2020, napsal Robert Vlach

Představujeme nový projekt, který vás propojí s evropskými klienty nebo jinými freelancery v zahraničí a možná i pomůže profesně růst, vydělávat víc či rozjet kariéru na mezinárodní úrovni.

Freelancing.eu
ilustrace Radek Zmítko, logo Mira Szkandera

Letos 9. května na Den Evropy (který je oslavou míru a jednoty v Evropě) jsme tiše spustili nový webový portál Freelancing.eu. Jeho posláním je podporovat podnikání všech evropských freelancerů tak, jako to dělá naše česká platforma Na volné noze a komunita kolem ní už 15 let.

V tomto článku přibližuji vizi nového projektu. Nejdřív bych ale rád vypíchl pár důvodů, proč vůbec o přeshraniční působnosti na volné noze uvažovat. Tady jsou možné přínosy, a jistě vás napadnou i další:

Na Freelancing.eu najdete kromě vznikajícího katalogu evropských nezávislých profesionálů také seznam 260 evropských freelance komunit, platforem, skupin, tržišť a webů (tříděný podle zemí), doporučené knihy pro freelancery či pravidelné novinky, které můžete číst přímo v archivu nebo odebírat přes náš newsletter, Facebook, TwitterLinkedIn.

Homepage Freelancing.eu
Domovská stránka Freelancing.eu ze dne 29. 8. 2020

Proč jsou komunity důležitější než platformy

Možná jste už někde slyšeli nebo četli, že freelance ekonomiku (a tedy podnikání freelancerů) pohánějí digitální platformy a online tržiště pro párování freelancerů s poptávkami či klienty. To však není až tak úplně pravda. O platformách se hodně píše, ale jejich podíl na celkovém trhu práce i podnikání freelancerů je zatím relativně malý.

Respektovaný zdroj Gig Economy Data Hub, který agreguje dostupné statistiky práce na volné noze, ve svém přehledu uvádí, že plně na volné noze je v USA zhruba desetina pracovníků, ale „online platformy jako Uber, Lyft, TaskRabbit a další“ využívá pravidelně jen pouhá setina.

Jinými slovy, celkový kombinovaný podíl digitálních platforem na trhu práce se v USA pohybuje kolem 1 %, což ale zahrnuje i přivýdělky zaměstnanců. Podíl online platforem sice dlouhodobě roste (v současné koronavirové krizi dokonce výrazně), nicméně dominantní dosud není a nejspíš brzy ani nebude.

Důvodů, proč se podnikající freelanceři vyhýbají práci přes zprostředkovatele, který vstupuje mezi ně a klienty, je celá řada. Jednak jsou zde důvody hodnotové. V průzkumech často zdůrazňovaná potřeba nezávislosti a svobody jednoduše není příliš kompatibilní s obchodními vztahy, které primárně nastavuje platforma coby zprostředkovatel. Freelancer, který funguje jako podnikatel, chce prostě s klienty pracovat podle svých představ o ceně a podmínkách spolupráce, ne je mít nalajnované někým předem zvenčí.

Díky průzkumům víme i to, že hlavními zdroji nových klientů a zakázek jsou pro freelancery mezilidské vztahy. Např. v našem průzkumu to byly na prvních příčkách: osobní doporučení přes známé a kolegy (78 %), kontakty z předchozího zaměstnání či projektů (43 %), vlastní webové stránky (41 %), dobré jméno a obecná známost (37 %), sociální sítě (28 %), networking a náhodná setkání (19 %). Podobně v průzkumu Freelancing in America se umístili na předních příčkách přátelé a rodina (46 %), sociální média (40 %), vlastní klienti (38 %) a profesní kontakty (36 %), ale také online reklama (27 %) či online vývěsky práce a weby pro freelancery obecně (23 %).

Většina průzkumů míchá dohromady přivýdělky s podnikajícími freelancery, u kterých se dá předpokládat větší pečlivost ve výběru klientů s ohledem na dlouhodobé spolupráce a o to menší volnou kapacitu. Nicméně hlavní princip zůstává stejný: Mezilidské vztahy (tj. slabé a silné sociální vazby) jsou pro většinu freelancerů výrazně důležitější než mechanizované párování poptávek. Organizované i neformální komunity tedy trumfují platformy, na kterých se freelanceři musí někdy i přetahovat, kdo nabídne lepší cenu — tomu se zkušenější freelanceři spíš vyhýbají, jakkoli třeba pro začátečníky to může být vítaný zdroj přivýdělku.

Výše uvedený princip neplatí černobíle. Jde spíš o škálu. Příkladem mohou být butikové agentury, které sice zprostředkovávají zakázky vysoce specializovaným expertům (např. SAP vývojáři, laboratorní pracovníci či projektoví manažeři), ale zároveň spolupracují jen s několika desítkami či stovkami profesionálů. Ty často znají i osobně, jejich přístup je proto vysoce individuální a výsledkem je kompaktní profesní komunita, která si dobře rozumí a sdílí společné hodnoty.

Jak to celé zapadá do vize Freelancing.eu

Hlavními zdroji práce freelancerů tedy nejsou neosobní poptávkové systémy a platformy, ale spíš kvalitní vztahy. Na tomto zásadním principu proto staví komunitní portál Na volné noze i nový Freelancing.eu. Pár příkladů, co to v praxi znamená:

Výše uvedené příklady nepokrývají ani zdaleka všechny aktivity, které Na volné noze a nově i Freelancing.eu tak či onak zastřešují. V tom se mj. liší poptávkové platformy a profesionální komunity. Ty první jsou více lineární a jdou snadno zachytit v grafech a číslech, ty druhé jsou více decentralizované a v dobrém slova smyslu nekontrolované — slouží ke spontánnímu propojování freelancerů za nejrůznějšími účely. Kromě domlouvání zakázek zahrnují i vzdělávání a šíření informací, budování neformálních týmů, nebo i vznikající osobní přátelství.

Vize komunitních platforem Na volné nozeFreelancing.eu tedy vychází z toho, jak coby freelanceři přicházíme k novým příležitostem, klientům či projektům — prostřednictvím spletité sítě mezilidských vztahů, které jsou založené na důvěře, sdílení určitých hodnot a podnikatelském přístupu. Respektujeme freelancery coby nezávislé profesionály a podnikatele, což zároveň předurčuje to, jak funguje celý katalog nebo jaký obsah veřejně sdílíme.

Projekt Freelancing.eu je dosud v plenkách a jako každá komunita bude růst pomalu a pozvolna. Čerpá ale z toho nejdůležitějšího, co jsme se za 15 let Na volné noze v Česku naučili, a v tomto smyslu je pokračováním dlouholetého vývoje a zkoumání, co nejvíce freelancerům a celé této podnikatelské subkultuře pomáhá. Nově nabyté zkušenosti ostatně budou přenosné i zpětně, protože to nejzajímavější ze zahraničních rešerší šíříme i v Česku a vzhled Freelancing.eu bude zase předobrazem nové podoby Navolnenoze.cz.

Zvýhodněná registrace do začátku

Závěrem mi dovolte připojit osobní pozvání: Na Freelancing.eu se nyní dočasně můžete zaregistrovat na 3 roky za cenu dvou, a ještě k tomu dostanete podepsaný výtisk mé knihy The Freelance Way jako dárek. Většinu nových registrací zatím vyřizuji já osobně a dohlížím také na co nejvyšší kvalitu profilů. Vaše osobní webová prezentace v angličtině srozumitelně představí vás i vaše služby evropskému publiku. A co je zásadní, katalog členů je otevřený a veřejný, takže vás poptávající budou moci dohledat a kontaktovat napřímo, bez jakýchkoli zásahů, kontroly či provizí z naší strany. Pokud vás projekt zaujal a chcete být u toho, bude mi ctí, když se k nám přidáte mezi prvními — tahle brána do Evropy je vám otevřená.

Staňte se součástí Na volné noze — od roku 2005 největší komunity freelancerů a nezávislých profesionálů v Česku! Placené členství zahrnuje zveřejnění vaší webové prezentace v nejpoužívanějším otevřeném katalogu českých freelancerů, přes který vás mohou zákazníci poptávat napřímo, tj. bez prostředníků a provizí. Prezentaci vám napíše na míru zkušený copywriter, můžete si k ní zaregistrovat i vlastní doménu a veškeré budoucí aktualizace jsou v ceně, stejně jako pozvánky na naše skvělé akce pro váš rozvoj a růst. 👉 Přihláška

Odběr novinek emailem

Nejlepší možností, jak sledovat novinky o podnikání na volné noze, je stručné upozornění na nové články v našem blogu emailem, společně s dalšími tipy a aktualitami. Zadejte svou emailovou adresu pro odběr novinek přibližně jednou měsíčně:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.


Chcete být úspěšní? Přidejte se!

Pro nezávislé profesionály pořádáme unikátní školení úspěšného podnikání na volné noze a můžete u nás také levně inzerovat svou práci široké veřejnosti. Sdružujeme stovky odborníků mnoha profesí a desítkám z nich jsme již pomohli rozjet úspěšné podnikání.

2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS