Doporučení z první ruky

Marie Přibylová, Ph.D. — tlumočnice a překladatelka angličtiny, francouzštiny a švédštiny


Zobrazuji obě 2 doporučení

Paní Přibylová simultánně tlumočila pro naši společnost ENGIE Services a.s. (www.engie.cz) dvoudenní školení pro vedoucí pracovníky na téma Leadership – Health and Safety v pražských Čertousech. Školení bylo pořádáno ve spolupráci s naší mateřskou společnosti ENGIE a ENGIE University. Překládaným jazykem byla francouzština, s ohledem na jazyk školitelů. Paní Přibylová i paní Sobolevičová byly na akci připraveny a veškeré tlumočení probíhalo na profesionální úrovni. Velmi děkujeme za tento přístup a obě dámy vřele doporučujeme pro podobný typ akce.

Monika Pavlíková
výkonná asistentka managementu společnosti ENGIE Services a.s.
www.engie.cz 267 054 909

S paní Marií Přibylovou spolupracujeme již několik let v rámci Ceny Via Bona za filantropii (www.nadacevia.cz/viabona). Během slavnostního předávání cen překládá každoročně pro našeho hosta, velvyslance USA. Kromě toho také tlumočí jeho úvodní řeč hostům večera. Na Marii oceňujeme její profesionální přístup, přátelskost, zodpovědnost a milé vystupování. Je pro nás radostí s ní spolupracovat a také ji doporučit dál.

Jarmila Cihlářová
manažerka filantropických programů, Nadace Via
www.nadacevia.cz