Doporučení z první ruky

Bohunka Hihlánová — konzultantka pro rozvoj lidí, týmů a firemní kultury


Zobrazuji všech 8 doporučení

Měl jsem to potěšení spolupracovat s Bohunkou na projektu, jehož cílem bylo vytvořit a zavést systém rozvoje a péče o zaměstnance do poměrně heterogenní organizace, kde každá její část byla na projekt jinak připravena. Bohunka vedla celou iniciativu jako externí konzultant a byla zásadní pro její úspěšné dotažení do konce. Během společné práce jsem ocenil nejen odbornou erudici, ale zejména vysoce empatický přístup, který ale nepostrádá drive věc posouvat a dotahovat do konce — kombinaci, kterou lze vidět jen velmi zřídka.

Petr Zelenka
CTO, Blindspot Solutions, s.r.o. (člen Adastra Group)
blindspot.ai

Bohunku jsem vyhledal po přijetí nové výzvy v podobě manažerské role. Spolupracovali jsme pravidelně asi 6 měsíců a byla to jedna z nejlepších investic do mého profesního a osobnostního rozvoje. Koučování bylo pojato velmi interaktivně - brainstorming u flipchartu, využití různých karet nebo chůze po jarní Praze. Nikdy nezapomenu na velmi poučnou větu „kdo jsem já, abych ti mohla radit“, když jsem se ptal, jak by Bohunka řešila konkrétní situace :)

Tomáš Marek
Division Manager ERP & Industry 4.0, Axians CZ, s.r.o.
www.axians.cz

Na Bohunku jsem narazila náhodou a považuju to za štěstí. Oslovili jsme ji jako externí lektorku, když jsme plánovali vzdělávací program pro manažery zaměřený na efektivní zpětnou vazbu. Bohunka je především hrozně fajn. Skvěle se s ní komunikuje, je rychlá a efektivní. Na všem jsme se vždy snadno domluvili. Do debaty přinesla spoustu znalostí a hned bylo vidět, že své práci rozumí. Snadno a jednoduše kombinovala naše přání a potřeby s tím, co už měla vyzkoušené a nabízela řešení. Jako zákazník jsem ocenila, že ji upřímně záleželo na tom, aby to celé dobře dopadlo. Aby nám pomohla dosáhnout cíle, který jsme si vytýčili. Mezi jednotlivými skupinami jsme průběžně debatovali a trénink upravovali. Věnovala tomu čas a úsilí a na výsledku to bylo znát. Byla pro nás skvělým partnerem. Sama dobře přijímala a pracovala se zpětnou vazbou, takže její tréninky se viditelně zlepšovaly. Bohunku bych bez mrknutí oka doporučila jako trenérku, zvlášť pokud vám opravdu záleží na výsledku a neděláte trénink, jen abyste si odškrtli aktivitu. Bohunka vám bude skvělým parťákem a určitě se vzájemně naučíte i něco nového.

Eva Pánková
Head of People, ROI Hunter
www.roihunter.com

Bohunka skvěle zvládá praktickou práci s hodnotami ve firmě a týmu, zpětnou vazbou skupinám i jednotlivcům, a pomáhala mi s náročnými manažerskými výzvami. Několikrát mi byla oporou při stavění týmu a vážím si jejího názoru. Nastavuje zrcadlo a pomůže mi tak můj pohled na věc buď ukotvit nebo posunout a díky tomu na konci udělat lepší rozhodnutí. Díky!

Filip Kozák
Regional Account Director, HH Global
www.hhglobal.com

Já a můj tým jsme měli možnost více než rok intenzivně spolupracovat s Bohunkou na projektu zaměřeném na vedení lidí a profesní rozvoj. Projekt byl velmi úspěšný a Bohunka na něm měla velkou zásluhu. Bohunka se podílela na tvorbě koncepčních a metodických dokumentů, seminářích s manažery a lídry, přípravě a realizaci školení, reportování projektu a zprávách pro Steering Committee. Oceňuji její elán a energii, kterou do projektu vnesla, její bohaté praktické zkušenosti v oblasti HR a vedení lidí, její koučovací schopnosti a celkově pozitivní a profesionální přístup. Spolupráce s Bohunkou byla pro mě i pro projektový tým ohromně inspirativní.

Pavel Kysela
COO, Adastra Group
https://adastra.digital/cs/

Měla jsem možnost úzce spolupracovat s Bohunkou po delší dobu. Její odborné znalosti, profesionalita, osobnost a know-how měly na naši organizaci významný vliv. Bohunka přináší jedinečné odborné znalosti. Její hluboké pochopení rozvoje manažerských schopností a klíčových kompetencí významně přispělo k růstu a úspěchu našich juniorních lídrů. Prostřednictvím na míru šitých školicích programů a individuálních konzultací vybavila členy našeho týmu základními dovednostmi potřebnými k tomu, aby se jim dařilo v jejich funkcích, a podpořila tak jejich osobní a profesní rozvoj. Kromě svých odborných znalostí je Bohunka příkladem profesionality ve všech ohledech - smysl pro detail a promyšlený přístup k řešení problémů nám přinesly praktická a efektivní řešení. Její empatie a skutečný zájem o pochopení jedinečných problémů našeho týmu vytvořily prostředí důvěry a otevřené komunikace. Bohunčiny zkušenosti v oblasti mentoringu a koučování jsou zásadní pro vedení členů našeho týmu v obtížných situacích, podporují jejich osobní růst a zvyšují jejich výkonnost. Bohunku můžu doporučit jako externího konzultanta v oblasti péče o lidi. Spolupráce s ní byla naprostým potěšením a nepochybuji o tom, že stejnou úroveň odbornosti a nasazení přinese každé organizaci, která bude mít to štěstí s ní spolupracovat.

Kateřina Bičáková
CEO, ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
Ing. Lubomír Pitter

Na Bohunce oceňuji její schopnost přistupovat k lidem otevřeně a s empatií. Tyto dvě vlastnosti skvěle doplňují její profesionální přístup v oblasti personálního managementu. Její schopnost pohybovat se v různých pracovních prostředích a kulturách, ať už jde o malou začínající firmu, technologický startup nebo rozsáhlou korporátní strukturu, je nesmírně cenná. V minulosti mi její zkušenosti v oblasti koučinku a poskytování zpětné vazby velmi pomohly. Díky ní jsem nejen zefektivnil řízení týmu, ale také jsem byl schopen lépe určit směřování mého osobního rozvoje. Věřím, že i v budoucnu nalezneme další prostor pro spolupráci, na kterou se již nyní těším!

Ing. Lubomír Pitter
konzultant a manažer IT systémů a projektů

Čtyři roky úzké spolupráce s Bohunkou se nesly v duchu „dělat správné věci správně“. Odbornost, spolehlivost a sebekázeň. Klíčové vlastnosti její osobnosti, které mě okamžitě odzbrojily. Bohunka je systematická, dobře vyvažuje rychlost a přesnost. Ráda pracuje na složitých problémech, které chce řešit samostatně. Najít to nejsložitější na dané činnosti, prozkoumat ji, pochopit a dekonstruovat až na základ; tak bych popsala její styl práce. Naslouchá lidem a umí klást správné otázky. Pěstuje v sobě zájem o druhé a přirozenou zvědavost. Aktivně vyhledává příležitosti k rozvoji, prohlubuje své osobní mistrovství a touhu být uznávaným odborníkem v oblasti lidských zdrojů. Velmi oceňuji také Bohunčinu chuť pouštět se do smysluplných a užitečných aktivit, které přesahují rámec odborných znalostí v oblasti HR.

Dominika Mýtna
People & Culture Leader