JUDr. Petr Studený

soudní překladatel a tlumočník německého jazyka

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR; osobně Praha

Provádím odborné překlady (právnické, ekonomické a technické překlady) z/do německého jazyka, jakož i soudně ověřené překlady všeho druhu pro firmy i jednotlivce z/do jazyka německého. Poskytuji tlumočnické služby s úředním ověřením i bez úředního ověření pro firmy i jednotlivce z/do jazyka německého. Cena za překlad činí 400 Kč za 1 normostranu včetně úředního ověření. Cena za tlumočení činí 950 Kč za hodinu. Nejsem plátce DPH.

Vystudoval jsem právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a po několikaleté praxi v oboru jsem v r. 1991 začal pracovat samostatně jako tlumočník a překladatel. V prosinci 1991 jsem byl Městským soudem v Praze jmenován soudním překladatelem a tlumočníkem jazyka německého. Jsem členem Jednoty tlumočníků a překladatelů a Komory soudních tlumočníků České republiky.

Mám více než 28 let praxe v oboru a dobré reference – spolupracuji s předními českými i zahraničními advokátními kancelářemi, bankami, mezinárodními společnostmi, ale rád a často poskytuji překladatelské a tlumočnické služby i jednotlivcům.

Překlady čeština/němčina a němčina/čeština:

 • pro jednotlivce
  • osobní doklady (rodné, křestní, oddací a úmrtní listy)
  • školní vysvědčení a diplomy, certifikace a osvědčení
  • řidičské průkazy, výpisy z trestního rejstříku, plné moci
  • závěti, notářské zápisy, všechny druhy smluv aj.
 • pro firmy
  • zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zřizovací listiny
  • plné moci a nejrůznější smlouvy (pracovní, nájemní, úvěrové…)
  • znalecké posudky, studie proveditelnosti, notářské zápisy
  • obchodní korespondence, faktury a další dokumenty

Konsekutivní obousměrné tlumočení němčiny:

Tlumočnické služby s úředním ověřením i bez úředního ověření pro firmy i jednotlivce z a do německého jazyka:

 • notářské zápisy, valné hromady
 • soudní jednání
 • jednání na úřadech všeho druhu
 • dědická řízení

5 důvodů, proč se mnou spolupracovat:

 1. Krátké termíny dodání. 90 % překladů provádím do dalšího pracovního dne; bez příplatku i v den zadání.
 2. Výhodná poloha. Mám kancelář v centru v Praze 2 s výbornou dopravní dostupností.
 3. Příznivé ceny. Se mnou ušetříte, protože neplatíte žádnou agenturní provizi.
 4. 100% důvěrnost. Překlady provádím výhradně sám bez zapojení dalších osob.
 5. Mnohaleté zkušenosti. Mám za sebou více než 28 let profesionální praxe v oboru.

Zajímavé zakázky a práce:

 • Dům na stráni, Wolfgang Altendorf – překlad původní rozhlasové hry pro Český rozhlas, stanici Vltava (1996)
 • Ticho – překlad vybraných textů ze sborníku Johna Cage vydaného pod názvem Silence, z angličtiny s přihlédnutím k německému překladu Ernsta Jandla (1997)
 • Gaedertz Vieregge Quack Kreile – ve spolupráci s advokátní kanceláří mnohaletá praxe při překladech evropské legislativy v procesu harmonizace českého a evropského práva (1995 až 2001)
 • Obvodní soud pro Prahu 3 – kompletní překlad trestního spisu do německého jazyka v rozsahu 3500 stran za účelem postoupení spisu k řízení ve Spolkové republice Německo (2006)
 • Havel & Holásek – ve spolupráci s advokátní kanceláří překlady zakládacích dokumentů a pravidelných výročních zpráv pro investiční fondy Julius Baer a C-Quadrat (2005 až 2009, resp. 2008)
 • Commercial Service K + K, s.r.o. – spolupráce na novém vydání slovníkové databáze Millennium verze 8, příspěvek cca 50000 odborných hesel do česko-německé a německo-české jazykové verze databáze (2013)
 • Armin Frei – Reflexní škoda v právu na náhradu škody (teoretická právně srovnávací studie), překlad do češtiny (2014)
 • Lstivá Stéla – námět Franz Fekkette, text Radomil Uhlíř, překlad povídky do němčiny (2015)
 • Český rozhlas, stanice Vltava – autorské hudební pořady (Radiokustika, Futurissimo) (2017–2019)
 • HIS Voice – články do hudebního časopisu (2012–2019)
 • Člen Opening Performance Orchestra
JUDr. Petr Studený
Logo či doplňková grafika

Kontakty

JUDr. Petr Studený
Ječná 516/28
Praha 2
120 00
Mobil:721 820 377
Email:petr.studeny@volny.cz
Web:www.petr-studeny.cz
Facebook:petrstudeny0009
LinkedIn:petrstudeny
Datovka:6gpekxq
Účet:1973252399/0800 (Česká spořitelna)
IBAN:CZ22 0800 0000 0019 7325 2399
IČ:69060096 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

Firma zpracovala zakázku výborně, jsem velmi spokojená. Děkuji!

Eva Šebestová

Praha