Mgr. Šárka Bezděková

soudní překladatelka a lektorka německého jazyka

Status: k vašim službám Působnost: země EU

Profesionální služby pro německý jazyk se specializací na soudní překlady a výuku němčiny jakožto řádná členka Komory soudních tlumočníků ČR s vynikajícím odborným vzděláním a více než 20 lety praxe v oboru u nás i v zahraničí:

  • Překlady – zejména soudní a úřední překlady včetně ověření a razítka pro osobní doklady, řidičské průkazy, vysvědčení a osvědčení, výpisy z obchodního a trestního rejstříku, koncesní listiny + překlady dokumentů potřebných pro studium či práci v německy mluvících zemích, všeobecné překlady a další specializace na právo a obchod. Také překlady českých a německých daňových přiznání fyzických i právnických osob
  • Výuka – důraz na konverzaci či méně tradiční konverzaci v kavárně, zaměření na všeobecnou, obchodní i právnickou němčinu; také jazykové poradenství a konzultace pro oblasti jako příprava na pracovní pohovor, psaní životopisu a motivačního dopisu v němčině; možnost výuky přes Skype.
  • Tlumočení – obousměrné tlumočení němčiny při svatebních obřadech (civilní i církevní sňatky), tlumočnický doprovod při návštěvě úřadů.
  • Vzdělání – státní jazyková zkouška z německého jazyka a studium němčiny na Karlově univerzitě v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a zahraničních univerzitách v německé Jeně a Osnabrücku.
Mgr. Šárka Bezděková

Kontakty

Mgr. Šárka Bezděková
Karpatská 9
Brno
625 00
Mobil:774 718 772
Email:bezdeks@seznam.cz
Web:www.clovecerozmluvse.cz
www.bezdekova.cz
(tj. adresa této stránky)
IČ:68077131 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

V průběhu letošního roku probíhá na našem Úřadě výuka paní magistry Bezděkové ve dvou skupinách pokročilosti. V obou skupinách se přitom vyskytují studenti s různou úrovní znalosti němčiny. Paní magistra tuto komplikaci výborně zvládá, během hodin nás dokáže zabavit a dát příležitost těm zdatnějším i těm, jejichž znalosti nejsou tak oslnivé. Připravuje úkoly pro více stupňů pokročilosti, takže i domácí příprava nás může hodně obohatit. V hodinách je velmi příjemná, přizpůsobuje se našim potřebám (témata: například právnická němčina, gramatika). Její hodiny rychle a v pohodě ubíhají.

JUDr. Markéta Nováková

zástupkyně ředitele, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí