Freelancing.eu — brána do Evropy otevřená

31. srpna 2020 Robert Vlach

Představujeme nový projekt, který vás propojí s evropskými klienty nebo jinými freelancery v zahraničí a možná i pomůže profesně růst, vydělávat víc či rozjet kariéru na mezinárodní úrovni.

Letos 9. května na Den Evropy (který je oslavou míru a jednoty v Evropě) jsme tiše spustili nový webový portál Freelancing.eu. Jeho posláním je podporovat podnikání všech evropských freelancerů tak, jako to dělá naše česká platforma Na volné noze a komunita kolem ní už 15 let.

V tomto článku přibližuji vizi nového projektu. Nejdřív bych ale rád vypíchl pár důvodů, proč vůbec o přeshraniční působnosti na volné noze uvažovat. Tady jsou možné přínosy, a jistě vás napadnou i další:

 • nová perspektiva v podnikání
 • objevování novinek, i jako prevence vyhoření
 • poznávání nových lidí a míst, velké rozšíření kulturních obzorů
 • nový impuls pro profesní růst
 • přímé mezinárodní srovnání (špička v ČR vs EU vs svět)
 • přirozený tlak na rozvoj a využívání cizího jazyka, rozšiřování slovní zásoby v oboru
 • diverzifikace klientů a příjmů napříč více trhy
 • potenciálně vyšší hodinové sazby a výdělky
 • pravděpodobné zvýšení oborové prestiže a hodnoty i na českých trzích nebo v profesních komunitách
 • lepší připravenost pro mezinárodní projekty v českém prostředí
 • nové koření do života :)

Na Freelancing.eu najdete kromě vznikajícího katalogu evropských nezávislých profesionálů také seznam 260 evropských freelance komunit, platforem, skupin, tržišť a webů (tříděný podle zemí), doporučené knihy pro freelancery či pravidelné novinky, které můžete číst přímo v archivu nebo odebírat přes náš newsletter, Facebook, TwitterLinkedIn.

Homepage Freelancing.eu
Domovská stránka Freelancing.eu ze dne 29. 8. 2020

Proč jsou komunity důležitější než platformy

Možná jste už někde slyšeli nebo četli, že freelance ekonomiku (a tedy podnikání freelancerů) pohánějí digitální platformy a online tržiště pro párování freelancerů s poptávkami či klienty. To však není až tak úplně pravda. O platformách se hodně píše, ale jejich podíl na celkovém trhu práce i podnikání freelancerů je zatím relativně malý.

Respektovaný zdroj Gig Economy Data Hub, který agreguje dostupné statistiky práce na volné noze, ve svém přehledu uvádí, že plně na volné noze je v USA zhruba desetina pracovníků, ale „online platformy jako Uber, Lyft, TaskRabbit a další“ využívá pravidelně jen pouhá setina.

Jinými slovy, celkový kombinovaný podíl digitálních platforem na trhu práce se v USA pohybuje kolem 1 %, což ale zahrnuje i přivýdělky zaměstnanců. Podíl online platforem sice dlouhodobě roste (v současné koronavirové krizi dokonce výrazně), nicméně dominantní dosud není a nejspíš brzy ani nebude.

Důvodů, proč se podnikající freelanceři vyhýbají práci přes zprostředkovatele, který vstupuje mezi ně a klienty, je celá řada. Jednak jsou zde důvody hodnotové. V průzkumech často zdůrazňovaná potřeba nezávislosti a svobody jednoduše není příliš kompatibilní s obchodními vztahy, které primárně nastavuje platforma coby zprostředkovatel. Freelancer, který funguje jako podnikatel, chce prostě s klienty pracovat podle svých představ o ceně a podmínkách spolupráce, ne je mít nalajnované někým předem zvenčí.

Díky průzkumům víme i to, že hlavními zdroji nových klientů a zakázek jsou pro freelancery mezilidské vztahy. Např. v našem průzkumu to byly na prvních příčkách: osobní doporučení přes známé a kolegy (78 %), kontakty z předchozího zaměstnání či projektů (43 %), vlastní webové stránky (41 %), dobré jméno a obecná známost (37 %), sociální sítě (28 %), networking a náhodná setkání (19 %). Podobně v průzkumu Freelancing in America se umístili na předních příčkách přátelé a rodina (46 %), sociální média (40 %), vlastní klienti (38 %) a profesní kontakty (36 %), ale také online reklama (27 %) či online vývěsky práce a weby pro freelancery obecně (23 %).

Většina průzkumů míchá dohromady přivýdělky s podnikajícími freelancery, u kterých se dá předpokládat větší pečlivost ve výběru klientů s ohledem na dlouhodobé spolupráce a o to menší volnou kapacitu. Nicméně hlavní princip zůstává stejný: Mezilidské vztahy (tj. slabé a silné sociální vazby) jsou pro většinu freelancerů výrazně důležitější než mechanizované párování poptávek. Organizované i neformální komunity tedy trumfují platformy, na kterých se freelanceři musí někdy i přetahovat, kdo nabídne lepší cenu — tomu se zkušenější freelanceři spíš vyhýbají, jakkoli třeba pro začátečníky to může být vítaný zdroj přivýdělku.

Výše uvedený princip neplatí černobíle. Jde spíš o škálu. Příkladem mohou být butikové agentury, které sice zprostředkovávají zakázky vysoce specializovaným expertům (např. SAP vývojáři, laboratorní pracovníci či projektoví manažeři), ale zároveň spolupracují jen s několika desítkami či stovkami profesionálů. Ty často znají i osobně, jejich přístup je proto vysoce individuální a výsledkem je kompaktní profesní komunita, která si dobře rozumí a sdílí společné hodnoty.

Jak to celé zapadá do vize Freelancing.eu

Hlavními zdroji práce freelancerů tedy nejsou neosobní poptávkové systémy a platformy, ale spíš kvalitní vztahy. Na tomto zásadním principu proto staví komunitní portál Na volné noze i nový Freelancing.eu. Pár příkladů, co to v praxi znamená:

 • „přátelé a rodina“ / „kolegové a známí“ — Jedna velká rodina určitě nejsme, ale přátelská komunita, která je otevřená na mnoha úrovních (a nyní i na té mezinárodní) rozhodně ano. Děláme vše pro to, aby se lidé v komunitě mohli navzájem poznat, spřátelit a výhledově spolupracovat jako kolegové. K tomu mj. slouží řada akcí, které pořádáme pro profesní růst a setkávání v neformálním a přátelském duchu.
 • „osobní doporučení“ — Jednotlivé profesionály z našeho katalogu i širší české freelance komunity doporučujeme neustále, ať už jednotlivcům (veřejnosti a jiným freelancerům) či firmám, pořadatelům, novinářům aj. Psaná doporučení jsou také nedílnou součástí většiny prezentací — Na volné noze jich aktuálně evidujeme 10 tisíc (v průměru deset na člena).
 • „profesní kontakty“ — Kontaktní informace v katalogu jsou veřejné, což významně urychluje oslovení nových i dohledání stávajících kontaktů včetně shlédnutí stručné prezentace, která shrnuje aktuální profesní info sepsané copywriterem. Každá jednotlivá prezentace je vlastně taková sofistikovaná profesní vizitka dostupná všem.
 • „dobré jméno a obecná známost“ — Velice důležitou součástí osvěty a naší práce s komunitou je objevování, mapování a posilování známosti kvalitních freelancerů. Cílem je pomáhat podnikatelské veřejnosti sdílením jejich osvědčeného know-how. Od roku 2012 provozujeme vůbec první think-tank pro freelancery v Evropě a sestříhané záznamy některých přednášek pak vydáváme i v našem videoblogupodcastu. To hlavní pak také shrnuje kniha Na volné noze. Veškerý vybraný obsah pokrývající práci předních českých i světových freelancerů dále sdílíme i přes sociální sítě.
 • „sociální sítě a média“ — Jsou klíčová pro spojování a informování celé freelance komunity o přínosných novinkách, trendech a tématech, o nichž dlouhodobě víme, že freelancery zajímají (např. startupy to nejsou, zato zdravý životní styl či osobní produktivita obvykle ano). Průběžně sledujeme stovky osvědčených zdrojů z Česka i ze světa a ten nejzajímavější obsah dále sdílíme. Na LinkedIn patříme k nejsledovanějším českým značkám, velký dosah máme i přes Facebook, k tomu Twitter, občas Instagram, pravidelný newsletter a nejčtenější blog o podnikání v Česku… Prostřednictvím těchto kanálů pomáháme statisícům českých freelancerů, živnostníků a drobných podnikatelů udržovat si přehled o podnikatelském dění a lidech, které se vyplatí sledovat. Na novém webu Freelancing.eu jsou novinky integrovány přímo do sekce News a sociální profily už startují.
 • „networking a náhodná setkání“ — Pravidelně pořádáme výroční srazy i otevřená networkingová setkání pro freelancery v Praze, Brně a Ostravě. Aktivně rovněž doporučujeme další komunity, ve kterých se freelancerům daří dobře. V Česku jsou to zejména ty profesní a coworkingové, proto mj. spravujeme rozsáhlý seznam českých coworků na Coworkingy.cz. Na Freelancing.eu jsme šli ještě o krok dál a v sekci Countries najdete seznam všech nám známých národních komunit pro freelancery včetně některých regionálních. Jde o vůbec první evropský seznam svého druhu a už teď díky ohlasům vidíme, že dosti pomáhá překonávat jazykové i geografické hranice. Chcete na volné noze expandovat třeba do německy mluvících zemí? Tady máte rozcestník, kde začít.
 • „vlastní webové stránky“ — Spousta našich členů používá svou prezentaci v katalogu Na volné noze nejen jako reklamu ale i jako svou hlavní webovou stránku. K ní ovšem využívají sociální sítě a další specializované weby, např. pro profesionály v daném oboru či správu portfolia, které je ovšem možné ukázat i Na volné nozeFreelancing.eu. Co považujeme za důležité, je reprezentativní text webové prezentace, zpravidla sepsaný naším copywriterem. Jak je vidět třeba na LinkedIn, pro většinu freelancerů je docela těžké napsat si dobrý sebe-prezentační text a je to i logické, protože jejich primární odbornost je obvykle jinde. V rámci českého i evropského katalogu tedy dbáme na kvalitu textů, u těch anglických navíc s důrazem na srozumitelnost (zjednodušená angličtina), protože cílovým příjemcem obvykle nebude rodilý mluvčí. Placené členství posiluje i aktuálnost celého katalogu, ve kterém vždy najdete hlavně ty profesionály, kteří aktuálně na volné noze skutečně jsou a prezentovat se chtějí. To bohužel u bezplatných platforem často neplatí — freelance ekonomika se vyznačuje velkou mírou fluktuace lidí a zdaleka ne každý na volné noze vytrvá déle než pár let. Cenová selekce katalogu tak hodně pomáhá v orientaci na trhu freelance služeb, který je navíc specifický i tím, že ani aktivní freelanceři nemají pokaždé volnou kapacitu. V katalogu to reflektuje jejich aktuální profesní status.

Výše uvedené příklady nepokrývají ani zdaleka všechny aktivity, které Na volné noze a nově i Freelancing.eu tak či onak zastřešují. V tom se mj. liší poptávkové platformy a profesionální komunity. Ty první jsou více lineární a jdou snadno zachytit v grafech a číslech, ty druhé jsou více decentralizované a v dobrém slova smyslu nekontrolované — slouží ke spontánnímu propojování freelancerů za nejrůznějšími účely. Kromě domlouvání zakázek zahrnují i vzdělávání a šíření informací, budování neformálních týmů, nebo i vznikající osobní přátelství.

Vize komunitních platforem Na volné nozeFreelancing.eu tedy vychází z toho, jak coby freelanceři přicházíme k novým příležitostem, klientům či projektům — prostřednictvím spletité sítě mezilidských vztahů, které jsou založené na důvěře, sdílení určitých hodnot a podnikatelském přístupu. Respektujeme freelancery coby nezávislé profesionály a podnikatele, což zároveň předurčuje to, jak funguje celý katalog nebo jaký obsah veřejně sdílíme.

Projekt Freelancing.eu je dosud v plenkách a jako každá komunita bude růst pomalu a pozvolna. Čerpá ale z toho nejdůležitějšího, co jsme se za 15 let Na volné noze v Česku naučili, a v tomto smyslu je pokračováním dlouholetého vývoje a zkoumání, co nejvíce freelancerům a celé této podnikatelské subkultuře pomáhá. Nově nabyté zkušenosti ostatně budou přenosné i zpětně, protože to nejzajímavější ze zahraničních rešerší šíříme i v Česku a vzhled Freelancing.eu bude zase předobrazem nové podoby Navolnenoze.cz.

Zvýhodněná registrace do začátku

Závěrem mi dovolte připojit osobní pozvání: Na Freelancing.eu se nyní dočasně můžete zaregistrovat na 3 roky za cenu dvou, a ještě k tomu dostanete podepsaný výtisk mé knihy The Freelance Way jako dárek. Většinu nových registrací zatím vyřizuji já osobně a dohlížím také na co nejvyšší kvalitu profilů. Vaše osobní webová prezentace v angličtině srozumitelně představí vás i vaše služby evropskému publiku. A co je zásadní, katalog členů je otevřený a veřejný, takže vás poptávající budou moci dohledat a kontaktovat napřímo, bez jakýchkoli zásahů, kontroly či provizí z naší strany. Pokud vás projekt zaujal a chcete být u toho, bude mi ctí, když se k nám přidáte mezi prvními — tahle brána do Evropy je vám otevřená.

Sdílejte
a diskutujte

LinkedIn Facebook X (Twitter) Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí