Mgr. Hana Valentová

editorka, copywriterka, konzultantka a korektorka

Status: k vašim službám Místo: Praha Působnost: celá ČR

Píšu a edituji texty. Přemýšlím o nich v širších souvislostech, aby splnily přesně to, co od nich čekáte. Proto řeším kvalitu textu po všech stránkách – obsahově, marketingově, jazykově i formálně.

 • Editace – Brousím již existující texty různého rozsahu: upravuji strukturu, vymýšlím srozumitelnější formulace, navrhuji další vylepšení s ohledem na účel textu a cílovou skupinu. Poradím vám s články, publikacemi nebo newslettery.
 • Copywriting – Píšu texty do prezentačních materiálů nebo na weby. Někdy sestavuji také projevy – pro ty, kteří mají co říct. Nejraději pomáhám prostřednictvím slov rozvíjet dobré nápady a kvalitní služby či produkty.
 • Konzultace – Pomáhám vytvářet koncepce a obsah brožur, knih nebo projektových záměrů. Dávám konstruktivní zpětnou vazbu na texty, díky níž budete lepšími autory (funguji jako „textový sparring partner“). Navrhuji komunikační strategie; tvořím na míru manuály pro firemní periodika a zpravodaje (co zlepšit a jak psát, čeho se vyvarovat apod.); příležitostně školím (kurz Jak psát texty na web).
 • Korektury – Provádím komplexní korektury zahrnující kontrolu gramatiky, pravopisu, stylistiky i typografie textů. Při této práci využívám zkušenosti editorky a copywriterky, protože se na text dívám jako na smysluplný celek, který má konkrétní účel, nikoliv jako na shluk písmenek k opravě.

Když pomáhám klientům, baví mě řešit více než jen slova: přináším nové nápady, přemýšlím nad marketingem nebo používám další metody, které jsou důležité pro co nejlepší výsledek (uživatelský průzkum, testování webu apod.).

Věřím, že dobrý copywriter a konzultant musí znát specifika klientova byznysu a umět naslouchat a strategicky uvažovat. Proto nezřídka probírám s řadou mých dlouhodobých klientů i rozvoj jejich byznysu či fungování týmu. V širším pohledu na aktivity klientů mi pomáhá také vlastní praxe z vedení projektů.

Textům a projektům se věnuji od roku 2001. Ladila jsem texty například v Nadaci Forum 2000 založené Václavem Havlem, spoluřídila jsem Pražský studentský summit a šest let jsem se starala o obsah webu filmového festivalu Jeden svět.

Spoluzaložila jsem projekt diskusních setkání s vědci Science Café Czech Republic a koordinuji program konference Broumovské diskuse.

Na čem jsem například pracovala

Brožura „Závěť pomáhá. Průvodce darováním na dobročinné účely.“ Pohledy pro dárce Člověka v tísni Redakční příprava publikace Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči Editace knihy Tomáše Hajzlera Třináct tisíc dní aneb Čtyřicátníkovy postřehy z cestování životem Konzultace a vybrané texty pro charitativní e-shop Člověka v tísni Skutečný dárek
Zobrazit všech 6 náhledů

Vzdělání

 • žurnalistika a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
 • žurnalistika, mediální a komunikační studia a mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

Vybraní klienti

 • Člověk v tísni – texty pro webové stránky Lepší škola pro všechny, editace certifikátů projektu Skutečný dárek, konzultace projektu Slavíme velkoryse, konzultace a školení pro Jeden svět na školách atd.
 • Univerzita Karlova – konzultace pro Informační, poradenské a sociální centrum a Klub Alumni UK.
 • Direct People – jazyková úprava publikace Cirkulární Česko, editace a korektury.
 • Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov – editace, konzultace a programové vedení konference Broumovské diskuse.
 • Zdravotní ústav Most k domovu – redakční příprava publikace Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči, texty o domácí hospicové péči, koncepce projektů, konzultace.
 • Tomáš Hajzler – editace knihy Třináct tisíc dní. Čtyřicátníkovy postřehy z cestování životem.
 • ŇAM ŇAM – texty a konzultace pro rodinnou zmrzlinářskou a cukrářskou firmu s vlastní kavárnou.
 • Koalice Za snadné dárcovství – editace brožury Závěť pomáhá: průvodce darováním na dobročinné účely.
 • SlidesLive – texty na web a konzultace.
 • Business Leaders Forum – web copywriting, konzultace komunikační strategie, školení, texty na web.
 • Amnesty International – korektury textů o lidských právech a vzdělávání.
 • Další vybraní klienti: Česká rozvojová agentura, Centrum občanského vzdělávání, Nová škola.
Mgr. Hana Valentová

Kontakty

Mobil:607 809 951
Email:hana.valentova@gmail.com
Web:www.hanavalentova.cz
LinkedIn:hanavalentova
IČ:76100677

Doporučení
z první ruky

S Hankou jsem se sešel na počátku naší vize pomáhat lidem v závěru života. Hledali jsme partnera pro naši publikační činnost, který umí uchopit text a učinit ho výstižným, nenudným a v neposlední řadě gramaticky správným. Nalezli jsme člověka, který všechny tyto potřeby naplnil a významně pomohl k růstu naší společnosti. Spolupráce přesáhla požadovaný rámec a z Hanky se stal navíc partner pro psaní a koordinaci projektů, partner pro krizová řízení a v neposlední řadě partner pro složitá rozhodnutí, od kterého získáváme nezávislý pohled na věc a mnoho moudrých rad. Spolupráci s Hankou nedoporučuji, protože pak nebude mít čas na nás. Upřímně zapsal v Praze dne 4. 11. 2015

Jiří Kabát

ředitel Zdravotního ústavu Most k domovu, z.ú.