Doporučení z první ruky

Mgr. Michala Bastin — tlumočnice a soudní překladatelka ruského a čínského jazyka


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 26 doporučení

Mgr. Drahomíra Rezková

S Michalou Bastin jsem dva roky spolupracovala v tlumočnickém a překladatelském týmu. Je to profesionálka, která perfektně tlumočí obchodní jednání na vysoké úrovni, formální recepce, oficiální projevy i odborné prezentace a přednášky. Na překladech si dává maximálně záležet. Kromě toho má příjemný projev a je přátelská a komunikativní. Doporučuji!

Mgr. Drahomíra Rezková
překladatelka a tlumočnice angličtiny a francouzštiny
Ing. Martin Kříž, PhD.

Michala je profesionálka a kolegyně, se kterou jsem se seznámil před mnoha lety ještě za studií. Vždy skvěle připravena a vždy seriozní a zodpovědný přístup k práci. Mohu vřele doporučit.

Ing. Martin Kříž, PhD.
překladatel čínštiny, soudní tlumočník čínského a ruského jazyka

Paní Michala Bastin tlumočila oficiální jednání s našimi čínskými akcionáři, jednání s čínskými partnery, prohlídky výrobních hal a výrobního provozu společnosti, oficiální večeře a recepce a také na naší zahraniční cestě do Číny. Na Michale oceňuji především její profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb, precizní znalost odborné terminologie. Při jednáních je vždy připravená, milá a profesionální v každém okamžiku. Je radost s ní spolupracovat.

Pavel Cesnek
Generální ředitel Žďas, a.s.
www.zdas.com

S překladatelskou a tlumočnickou prací paní Michaly Bastin jsem byla já, moji klienti a další osoby účastné při jednáních, při kterých tlumočila, vždy velmi spokojeni. Paní Bastin tlumočila a překládala podle mého přesvědčení vždy naprosto precizně a korektně a nikdy nedošlo k žádnému nedorozumění při jednáních v souvislosti s jejím tlumočením. Předmětem překladatelství a tlumočení vždy byly záležitosti právní a obchodní, často i se vztahem k právnímu systému ČR a činnosti státních orgánů, včetně překládání různých rozhodnutí a stanovisek.

JUDr. Markéta Soukupová
info@akmost.cz

Poslední tři roky pro nás tlumočí a překládá z ruského do českého jazyka a z českého do ruského jazyka výhradně paní Michala Bastin. Ve všech případech paní Bastin projevuje perfektní znalost obou jazyků, výborný jazykový cit, všímá si jednotlivých detailů, je schopná se soustředit, je zodpovědná, má skvělé organizační schopnosti a zároveň je velmi lidská, díky čemuž je spolupráce s ní velmi příjemná a profesionální. Doporučujeme paní Bastin jakožto odborníka na nejvyšší úrovni, který je schopný rychle a kvalitně řešit úkoly jakékoliv obtížnosti v oblasti překladů, ale i v oblasti simultánního a konsekutivního tlumočení.

Michail Stepanskiy
jednatel společnosti Mars Development s.r.o.

Paní Michala Bastin spolupracuje od dubna 2018 s oddělením Státního integračního programu Správy uprchlických zařízení MV v oblasti terénního a telefonického tlumočení z /do čínského jazyka. Jedná se o náročnou práci s osobami, které se nacházejí v nepříznivé životní a sociální situaci, a s ohledem na charakter práce lze konstatovat, že jsme s výsledky práce paní Mgr. Bastin velmi spokojeni. Tlumočnice se velmi dobře orientuje v terminologii zákona o azylu, stejně jako v oblasti problematiky sociální, zdravotní a zaměstnanosti. Vystupuje vůči klientům s veškerou profesionalitou.

Mgr. Radim Prahl
Vedoucí Správy uprchlických zařízení MV
sippardubice@suz.cz

Paní Michala Bastin s námi dlouhodobě spolupracuje v oblasti tlumočení do ruského jazyka adaptačně integračních kurzů Vítejte v České republice, které realizuje Slovo 21, z.s. pro Ministerstvo vnitra České republiky. Kurzy jsou přednášeny v českém jazyce a jsou tlumočeny certifikovanými a speciálně vyškolenými tlumočníky pro tento kurz. Spolupráci s paní Bastin vřele doporučujeme.

Marie Říhová
Slovo 21, z.s.
metodika@vitejtevcr.cz

Paní Mgr. Bastin pro nás tlumočila do čínského jazyka přednášku věnovanou trhu práce v České republice. Vzhledem k odbornosti tlumočené přednášky si tlumočnice vyžádala předem odborné texty ústavu s obdobnou problematikou, aby se s nimi seznámila a získala představu o dané terminologii. Jednání díky tlumočení paní Bastin proběhlo k plné spokojenosti účastníků. Mgr. Michalu Bastin můžeme pro její profesionální přístup k tlumočení doporučit k případné spolupráci.

Mgr. Aleš Kroupa
zástupce ředitelky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
211 152 711

Tlumočnických služeb Mgr. Michaly Bastin jsme využili v rámci několikadenního jednání s čínskou vládní delegací z provincie Hunan. Jednalo se o sérii obchodních jednání, včetně oficiálního přijetí místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěchem Filipem a oficiální schůzky na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Chtěl bych tímto ocenit vysokou kvalitu tlumočení, spolehlivost a diskrétnost, perfektní znalost terminologie a profesionální přístup k práci. Při jednání s čínskými partnery je přítomnost tlumočníka nezbytná a paní Michala Bastin nám ve všech ohledech pomohla na výbornou.

Ing. Jaromír Školoudík
jednatel společnosti ATEA TCH s.r.o.
s.skoloudik@seznam.cz

Paní Michala Bastin pro nás vykonávala činnost komunitního tlumočníka. Konkrétní tlumočila interkulturní čínsko-české mediační jednání na půdě Městské části Praha – Libuš a překládala urgentně materiály v rámci opatření proti současné epidemii. V obou případech jsme byli velmi spokojeni s profesionálním přístupem tlumočnice.

Mgr. Jiří Kocourek
předseda South East Asia – liaison, z.s.
jirka.kocourek@post.cz