Michal Zobec

senior IT konzultant, bezpečnostní konzultant/manažer, správce sítě a vývojář software

Jsem nezávislý IT konzultant. Mám přes 20 let praxe, bohaté zkušenosti z mnoha projektů a výborné reference.

Pod obchodním názvem ZOBEC Consulting nabízíme se svými kolegy profesionální IT služby pro firmy jakékoli velikosti, neziskové organizace, školy a příspěvkové organizace. Kladu důraz na individuální přístup a řešení na míru.

Spojujeme IT a lidi. Zprostředkováváme komunikaci mezi vedením společnosti, zaměstnanci a dodavateli a pomáháme vybírat pro ně nejvhodnější řešení.

Náš typický zákazník je jakákoliv organizace od cca 5 zaměstnanců, která:

 • chce odborné posouzení stavu používaných IT technologií a zabezpečení,
 • chce zabezpečit svá data proti ztrátě a zneužití,
 • chce zlepšit a zefektivnit svoje IT,
 • chce začít používat nástroje cloudové spolupráce Microsoft 365,
 • chce přesunout svoje servery a aplikace do cloudu do Microsoft Azure,
 • chce, aby její zaměstnanci uměli pracovat s aplikacemi a vybavením rádi a efektivně.

Reference E.ON ČR

Aplikace Námrazy - Aktuální stav Aplikace Námrazy - Archiv Aplikace Evidence - úvodní obrazovka Aplikace Evidence - Zadávání údajů Aplikace Evidence - Reporty
Zobrazit všech 10 náhledů

Nabídka služeb

Nabízíme služby, konzultace, vzdělávání a projekty v následujících oblastech:

 • Cloud – Díky využívání cloudových služeb jsme schopni poskytovat i malým společnostem s omezeným rozpočtem technologie a služby, které běžně využívají velké společnosti a korporace. Kterákoli společnost je tak schopna dosáhnout na velmi vysokou úroveň bezpečnosti a zabezpečení IT a dat.
 • Microsoft 365 (Microsoft Office 365) – Poskytujeme kompletní služby od počáteční analýzy, výběru vhodných licencí (plánů), pilotního projektu, migrace dat, nasazení, zaškolení zaměstnanců, zabezpečení, správu a podporu.
 • Microsoft Azure – Poskytujeme kompletní služby od počáteční analýzy, výběru vhodných licencí (plánů), pilotního projektu, migrace dat, nasazení, zaškolení zaměstnanců, zabezpečení, správu a podporu.
 • Licencování, audit software a licencí (Software Asset Management/SAM) – Poskytujeme veškeré služby související se správou softwarových licencí.
 • Prodej software, včetně licenčního poradenství – Poskytujeme veškeré služby s možností kompletní dodávky software, včetně zajištění podpory.
 • GDPR – Poskytujeme analýzu vašeho prostředí a seznámíme vás s vašimi povinnostmi v souvislosti s ochranou osobních údajů z pohledu IT bezpečnosti. Díky dobře nastavenému nakládání s daty zvýšíte svoji důvěryhodnost v očích zákazníků a obchodních partnerů.
 • Outsourcing IT – Dlouhodobá správa a podpora vašeho IT, včetně podpory uživatelů.
 • Školení – Poskytuji školení pro všechny typy uživatelů, od uživatelů se základními znalostmi, přes pokročilé, až po správce. Poskytuji též balíčky základního školení pro cloudové služby Microsoft 365.
 • Poradenství a konzultace – Odborné konzultace a jednorázová pomoc v krizových situacích jako nezávislý odborník nebo záložní správce.
 • IT bezpečnost – Odborné konzultace na téma bezpečnosti, procesů, bezpečnostních standardů a jejich implementace.
 • Bezpečnostní normy CIS, STIG – Odborné konzultace na téma shody s bezpečnostními normami CIS, nebo STIG, včetně implementace.
 • Řízení podnikových IT služeb – Zavedení IT procesů, přizpůsobení podle velikosti a podnikatelské činnosti, inspirace z metodik (ITIL) a praxe; zpracování konceptů IT, strategií, dokumentace k podnikové síti.
 • Dokumentace podnikové IT – Pomoc s tvorbou IT dokumentace, standardizace, zavedení dle nejlepších postupů a praxe (Best Practices).
 • IT dokumentace, uživatelské příručky, návody pro uživatele – Pomoc s tvorbou IT dokumentace pro vaše zaměstnance (uživatele), pomoc se začleněním po nástupu, zavedení procesů onboardingu, tedy nástup a adaptace nového zaměstnance ve vaší společnosti.
 • IT právo / zaměstnanecké právo – Pomůžeme vám se zavedení IT procesů v souladu s právem, přizpůsobení potřeb vaší společnosti, zavedení procesů z pohledu IT a práva v souvislosti s povinnostmi jak vaší společnosti, tak vašich IT i non-IT zaměstnanců.
 • Outsourcing IT manažera / IT architekta / IT konzultanta / IT bezpečnostního konzultanta – Poskytujeme krátkodobě i dlouhodobě odborníky z IT oboru, manažery, architekty, konzultanty, bezpečnostní konzultanty.
 • Správa serverů – Instalace, údržba, aktualizace a dohled: aplikační servery, webové servery, poštovní servery, databáze, clustery, virtualizovaná prostředí, terminálová řešení, vývoj, nasazení a integrace informačních systémů.
 • Vysoká míra automatizace – Plně automatická instalace a aktualizace aplikací v podnikové síti a automatická instalace Windows po síti.
 • Vývoj software – Vývoj software a aplikací pro Windows (s grafickým rozhraním), webové aplikace, informační systémy, analytické systémy.
 • Instalační balíčky pro Windows (MSI) – Vytvoříme pro vás průvodce instalací (instalačního balíčku) pro aplikace, včetně možnosti automatizovat tak proces životního cyklu aplikací (automatická instalace aplikace, automatická aktualizace aplikace, automatické odebrání aplikace z počítače).
 • Instalační balíčky pro SCCM/Endpoint/Intune – Vytvoříme pro vás instalační balíčky pro aplikace určených pro podnikové nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, Endpoint Manager, či Intune, zajišťující komplexní automatizaci procesu životního cyklu aplikací (instalace, aktualizace, odebrání).

Technologie a profesní znalosti

Naše znalosti zahrnují zejména následující technologie, produkty a služby:

 • Cloudové služby Microsoft – Microsoft 365, Office 365, OneDrive, SharePoint, Teams, Defender for Business, Defender for Endpoints, Azure Active Directory, Azure Windows VM, Azure Web App, Azure SQL Server, Azure Bastion, Azure Backup, Azure Virtual Desktop.
 • Další cloudové služby – Atlassian Jira Cloud, Atlassian Confluence Cloud, Code42 CrashPlan, CloudFlare, GitHub Repository, GitHub Web Pages, DocuSign.
 • Operační systémy – Microsoft Windows Server 2012/2016/2019/2022, Microsoft Windows 10/11 Pro/Enteprise/Enterprise LTSC.
 • Terminálová řešení (vzdálená plocha) – Microsoft Remote Desktop Services (OnPremise/Azure), Azure Virtual Desktop.
 • Webové servery a aplikace – Microsoft Internet Information Server (IIS), Azure Web App.
 • Poštovní servery (mail servery) – Microsoft Exchange Server 2013/2016/2019, Microsoft Exchange Server Online, Microsoft 365, Office 365.
 • Databázové servery – Microsoft SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019/2022, Azure SQL Server.
 • Virtualizace – Microsoft Hyper-V role, Microsoft Hyper-V Server 2012/2016/2019/2022.
 • Zálohování dat – Azure Backup Vault.
 • Firewally, antiviry a další bezpečnostní řešení – Windows Advanced Firewall, Microsoft Defender, Microsoft Defender for Endpoints, Microsoft Defender for Business, Azure Sentinel.

Certifikace

 • Microsoft Inovative Educator
 • Microsoft 365 – nasazení, migrace, bezpečnost a správa
 • SharePoint Online – nasazení, migrace a správa
 • Azure Virtual Desktop – nasazení, migrace a správa
 • Microsoft Endpoint Manager – nasazení a správa
 • Microsoft Defender for Endpoints – nasazení a správa
 • GitHub Basics & Advanced
 • GitHub Web Pages
 • ITIL Foundation v3

Partneři

 • Microsoft Partner
 • Microsoft Cloud Solution Partner
 • Microsoft Inovative Educator
 • HP Business Partner
 • T-Mobile

Praxe

Každý typ podnikání, každá firma má svá specifika a naším cílem je vybírat služby šité na míru potřebám našich zákazníků. Naši firemní zákazníci jsou důkazem, že dokážeme poskytovat IT služby pro každého.

 • E.ON Czech Republic – Konzultace a správa serverů, aplikací, jak OnPremis, tak v cloudovém prostředí Azure. Licenční poradenství.
 • E.GD Czech Republic – Konzultační služby. Licenční poradenství.
 • Heineken Czech Republic – Vývoj software na zakázku (C#, .NET, SQL Server), konzultace, podpora.
 • ProRelocation – Bezpečnostní manažer, audit dle shody s bezpečnostní normou STIG/CIS. Konzultace a implementace bezpečnostních norem, procesů v prostředí zákazníka. Licenční poradenství.
 • Computer Services – Konzultace a správa serverů, aplikací, jak OnPremis, tak v cloudovém prostředí Azure/Microsoft 365. Licenční poradenství.
 • SvobodaTech – Konzultace a správa cloudového prostředí Microsoft 365. Licenční poradenství.
 • ZŠ a MŠ Nadějkov – Konzultace a správa cloudového prostředí Microsoft 365. Licenční poradenství.
 • JUDr. Radim Charvát – Konzultační služby. Konzultace a správa cloudového prostředí Microsoft 365. Licenční poradenství.
 • Forplast Skuteč – Konzultace a správa cloudového prostředí Microsoft 365. Licenční poradenství.
 • Řecká obec Brno – Konzultace a správa cloudového prostředí Microsoft 365. Licenční poradenství.
 • S&T Czech Republic – Konzultace a školení na téma bezpečnosti, IT procesů, deploymentu aplikací v korporátním prostředí. Licenční poradenství.
 • Erneks Invest – Konzultační služby a oponentura pro softwarový projekt, řízení projektu vývoje software, kvalita software, testování software, procesy a jejich řízení.
 • KeyGuru – Outsourcing služeb Project Managera.
 • Commerzbank – Konzultace, správa a podpora produktů Atlassian JIRA, Atlassian Confluence.
 • Novartis – Bezpečnostní analytik a správce bezpečnostních nástrojů.
 • NN Pojišťovna – Vytvoření corporate image s Windows 10 pro potřeby společnosti. Analýza stávajícího prostředí a aplikací ve Windows 7. Vytvoření dokumentace k aplikacím. Vytvoření instalačních balíčků MSI/PowerShell pro plně automatizovaný deployment skrze SCCM. Konzultační služby na téma bezpečnost, licencování, konfigurace a deployment. Podpora 3. úrovně.
 • Eiffel optic – Konzultační služby a oponentura pro softwarový projekt, řízení projektu vývoje software, správa zdrojových kódů aplikací, dokumentace interních projektů, procesy a jejich řízení, výběrové řízení na dodavatele projektu.
 • Diebold Nixdorf – IT konzultační služby. Správa a podpora aplikací na 2./3. úrovni (2nd & 3nd support level). Exchange Server 2007 & 2013, OpenText for Exchange, OpenText for SAP. Tvorba, údržba a podpora instalačních balíčků Windows Installer (MSI) a přizpůsobení aplikací potřebám pro Enterprise prostředí interních a externích zákazníků.
 • Collectora software – Konzultační služby a oponentura pro softwarový projekt, řízení projektu vývoje software, správa zdrojových kódů aplikací, dokumentace interních projektů, procesy a jejich řízení, výběrové řízení na dodavatele projektu.
 • Frogman / FrogTac – Vývoj aplikací na zakázku. IT konzultační služby. Vývoj aplikace pro čtečky (Windows Embedded 5), propojení s informačním systémem. Vývoj desktopové aplikace pro čtení čárových kódů, načítání informací z vah, propojení s informačním systémem. Tvorba, údržba a podpora instalačních balíčků Windows Installer (MSI).
 • CZ.NIC – Konzultace pro tvorbu instalačního balíčku Windows Installer (MSI) a přizpůsobení aplikace Datovka potřebám pro Enterprise prostředí.
 • Krajská správa silnic Libereckého kraje – IT konzultační služby, licenční poradenství, IT školení.
 • HP Enterprise Services – IT konzultační služby, koordinace IT projektů, správa serverů.
 • DigiTwins – IT konzultační služby, licenční poradenství, tvorba a customizace balíčků pro aplikace.
 • Slovacom – IT konzultační služby, správa sítě, podpora uživatelů, licenční poradenství.
 • Datart International – Vývoj aplikací a balíčků pro aplikace. Automatizace.
 • Advokátní kancelář JUDr Antonín Foukal – IT konzultační služby, správa sítě, podpora uživatelů.
Michal Zobec
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Michal Zobec [ mapka ]
ZOBEC Consulting
U Splavu 2864/11
Břeclav (Jihomoravský kraj)
690 02
Mobil:608 960 987
(Dostupnost v pracovní dny: Po-Pá 11:00-17:00)
Email:obchod@zobec.cz
Web:www.michalzobec.cz
Facebook:michalzobecblog
LinkedIn:michalzobec
Twitter:michalzobec
YouTube:michalzobec
Messenger:michalzobecblog
Datovka:iemmuvy
Účet:323301/5500 (Raiffeisen)
IBAN:CZ28 5500 0000 0000 0032 3301
IČ:87470748 (plátce DPH)
DIČ:CZ7701083797

Doporučení
z první ruky

Rád bych doporučil Michala Zobce jako skvělého odborníka na IT služby, včetně cloudových služeb Microsoft 365. Michal se podílel na implementaci řešení konverze PDF souborů do prohledávatelné podoby. Naše kopírka neumí vytvářet prohledávatelné PDF soubory z důvodů zastaralosti. Protože se jinak jedná stále o kvalitní stroj, nemá smysl ji nahrazovat za modernější stroj s integrovanou podporou OCR. Protože se jedná o náročnější úkol, obrátili jsme se s ním na pana Zobce. Vzhledem k tomu, že používáme služby Microsoft 365, navrhl pan Zobec řešení, které je na těchto službách založené. Navrhnul a vytvořil jednoduché řešení, založené na knihovně služby SharePoint Online. Do vstupní složky nahrajeme zdrojové PDF soubory a po několika desítkách vteřin (dle velikosti souboru) se ve výstupní složce objeví konvertované PDF dokumenty, které je možné prohledávat. Prohledávání plně podporuje český jazyk. Výsledné řešení nám výrazně usnadnilo práci s dokumenty a ušetřilo spoustu času. Práce pana Zobce byla pro náš úřad velmi přínosná a jeho přístup je profesionální a spolehlivý. Použité technologie a produkty: Microsoft SharePoint, Microsoft Power Automate, Adobe OCR Online.

Miroslav Svoboda, DiS.

referent, Úřad městské části Brno-Medlánky