Mgr. Bc. Alice Rubášová

soudní překladatelka a tlumočnice z/do angličtiny se zaměřením na právní vztahy

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Nabízím vyhotovení běžných i soudně ověřených překladů z/do anglického jazyka, včetně elektronických překladů, dále konsekutivní, simultánní (tzv. šušotáž), doprovodné a komunitní tlumočení se zaměřením na právo, obchod, finance, lékařské a humanitní obory.

Překladatelské a tlumočnické služby poskytuji již více než 25 let pro:

  • státní orgány – soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, matriční úřady, městské úřady, Ministerstvo vnitra ČR…
  • obchodní společnosti, notářské a advokátní kanceláře, realitní a překladatelské agentury, nevládní organizace…
  • všechny, kteří potřebují „kulaté razítko“ na: vysvědčení, diplomy, rodné listy, oddací listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, smlouvy, plné mocí, osvědčení, reference, certifikáty, soudní usnesení, rozsudky, notářské zápisy, bankovní, daňové a účetní dokumenty, zakládací listiny, společenské smlouvy…

Soudní tlumočnicí a překladatelkou jsem od roku 1998 a od roku 2001 jsem členkou Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR.

Certifikáty a osvědčení

Osvědčení o absolvování Změny v souvislosti s novým trestním zákoníkem Osvědčení z XI. česko-anglického terminologického semináře Certifikát Juridikum PF UK v Praze Diplom z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Diplom z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Zobrazit všech 16 náhledů

Vzdělání:

  • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, magisterské studium, studijní obor: anglický jazyk a literatura – český jazyka a literatura, 1987–1992
  • University of Exeter, Anglie – English course for MA students, 1992
  • Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, bakalářské studium, studijní obor: právní vztahy k nemovitostem, 2004–2007
  • Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta, Juridikum – Doplňkové dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele, 2007–2008
  • Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta, Juridikum – Udržovací kurz – doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky právních textů, 2022–2023
  • Specializované překladatelské a tlumočnické kurzy a semináře, 2008–současnost
Mgr. Bc. Alice Rubášová

Kontakty

Mgr. Bc. Alice Rubášová
Veveří 456/9
Brno
602 00
Mobil:603 420 766
Email:alice.rubasova@seznam.cz
IČ:68096321
DIČ:CZ6862300280